Μέσα από τη σελίδα της αναζήτησης βιβλίων έχετε τη δυνατότητα να ενημερωθείτε για τους υπάρχοντες τίτλους βιβλίων και νομικών περιοδικών.

Οι τίτλοι είναι ταξινομημένοι κατά Δίκαιο αλλά μπορείτε με ένα κλικ να εμφανίσετε όποια ταξινόμηση επιθυμείτε (κατά Συγγραφέα, Τίτλο κλπ).

Για το βιβλίο που σας ενδιαφέρει μπορείτε να κάνετε αναζήτηση είτε κατά Δίκαιο, είτε κατά Συγγραφέα, είτε να αναζητήσετε λέξη ή φράση από τον Τίτλο του Βιβλίου. 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣΔΙΚΑΙΟΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥΤΟΜΟΣΕΤΟΣΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
68ΑΣΤΙΚΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
57ΑΣΤΙΚΟΑΝΘΗΜΟYΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΗΜΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ2002
36ΑΣΤΙΚΟΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑΑ1989
37ΑΣΤΙΚΟΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑΒ1989
66ΑΣΤΙΚΟΒΑΡΥΜΠΟΜΠΙΩΤΗΚΑΤ' ΟΡΟΦΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
73ΑΣΤΙΚΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥΝΕΩΤΕΡΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ1915
25ΑΣΤΙΚΟΓΕΩΡΓΙΑΔΗΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ2001
27ΑΣΤΙΚΟΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ2000
38ΑΣΤΙΚΟΓΚΑΜΕΡΑΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ & ΕΙΣΑΓ. ΝΟΜΟΣ ΜΕΤΑ ΑΞΙΩΣΕΩΝ, ΑΓΩΓΩΝ & ΑΙΤΗΣΕΩΝΓ1983
20ΑΣΤΙΚΟΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗTRUST & ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΣΗ Β ΕΚΔΟΣΗ2002
65ΑΣΤΙΚΟΘΕΡΑΠΟΥΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ1947
67ΑΣΤΙΚΟΘΕΡΑΠΟΥΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ1939
52ΑΣΤΙΚΟΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ2002
32ΑΣΤΙΚΟΚΑΤΡΑΑΓΩΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ12005
9ΑΣΤΙΚΟΚΛΑΒΑΝΙΔΟΥΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ1997
3ΑΣΤΙΚΟΚΟΥΤΣΟΥΡΑΔΗ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ2002
70ΑΣΤΙΚΟΚΡΑΣΣΑΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΑ1897
1ΑΣΤΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ1061998
29ΑΣΤΙΚΟΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥΤΕΧΝΗΤΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ42003
77ΑΣΤΙΚΟΠΑΤΕΡΑΚΗΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ 20012001
47ΑΣΤΙΚΟΣΙΑΜΚΟΥΡΗΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ12000
48ΑΣΤΙΚΟΣΙΑΜΚΟΥΡΗΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ22005
24ΑΣΤΙΚΟΧΡΙΣΤΑΚΑΚΟΥΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΣΤΗ2002
40ΑΣΤΙΚΟΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ2001
74ΑΣΤΙΚΟΒΑΘΗΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ12009
75ΑΣΤΙΚΟΛΙΑΠΗ"Η ΓΝΩΣΗ ΣΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ""ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ"""12009
14ΑΣΤΙΚΟΠΕΛΛΕΝΗ ΑΝΘΗ - ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ12009
60ΑΣΤΙΚΟΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΒΑΣ.ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥ12006
18ΑΣΤΙΚΟΚΩΣΤΑΚΗΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ12006
43ΑΣΤΙΚΟΠΟΥΡΝΑΡΑ ΕΥΑΓΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ12006
4ΑΣΤΙΚΟΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΙΑΚΩΒΟΥΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΠΌ ΥΛΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ2006
62ΑΣΤΙΚΟΣΠΥΡΙΔΑΚΗΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ2006
59ΑΣΤΙΚΟΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ Γ.ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ2006
63ΑΣΤΙΚΟΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ2006
28ΑΣΤΙΚΟΚΑΡΑΚΩΣΤΑΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ32006
33ΑΣΤΙΚΟΚΑΡΑΚΩΣΤΑΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ2007
21ΑΣΤΙΚΟΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΙΑΚΩΒΟΥΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ12006
22ΑΣΤΙΚΟΖΕΒΟΓΙΑΝΝΗΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΩΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΖΗΜΙΑΣ12006
54ΑΣΤΙΚΟΓΕΩΡΓΙΑΔΗΕΚΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ12006
6ΑΣΤΙΚΟΚΙΤΣΑΡΑΠΛΑΓΙΑΣΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ2007
11ΑΣΤΙΚΟΒΟΥΣΟΥΡΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ2007
34ΑΣΤΙΚΟΚΑΡΑΚΩΣΤΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ12007
13ΑΣΤΙΚΟΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΑΞΙΩΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ ΕΠΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ12007
30ΑΣΤΙΚΟΚΑΤΡΑΑΓΩΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ12007
46ΑΣΤΙΚΟΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗ - ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ - ΝΙΚΟΛΑΡΑΚΟΥ - ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ - ΤΣΙΡΑΚΗΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ12007
15ΑΣΤΙΚΟΑΠΘΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ12008
35ΑΣΤΙΚΟΜΟΥΖΟΥΛΑ - ΣΠΗΛΙΟΥΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΑΕΔΑΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΠΟΣΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ12008
26ΑΣΤΙΚΟΜΑΚΡΗΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ12008
61ΑΣΤΙΚΟΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ12005
105ΑΣΤΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ12012
58ΑΣΤΙΚΟΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ Γ.Η ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ12009
49ΑΣΤΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ12008
45ΑΣΤΙΚΟΤΣΟΥΜΑΑΣΤΙΚΕΣ ΜIΣΘΩΣΕΙΣ12008
19ΑΣΤΙΚΟΤΣΟΥΜΑΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ12009
78ΑΣΤΙΚΟΓΕΩΡΓΙΑΔΗΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΕΣΑ2009
12ΑΣΤΙΚΟΒΑΡΚΑ ΑΛΕΞΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΑ2009
23ΑΣΤΙΚΟΣΙΝΑΝΙΩΤΗΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ12009
2ΑΣΤΙΚΟΛΑΔΟΓΙΑΝΝΗΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ12009
55ΑΣΤΙΚΟΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΩΝ12009
51ΑΣΤΙΚΟΣΙΑΜΚΟΥΡΗΗ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ12009
31ΑΣΤΙΚΟΚΑΤΡΑΑΓΩΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ12010
44ΑΣΤΙΚΟΒΑΡΚΑ - ΑΔΑΜΗ ΑΛΕΞΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ12010
39ΑΣΤΙΚΟΚΟΥΤΡΑΚΗΔΙΚΑΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ12009
53ΑΣΤΙΚΟΠΟΥΡΝΑΡΑ ΕΥΑΓΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (CONSORTIUM)12010
42ΑΣΤΙΚΟΠΑΠΑΣΤΕΡΙΟΥΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΕΠΙΤΟΜΗ)12010
56ΑΣΤΙΚΟΜΑΚΡΙΔΟΥΜΕΛΕΤΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ12010
16ΑΣΤΙΚΟΤΣΟΥΜΑΣΩΜΑΤΕΙΑ - ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ - ΙΔΡΥΜΑΤΑ - ΕΡΑΝΙΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ12010
108ΑΣΤΙΚΟΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣΥΝΘΕΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΛΥΣΕΙΣ12013
107ΑΣΤΙΚΟΤΡΙΑΝΤΟΥΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΤΟΜΗ12013
109ΑΣΤΙΚΟΣΑΣΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ12013
79ΑΣΤΙΚΟΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ12010
5ΑΣΤΙΚΟΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ2004
10ΑΣΤΙΚΟΓΚΟΛΟΓΚΙΝΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ2007
41ΑΣΤΙΚΟΚΟΥΤΡΑΚΗΔΙΚΑΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ12006
50ΑΣΤΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ22009
64ΑΣΤΙΚΟΚΑΥΚΑΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ1946
69ΑΣΤΙΚΟΚΑΣΙΝΗ- ΚΙΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥΠΑΝΔΕΚΤΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ1929
71ΑΣΤΙΚΟΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΓ1932
101ΑΣΤΙΚΟΓΕΩΡΓΙΑΔΗΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ2001ΠΑΡ
102ΑΣΤΙΚΟΓΕΩΡΓΙΑΔΗΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ2003ΠΑΡ
103ΑΣΤΙΚΟΚΑΡΑΚΩΣΤΑΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΩΝ ΜΜΕ12012
104ΑΣΤΙΚΟΓΕΩΡΓΙΑΔΗ - ΓΚΟΝΤΖΑΜΑΝΗΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ2007ΠΑΡ
105ΑΣΤΙΚΟΚΑΣΣΑΒΕΤΗΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ2006ΠΑΡ
107ΑΣΤΙΚΟΚΑΡΑΚΩΣΤΑΕΙΔΙΚΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ2006ΠΑΡ
108ΑΣΤΙΚΟΣΠΥΡΙΔΑΚΗΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ2009ΠΑΡ
109ΑΣΤΙΚΟΚΑΡΑΚΩΣΤΑΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ2005ΠΑΡ
112ΑΣΤΙΚΟΜΠΕΗΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ1971ΠΑΡ
113ΑΣΤΙΚΟΤΥΠΟΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ1888ΠΑΡ
114ΑΣΤΙΚΟΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ1835ΠΑΡ
115ΑΣΤΙΚΟΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥΕΙΔΙΚΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ1999ΠΑΡ
116ΑΣΤΙΚΟΝΑΣΙΚΑΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ2001ΠΑΡ
117ΑΣΤΙΚΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ- ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ1982ΠΑΡ
189ΑΣΤΙΚΟΓΕΩΡΓΙΑΔΗ - ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΑΡΘΡΑ 1346-1504)VII2007ΠΑΡ
80ΑΣΤΙΚΟΠΑΤΕΡΑΚΗΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ12010
81ΑΣΤΙΚΟΤΣΟΥΜΑΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ12010
82ΑΣΤΙΚΟΚΑΡΑΚΩΣΤΑΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ12010
84ΑΣΤΙΚΟΚΑΡΑΚΩΣΤΑΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ12010
85ΑΣΤΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ12010
86ΑΣΤΙΚΟΤΣΟΥΜΑΕΝΤΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΛΟΤΡΙΩΝ12011
87ΑΣΤΙΚΟΚΑΣΤΡΗΣΙΟΥΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΆ ΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ12011
89ΑΣΤΙΚΟΠΑΠΑΖΗΣΗΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ & HIV/AIDS12003
90ΑΣΤΙΚΟΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑΟ ΚΟΙΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΔΙΚΑΙΟ12002
91ΑΣΤΙΚΟΚΟΥΤΣΟΥΡΑΔΗ. - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ12002
95ΑΣΤΙΚΟΜΑΝΤΖΟΥΦΑ Γ.Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ11969
88ΑΣΤΙΚΟΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΙΔΕΕΣ ΣΕ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ12006
92ΑΣΤΙΚΟΚΟΡΝΗΛΑΚΗΗ ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ12004
94ΑΣΤΙΚΟΚΟΡΝΗΛΑΚΗΗ ΑΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ12007
93ΑΣΤΙΚΟΑΛΑΦΡΑΓΚΗΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟ ΗΘΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ12011
208ΑΣΤΙΚΟΚΑΡΑΚΩΣΤΑΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ12011ΠΑΡ
96ΑΣΤΙΚΟΑΓΑΛΛΟΠΟΥΛΟΥΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ12011
97ΑΣΤΙΚΟΦΟΥΝΤΕΔΑΚΗΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ12012
98ΑΣΤΙΚΟΔΑΝΗΛΑΤΟΥΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ12011
99ΑΣΤΙΚΟΚΑΡΑΚΩΣΤΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ12012
100ΑΣΤΙΚΟΛΕΚΚΑΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ12012
101ΑΣΤΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ4ος2011
102ΑΣΤΙΚΟΧΕΛΙΔΩΝΗ ΑΠΟΣΤΟΙ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΓΓΥΗΤΟΥ12012
103ΑΣΤΙΚΟΚΑΡΑΚΩΣΤΑΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΩΝ ΜΜΕ12012
104ΑΣΤΙΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΌ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ12012
110ΑΣΤΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ12014
111ΑΣΤΙΚΟΝΙΚΟΛΑΟΥ Φ.ΚΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΌ ΚΑΛΟΠΙΣΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ12014
112ΑΣΤΙΚΟΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΞΙΩΣΗΣ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΟΥ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ12014
113ΑΣΤΙΚΟΤΣΙΑΓΚΛΑΓΚΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΓΕΩΡΓΙΑΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ12014
114ΑΣΤΙΚΟΚΑΡΑΚΩΣΤΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΩΝ12014
115ΑΣΤΙΚΟΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜ. - ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ12014
116ΑΣΤΙΚΟSOSEPH STULBERG LELA LOVEΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΜΕΡΗ : Ο ΟΥΔΕΤΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΣ12014
117ΑΣΤΙΚΟΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΗ ΕΙΚΟΝΑ ΩΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ12014
118ΑΣΤΙΚΟΧΙΩΤΕΛΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ12014
119ΑΣΤΙΚΟΑΛΟΥΠΟΥ ΟΛΓΑΗ ΟΔΗΓΙΑ 2014/54 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ12015
120ΑΣΤΙΚΟΒΟΓΚΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΙΟΣΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ12015
121ΑΣΤΙΚΟΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗΗ ΝΟΜΗ12015
229ΑΣΤΙΚΟΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑΕΙΔΙΚΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ12015ΠΑΡ
122ΑΣΤΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ12014
125ΑΣΤΙΚΟΘΕΟΧΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΒΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ Ν. 3898/201012015
124ΑΣΤΙΚΟΣΟΪΛΕΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ12015
123ΑΣΤΙΚΟΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ12015
126ΑΣΤΙΚΟΚΑΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣΑΓΩΓΕΣ - ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ12015
127ΑΣΤΙΚΟΠΕΡΤΣΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΩΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ12016
7ΑΣΤΙΚΟΣΑΚΚΟΥΛΑΓΕΝΕΘΛΙΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Σ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΙ
8ΑΣΤΙΚΟΣΑΚΚΟΥΛΑΓΕΝΕΘΛΙΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Σ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΙΙ
72ΑΣΤΙΚΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥΝΕΩΤΕΡΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣΙ1914
83ΑΣΤΙΚΟΕΛΛΗΝΕΣ ΑΣΤΙΚΟΛΟΓΟΙ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑΙ2010
128ΑΣΤΙΚΟΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ & ΑΝΤΑΕΠΙΤΟΜΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ12016
130ΑΣΤΙΚΟΦΑΡΧΟΥΝΤ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΗ ΑΞΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ12016
131ΑΣΤΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ12015
132ΑΣΤΙΚΟΕΝΩΣΗ ΑΣΤΙΚΟΛΟΓΩΝ Δ.Σ.ΠΑΤΡΩΝΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ12016
133ΑΣΤΙΚΟΧΑΣΑΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΑ ΦΡΑΓΚΑ12016
134ΑΣΤΙΚΟΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ - ΑΙΓΥΠΤΙΑΔΟΥΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ12016
135ΑΣΤΙΚΟΒΟΥΡΟΥΤΖΗΣ ΖΗΣΗΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ Ν. 4384/201612016
136ΑΣΤΙΚΟΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ12013
137ΑΣΤΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ12016
138ΑΣΤΙΚΟΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ12017
139ΑΣΤΙΚΟΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΡΟΗΗ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ12018
140ΑΣΤΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 201712017
141ΑΣΤΙΚΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ12018
142ΑΣΤΙΚΟΣΑΚΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΣΤΗΝ Α.Κ. 91412018
143ΑΣΤΙΚΟΕΝΩΣΗ ΑΣΤΙΚΟΛΟΓΩΝΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ. ΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ12018
144ΑΣΤΙΚΟΣΠΥΡΙΔΑΚΗ Ι.Σ.ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΟΔΟΥ ΚΑΤΆ Α.Κ. 1012-101712018
145ΑΣΤΙΚΟΦΕΡΕΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣDPO ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ GDPR ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ12018
146ΑΣΤΙΚΟΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΗ ΔΙΚΗ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ12018
147ΑΣΤΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ12018
149ΑΣΤΙΚΟΛΑΝΤΑΒΟΥ ΕΙΡΗΝΗΗ ΣΥΛΟΓΙΚΗ ΑΓΩΓΗ12019
148ΑΣΤΙΚΟΡΑΜΜΟΣ ΓΕΩΡΓ. - ΚΛΑΜΑΡΗΣ ΝΙΚ.ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ12010
150ΑΣΤΙΚΟΡΑΜΜΟΣ - ΚΛΑΜΑΡΗΣ - ΟΡΦΑΝΙΔΗΣΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ12012
151ΑΣΤΙΚΟΡΙΖΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ12019
152ΑΣΤΙΚΟΚΟΥΚΙΑΔΗΣ ΔΗΜ.Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΩΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ12019
153ΑΣΤΙΚΟΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ12019
154ΑΣΤΙΚΟΠΕΡΤΣΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ12020
155ΑΣΤΙΚΟΚΑΤΡΑΣ ΙΩΑΝΔΙΚΑΙΟ ΟΡΟΦΟΚΤΗΣΙΑΣ12020
156ΑΣΤΙΚΟΚΟΥΣΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ"ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ""ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ"""12020
157ΑΣΤΙΚΟΕΝΩΣΗ ΑΣΤΙΚΟΛΟΓΩΝ Δ.Σ. ΣΥΡΟΥΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ12020
106ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΑΣΚΟΡΔΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΌ ΤΟ ΝΟΜΟ 3898/201012012
128ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΕΠΙΤΟΜΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΚ & ΕΙΣ Ν1
129ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΑΑΝΤΩΝΕΛΟΣ ΣΠΥΡΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ12016
130ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΑΦΑΡΧΟΥΝΤ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΗ ΑΞΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ1
131ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΑΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ12015
129ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΑBEATRICE BLOHORN - BRENNEYRΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΟΒΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ12016
44ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝΑ1959
56ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝΒ1960
45ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΑΓΑΛΛΟΠΟΥΛΟΥΚΟΙΝΩΝΙΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ1955
4ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ1986
10ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΚΙΑΝΤΟΥΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
52ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΛΑΝΑΡΑΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑ1990
22ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΛΑΝΑΡΑΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑ2002
23ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΛΑΝΑΡΑΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟ ΙΚΑ2004
37ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΛΕΚΕΑΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ2004
26ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΛΕΚΚΑΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΚΑ1961
53ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΜΑΚΡΗΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ1987
18ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ ΑΛΕΞΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΛΑΛΙΣΗΣ ΚΛΠ2004
16ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ ΑΛΕΞΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΤΩΝ ΑΣΦ. ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΛΠ2002
17ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ ΑΛΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ Η ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ2005
35ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΜΩΥΣΙΔΗΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ2003
49ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ1999
50ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΙΔΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ12004
38ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΡΑΠΑΝΑΚΗ ΠΕΤΡΟΥΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΚΑ12003
48ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΡΟΚΑΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ12004
11ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΡΟΚΑΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ2003
1ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΙΚΑ2003
3ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ2005
55ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣΤΕΡΓΙΟΥΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ2005
30ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΣΦ. ΝΟΜΩΝ1993
27ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣΝΟΜΟΣ 2084/1992 (Ο ΝΕΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ)1992
28ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ1992
29ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘ.ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ1992
34ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΔΙΚΑΙΟ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ12006
31ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΣΦ. ΝΟΜΩΝ1993
57ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΛΕΟΝΤΑΡΗΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ12007
51ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΛΕΚΕΑΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ12007
13ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ - ΔΕΔΟΥΛΗ ΑΡΤΕΜΙΣΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΛΑΛΙΣΗ ΑΠΌ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ2005
12ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΚΙΑΝΤΟΥΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ2005
19ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΛΕΟΝΤΑΡΗΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ2006
24ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΛΑΝΑΡΑΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟ ΙΚΑ2006
47ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ12006
39ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΛΕΚΕΑΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ12006
40ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΛΕΚΕΑΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ22006
15ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ ΑΛΕΞΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΤΟΥ ΙΚΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ12006
14ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΔΙΚΑΙΟ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ12006
41ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΝΙΑΡΧΟΥΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝΑ2006
42ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΝΙΑΡΧΟΥΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝΒ2006
6ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΡΟΚΑΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ - ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ12007
36ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ12007
54ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΜΠΕΧΙΒΑΝΗ ΑΧΙΛΚΑΘΗΚΟΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ2008
43ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ ΑΛΕΞΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ12008
5ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΕΝΟΒΕΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ12008
20ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΛΕΟΝΤΑΡΗΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ12008
46ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ ΠΑΤΡΙΝΑΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ12008
63ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΛΑΝΑΡΑΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟ ΙΚΑ12013
21ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΛΕΟΝΤΑΡΗΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ12008
64ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ12013
7ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΛΕΟΝΤΑΡΗΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΑ2009
8ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΛΕΟΝΤΑΡΗΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΒ2009
2ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ12010
25ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΛΑΝΑΡΑΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟ ΙΚΑ12010
9ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ12010
65ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΝΙΑΡΧΟΥΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΤΟΝ ΟΑΕΕ12012
66ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ12013
32ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ1999
58ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΤΡΙΝΑΟ ΝΕΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ12010
61ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΝΙΑΡΧΟΥΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΙΚΑ 1935-201012011
60ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΝΙΑΡΧΟΥΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΚΑ (1938-2010)12011
59ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣΩΠΑΣΗ ΙΩΑΝ - ΠΑΝΤΖΟΥ ΕΥΑΓΕΠΙΚΑΙΡΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ12011
62ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΡΑΝΙΑΙΔΙΩΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ12012
218ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΡΟΚΑΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ12012ΠΑΡ
67ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΚΥΡΑΝΟΥ - ΤΣΙΑΤΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ12014
68ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ12014
69ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΤΣΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΤΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ12014
71ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΡΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ12014
70ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣΙΝΑΝΙΩΤΗ ΑΡΙΣΤΕΑ - ΜΑΡΟΥΔΗΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ12014
73ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ12014
72ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΡΑΝΙΑ - ΑΓΓΕΛΙΔΟΥΙΔΙΩΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ12014
74ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΛΑΝΑΡΑΣ ΚΩΝΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟ ΙΚΑ12015
75ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΓΑΛΗΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ12015
76ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΗΜΕΡΑ12015
77ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΜΠΑΚΑΒΟΥ ΜΑΡΙΑΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ12015
78ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΜΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣΔΙΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΤΗ ΧΕΡΣΑΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΗΜΙΑΣ12015
79ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑΟΙ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ12016
80ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΝΕΡΑΤΖΗ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑΝΈΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ12016
81ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ12016
82ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΛΑΝΑΡΑΣ ΚΩΝΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟ ΙΚΑ - ΕΦΚΑ12017
83ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΡΟΚΑ ΙΩΑΝΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ12017
84ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΦΕΡΕΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΕΦΚΑ12017
85ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΤΣΕΤΟΥΡΑ ΑΝΝΑΟ ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ12017
86ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΡΑΝΙΑΙΔΙΩΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ12017
87ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ12017
88ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΖΩΗΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ12018
89ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΛΑΝΑΡΑΣ ΚΩΝΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ12019
90ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΡΟΚΑΣ ΙΩΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ12019
91ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΡΑΝΙΑΙΔΙΩΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ12020
21ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΒΑΦΕΙΑΔΗΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗΑ2003
22ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΒΑΦΕΙΑΔΗΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗΒ2003
13ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΙΚΗΓ. ΣΥΛ. ΒΕΡΟΙΑΣΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ2003
12ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΚΑΤΡΑΕΥΘΥΝΗ ΑΠΌ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ2003
17ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΚΕΡΟΥΧΑΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΞ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ1959
8ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΚΟΥΤΣΟΥΚΗΚΑΘΕΤΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ2004
4ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΚΡΗΤΙΚΟΥΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΌ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ1987
3ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΚΡΗΤΙΚΟΥΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΌ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ1998
10ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΚΡΗΤΙΚΟΥΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Α)2002
5ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΚΡΗΤΙΚΟΥΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ.1989
16ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΚΡΗΤΙΚΟΥΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ12004
14ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΛΑΜΠΡΑΚΑΚΗΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ12004
1ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΜΕΞΗΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ1953
19ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΟΝΟΥΦΡΙΑΔΗΔΙΚΑΙΟ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ1969
11ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ. ΑΘΗΝΩΝ - ΔΙΚΗΓ. ΣΥΛ. ΑΘΗΝΩΝΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ12004
18ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΣΤΑΦΥΛΑΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ1966
6ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΤΖΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ2003
9ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ1998
24ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΤΖΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 4ης ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ε.Ε.12007
15ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΜΑΡΙΝΟΥ ΜΙΧ - ΘΕΟΔ.ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ2005
26ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΚΡΗΤΙΚΟΥΑΞΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ2006
23ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΧΡΙΣΤΑΚΑΚΟΥ - ΦΩΤΙΑΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΌ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ12007
7ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΚΡΗΤΙΚΟΥΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ-ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΑ ΩΣ ΑΙΤΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ12007
30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΕΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ12012
2ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΣΠΥΡΙΔΑΚΗΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ12009
20ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΚΡΗΤΙΚΟΥΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΌ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ2008
25ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΚΡΗΤΙΚΟΥΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 2005- 2006 ΕΠΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ2007
52ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΜΑΓΓΑΝΑΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ2004ΠΑΡ
93ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ2010ΠΑΡ
94ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΟΝΟΥΦΡΙΑΔΗΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ1995ΠΑΡ
95ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΟΝΟΥΦΡΙΑΔΗΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ2000ΠΑΡ
96ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΛΑΜΠΡΑΚΑΚΗ"ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ"2007ΠΑΡ
98ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΚΡΗΤΙΚΟΥΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ2009ΠΑΡ
99ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΟΝΟΥΦΡΙΑΔΗΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ1990ΠΑΡ
181ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΜΠΕΗΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ1984ΠΑΡ
180ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΒΑΦΕΙΑΔΟΥΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ1999ΠΑΡ
179ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΟΝΟΥΦΡΙΑΔΗΟ ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΞ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣΒ1979ΠΑΡ
178ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΟΝΟΥΦΡΙΑΔΗΟ ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΞ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣΑ1979ΠΑΡ
190ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΚΡΗΤΙΚΟΥΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (Κ.Ο.Κ. Ν. 2696/1999)2009ΠΑΡ
27ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΚΡΗΤΙΚΟΥΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ12001
28ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΕΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΡΟΧ ΑΤΥΧΗΜΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΌ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ - ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ12011
29ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΤΡΙΑΝΤΟΥ - ΒΑΦΕΙΑΔΟΥΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΌ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ12012
31ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ22014
32ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΌ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ12014
33ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΌ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ12014
34ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 201512015
35ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ12015
36ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΜΑΓΓΑΝΑΣ - ΚΑΡΑΤΖΑΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ1
36ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΜΑΓΓΑΝΑΣ - ΚΑΡΑΤΖΑΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ12007
37ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΌ ΑΥΤ/ΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ12019
38ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΌ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ12019
60ΓΕΝ. ΑΡΧΕΣΧΟΪΔΟΥ ΜΑΚΡΙΝΑΟ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ12020
42ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣREGELSBERGΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ 2
34ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣRegelsbergerΓΕΝΙΚΑΙ ΑΡΧΑΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΠΑΝΔΕΚΤΩΝ1-21935
6ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣΓΑΖΗΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΑ1970
7ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣΓΑΖΗΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΒ1973
8ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣΓΑΖΗΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΒ11973
9ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣΓΑΖΗΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΒ21974
35ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣΓΑΖΗΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΓ1973
15ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣΓΕΩΡΓΙΑΔΗΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ2002
26ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣΓΕΩΡΓΙΑΔΗ - ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ11978
38ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ1970
40ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣΓΚΑΜΕΡΑΠΑΝΔΕΚΤΗΣ ΑΓΩΓΩΝ - ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Α.Κ.Α1958
25ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣΓΡΑΜΜΕΝΟΥΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ2003
30ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΗ1965
36ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣΔΟΥΡΟΥΠΕΡΙ ΕΙΚΟΝΙΚΟΤΗΤΟΣ1938
28ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣΘΕΡΑΠΟΥΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ1939
2ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣΚΑΡΥΜΠΑΛΗΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΛΟΓΩ ΕΙΚΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ2004
29ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣΚΡΑΣΣΑ - ΠΡΑΤΣΙΚΑΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ11927
4ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣΚΩΝΣΤΑΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ1958
5ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣΜΕΝΤΗ ΓΕΩΡ.ΣΙΩΠΗΡΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ2005
41ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣΜΟΜΦΕΡΑΤΟΥΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣΑ1930
44ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣΜΠΑΛΗΓΕΝΚΑΙ ΑΡΧΑΙ1951
17ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ2001
24ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ
22ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ1983
45ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥΓΕΝΙΚΑΙ ΑΡΧΑΙΑ1932
19ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣΠΑΠΑΣΤΕΡΙΟΥΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 1/α1994
20ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣΠΑΠΑΣΤΕΡΙΟΥΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 1/β1998
39ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣΠΑΡΑΠΑΓΓΙΔΗΚΥΡΩΣΗ ΑΝΩΜΑΛΩΝ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΩΝ ΤΟΥ Α.Κ.1969
3ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣΠΑΥΛΙΔΗΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΝΩΜΑΛΩΝ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΩΝ2003
37ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣΠΕΤΥΧΑΚΗΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ1958
32ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣΣΠΥΡΙΔΑΚΗΔΙΚΑΙΟΠΡΑΚΤΙΚΗ (ΑΝ)ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ2000
43ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣΤΟΥΣΗΓΕΝΙΚΑΙ ΑΡΧΑΙ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΑ1962
27ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣΤΟΥΣΗΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ1946
31ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣΤΣΟΥΜΑΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ1988
46ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣΤΣΟΥΜΑΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΙ - ΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ2005
21ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣΦΙΛΙΟΥΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ τ.Α.Α2001
10ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣΦΙΛΙΟΥΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ τ.Β.Β2002
33ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣΣΠΥΡΙΔΑΚΗΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ12007
18ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣΚΡΗΤΙΚΟΥΟΡΙΑ ΝΟΜΙΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ - ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ12009
23ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣΚΡΗΤΙΚΟΥΟΡΙΑ ΝΟΜΙΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ - ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ12009
1ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣΜΑΝΙΑΤΗ - ΜΗΤΡΟΥΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ2008
11ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣΚΑΡΑΚΩΣΤΑΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Α. 1-126)12005
12ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣΚΑΡΑΚΩΣΤΑΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Α. 127- 286)22005
13ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣΛΑΔΑΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ12007
14ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣΛΑΔΑΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ22009
16ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣΠΑΠΑΣΤΕΡΙΟΥΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ2009
47ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣHENRI FAYOLΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ12010
106ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣΩΜΑΤΕΙΑ- ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ- ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ2000ΠΑΡ
49ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣΚΡΗΤΙΚΟΥΑΚΥΡΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ1977
53ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣΦΙΛΙΟΥΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ12011
54ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ12012
56ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣΣΑΚΚΟΥΛΑΣΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ1
57ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣΚΑΡΑΚΩΣΤΑΑΓΩΓΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ12016
56ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΑΠ - ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΜΙΧ.ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ12016
58ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣΚΑΤΡΑΣ ΙΩΑΝΑΓΩΓΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ12016
48ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣΚΡΗΤΙΚΟΥΔΙΚΑΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ11984
59ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ12016
256ΔΙΑΦΟΡΑΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΤΡΙΚΑΛΙΝΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ1994
58ΔΙΑΦΟΡΑΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ1853-37
233ΔΙΑΦΟΡΑΚΩΔΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ21901
91ΔΙΑΦΟΡΑΚΩΔΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ31901
242ΔΙΑΦΟΡΑΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΑΝΩΜΑΛΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ
24ΔΙΑΦΟΡΑΤΡΙΚΑΛΙΝΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ1991
55ΔΙΑΦΟΡΑΤΡΙΚΑΛΙΝΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ1993-94
185ΔΙΑΦΟΡΑΤΡΙΚΑΛΙΝΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ1994-95
118ΔΙΑΦΟΡΑΤΡΙΚΑΛΙΝΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ1996
25ΔΙΑΦΟΡΑΤΡΙΚΑΛΙΝΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ1999-00
265ΔΙΑΦΟΡΑREGELSBERGERΓΕΝΙΚΑΙ ΑΡΧΑΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΠΑΝΔΕΚΤΩΝ1914
109ΔΙΑΦΟΡΑΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟB2004
47ΔΙΑΦΟΡΑΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΑ2004
258ΔΙΑΦΟΡΑΑΙΣΥΜΝΗΤΗΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ1
110ΔΙΑΦΟΡΑΑΠΘ"ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΛΑΜΠΡΟ ΚΟΤΣΙΡΗ ""ΝΟΜΟΣ"""2004
156ΔΙΑΦΟΡΑΑΡΜΑΜΕΝΤΟΥ ΠΑΝ - ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ2005
13ΔΙΑΦΟΡΑΒΟΥΔΟΥΡΗΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ12003
71ΔΙΑΦΟΡΑΓΑΛΑΝΗ"ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΝΕΑ ΜΟΡΦΗ ΠΟΛΕΜΟΥ"2003
180ΔΙΑΦΟΡΑΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΥΑΘΛΗΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ2000
200ΔΙΑΦΟΡΑΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ2005
247ΔΙΑΦΟΡΑΓΙΔΟΠΟΥΛΟΥΔΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΚΥΡΟΤΗΣ1929
172ΔΙΑΦΟΡΑΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥΓΕΝΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧ/ΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ11996
12ΔΙΑΦΟΡΑΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥΓΕΝΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧ/ΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ21996
32ΔΙΑΦΟΡΑΔΗΜΑΚΗΙΣΑΙΟΥ ΛΟΓΟΙ11994
155ΔΙΑΦΟΡΑΔΗΜΑΚΗΙΣΑΙΟΥ ΛΟΓΟΙ21994
186ΔΙΑΦΟΡΑΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥΕΡΓΑΤΙΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΙ
149ΔΙΑΦΟΡΑΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥΝΟΜΙΚΑΙ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΕΙΣ11926
115ΔΙΑΦΟΡΑΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥΝΟΜΙΚΑΙ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΕΙΣ21926
210ΔΙΑΦΟΡΑΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥΝΟΜΙΚΑΙ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΕΙΣ31926
74ΔΙΑΦΟΡΑΔΙΚΗΓ. ΣΥΛ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ2003
61ΔΙΑΦΟΡΑΔΟΝΟΥ - ΜΗΤΡΟΥ- ΜΙΤΛΕΤΤΟΝΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ22002
97ΔΙΑΦΟΡΑΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΗΚΩΔΙΚΕΣ - ΕΛΗΝΙΚΟΙ1902
8ΔΙΑΦΟΡΑΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΗΚΩΔΙΚΕΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ1901
43ΔΙΑΦΟΡΑΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΗΚΩΔΙΚΕΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ1903
231ΔΙΑΦΟΡΑΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΗΚΩΔΙΚΕΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ1910
84ΔΙΑΦΟΡΑΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΗΚΩΔΙΚΕΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ1910
2ΔΙΑΦΟΡΑΖΙΑΚΑΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΤΡΙΚΚΗΣ1992
41ΔΙΑΦΟΡΑΘΕΜΕΛΗΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΣ ΜΕΤΑ ΧΙΛΙΑ ΕΤΗ
182ΔΙΑΦΟΡΑΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΛΩΣΕ1995
221ΔΙΑΦΟΡΑΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΛΩΣΕ11995
123ΔΙΑΦΟΡΑΙΩΑΝΝΙΔΗΠΕΙΡΑ31870
92ΔΙΑΦΟΡΑΙΩΑΝΝΙΔΗΠΕΙΡΑ41872
121ΔΙΑΦΟΡΑΙΩΑΝΝΙΔΗΠΕΙΡΑ21879
89ΔΙΑΦΟΡΑΙΩΑΝΝΙΔΗΠΕΙΡΑ11877
126ΔΙΑΦΟΡΑΙΩΑΝΝΙΔΗΠΕΙΡΑ51874
40ΔΙΑΦΟΡΑΙΩΑΝΝΙΔΗΠΕΙΡΑ61875
122ΔΙΑΦΟΡΑΙΩΑΝΝΙΔΗΠΕΙΡΑ71876
243ΔΙΑΦΟΡΑΚΑΖΑΖΗΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ
116ΔΙΑΦΟΡΑΚΑΖΑΖΗΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ1894
266ΔΙΑΦΟΡΑΚΑΪΣΗΛΕΞΙΚΟ ΓΕΡΜΑΝΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟΜ. Α (Α-Κ)1997
268ΔΙΑΦΟΡΑΚΑΪΣΗΛΕΞΙΚΟ ΓΕΡΜΑΝΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟΜ. Β (L-Z)2002
165ΔΙΑΦΟΡΑΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΟΥΣΤΕΝΑ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑ1998
203ΔΙΑΦΟΡΑΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΟΥΣΤΕΝΑ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝΒ2000
19ΔΙΑΦΟΡΑΚΑΦΑΝΤΑΡΗΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ1990
73ΔΙΑΦΟΡΑΚΙΚΗΚΩΔΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ2003
100ΔΙΑΦΟΡΑΚΟΚΚΙΝΟΥΕΛΕΥΘΕΡΑ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ1962
151ΔΙΑΦΟΡΑΚΟΣΜΑΤΟYΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ2002
235ΔΙΑΦΟΡΑΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥΛΕΞΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ31909
219ΔΙΑΦΟΡΑΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ1898
86ΔΙΑΦΟΡΑΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ1899
245ΔΙΑΦΟΡΑΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥΛΕΞΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ11909
240ΔΙΑΦΟΡΑΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥΛΕΞΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ21909
87ΔΙΑΦΟΡΑΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥΛΕΞΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ41909
234ΔΙΑΦΟΡΑΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥΛΕΞΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ51909
220ΔΙΑΦΟΡΑΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥΝΕΟΙ ΠΑΝΔΕΚΤΑΙ101907
76ΔΙΑΦΟΡΑΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥΝΕΟΙ ΠΑΝΔΕΚΤΑΙ21905
214ΔΙΑΦΟΡΑΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥΝΕΟΙ ΠΑΝΔΕΚΤΑΙ31905
213ΔΙΑΦΟΡΑΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥΝΕΟΙ ΠΑΝΔΕΚΤΑΙ51905
215ΔΙΑΦΟΡΑΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥΝΕΟΙ ΠΑΝΔΕΚΤΑΙ71905
174ΔΙΑΦΟΡΑΚΟΥΤΟΥΠΗΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ2004
133ΔΙΑΦΟΡΑΚΩΝΣΤΑΛΕΞΙΚΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΝΕΩΤΕΡΟ11967
134ΔΙΑΦΟΡΑΚΩΝΣΤΑΛΕΞΙΚΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΝΕΩΤΕΡΟ21970
135ΔΙΑΦΟΡΑΚΩΝΣΤΑΛΕΞΙΚΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΝΕΩΤΕΡΟ3
145ΔΙΑΦΟΡΑΚΩΝΣΤΑ - ΛΙΜΟΥΡΑΛΕΞΙΚΟ ΝΟΜΙΚΗΣ101964
146ΔΙΑΦΟΡΑΚΩΝΣΤΑ - ΛΙΜΟΥΡΑΛΕΞΙΚΟ ΝΟΜΙΚΗΣ111965
147ΔΙΑΦΟΡΑΚΩΝΣΤΑ - ΛΙΜΟΥΡΑΛΕΞΙΚΟ ΝΟΜΙΚΗΣ121965
136ΔΙΑΦΟΡΑΚΩΝΣΤΑ - ΛΙΜΟΥΡΑΛΕΞΙΚΟ ΝΟΜΙΚΗΣ11959
137ΔΙΑΦΟΡΑΚΩΝΣΤΑ - ΛΙΜΟΥΡΑΛΕΞΙΚΟ ΝΟΜΙΚΗΣ21960
138ΔΙΑΦΟΡΑΚΩΝΣΤΑ - ΛΙΜΟΥΡΑΛΕΞΙΚΟ ΝΟΜΙΚΗΣ31960
139ΔΙΑΦΟΡΑΚΩΝΣΤΑ - ΛΙΜΟΥΡΑΛΕΞΙΚΟ ΝΟΜΙΚΗΣ41961
140ΔΙΑΦΟΡΑΚΩΝΣΤΑ - ΛΙΜΟΥΡΑΛΕΞΙΚΟ ΝΟΜΙΚΗΣ51961
141ΔΙΑΦΟΡΑΚΩΝΣΤΑ - ΛΙΜΟΥΡΑΛΕΞΙΚΟ ΝΟΜΙΚΗΣ61961
142ΔΙΑΦΟΡΑΚΩΝΣΤΑ - ΛΙΜΟΥΡΑΛΕΞΙΚΟ ΝΟΜΙΚΗΣ71962
143ΔΙΑΦΟΡΑΚΩΝΣΤΑ - ΛΙΜΟΥΡΑΛΕΞΙΚΟ ΝΟΜΙΚΗΣ81963
144ΔΙΑΦΟΡΑΚΩΝΣΤΑ - ΛΙΜΟΥΡΑΛΕΞΙΚΟ ΝΟΜΙΚΗΣ91963
261ΔΙΑΦΟΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΣΟΛΩΝΑ12003
202ΔΙΑΦΟΡΑΜΑΛΑΓΑΡΔΗΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ 1833-19241924
50ΔΙΑΦΟΡΑΜΕΞΗΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣΑ1969
22ΔΙΑΦΟΡΑΜΕΞΗΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣΒ1969
23ΔΙΑΦΟΡΑΜΕΞΗΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ (Συμπλήρωμα)1972
54ΔΙΑΦΟΡΑΜΗΤΡΟΥ ΛΙΛΙΑΝΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ12002
101ΔΙΑΦΟΡΑΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ1980
34ΔΙΑΦΟΡΑΜΟΣΚΟΒΗ ΒΑΣ.ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ1
154ΔΙΑΦΟΡΑΜΟΣΚΟΒΗ ΒΑΣ.ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ
31ΔΙΑΦΟΡΑΜΟΣΚΟΒΗ ΒΑΣ.ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ
29ΔΙΑΦΟΡΑΜΟΣΚΟΒΗ ΒΑΣ.ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ
38ΔΙΑΦΟΡΑΜΟΣΚΟΒΗ ΒΑΣ.ΛΥΣΙΟΥ ΛΟΓΟΙΑ1992
33ΔΙΑΦΟΡΑΜΟΣΚΟΒΗ ΒΑΣ.ΛΥΣΙΟΥ ΛΟΓΟΙΒ1992
28ΔΙΑΦΟΡΑΜΟΣΚΟΒΗ ΒΑΣ.ΠΛΑΤΩΝΟΣ - ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΗ3
30ΔΙΑΦΟΡΑΜΟΣΚΟΒΗ ΒΑΣ.ΠΛΑΤΩΝΟΣ - ΦΑΙΔΩΝ4
239ΔΙΑΦΟΡΑΜΟΣΚΟΒΗ ΒΑΣ.ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΛΟΓΟΙ
27ΔΙΑΦΟΡΑΜΟΣΚΟΒΗ ΒΑΣ.ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΛΟΓΟΙ
72ΔΙΑΦΟΡΑΜΟΥΡΑΤΙΔΗ ΦΟΙΒΟΥΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΙΔΕΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ2003
230ΔΙΑΦΟΡΑΜΠΑΛΑΝΟΥΕΦΗΜΕΡΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ1905
209ΔΙΑΦΟΡΑΜΠΑΛΗΝΟΜΙΚΑΙ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΕΙΣ1912
249ΔΙΑΦΟΡΑΜΠΕΝΤΕΚΕΡΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ1901
99ΔΙΑΦΟΡΑΜΠΡΑΤΣΟΥΑΣΚΗΣΙΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑΣ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑ1961
66ΔΙΑΦΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ12004
248ΔΙΑΦΟΡΑΝΤΟΚΑΛΕΞΙΚΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ
170ΔΙΑΦΟΡΑΞΗΡΟΥ ΑΘ - ΕΜΙΡΗ ΘΑΛΕΙΑΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΤΗΛΕ/ΝΙΩΝ12003
183ΔΙΑΦΟΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ2002
244ΔΙΑΦΟΡΑΠΑΜΠΟΥΚΗΠΕΖΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΛΙΛΟΓΙΑ1857
184ΔΙΑΦΟΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ2005
246ΔΙΑΦΟΡΑΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΚΟΣΜΟΓΡΑΦΙΑ1884
81ΔΙΑΦΟΡΑΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ - ΤΣΑΝΤΙΝΗΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΣ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝΑ2002
82ΔΙΑΦΟΡΑΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ - ΤΣΑΝΤΙΝΗΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΣ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝΑ2002
236ΔΙΑΦΟΡΑΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΔΙΚΑΙΟΝ1920
16ΔΙΑΦΟΡΑΠΑΠΑΖΗΣΗΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΔΗΓΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ1997
75ΔΙΑΦΟΡΑΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥΠΛΗΡΕΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ1955
232ΔΙΑΦΟΡΑΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥΛΕΞΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ11959
129ΔΙΑΦΟΡΑΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥΛΕΞΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ21959
128ΔΙΑΦΟΡΑΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥΛΕΞΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ31959
127ΔΙΑΦΟΡΑΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥΛΕΞΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ41959
131ΔΙΑΦΟΡΑΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥΛΕΞΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ51959
132ΔΙΑΦΟΡΑΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥΛΕΞΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ71959
130ΔΙΑΦΟΡΑΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥΛΕΞΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ91959
46ΔΙΑΦΟΡΑΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥΑΥΤΟΡΡΥΘΜΙΣΗ2005
225ΔΙΑΦΟΡΑΠΑΠΠΑΙΣΤΟΡΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ1973
264ΔΙΑΦΟΡΑΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ1910
153ΔΙΑΦΟΡΑΠΟΥΛΗ ΠΑΝΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ12003
227ΔΙΑΦΟΡΑΠΡΩΙΑΣΛΕΞΙΚΟ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣΑ-Μ
177ΔΙΑΦΟΡΑΡΟΥΜΕΛΗΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ1924
254ΔΙΑΦΟΡΑΣΑΡΜΑ ΙΩΑΝΝΗΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ (ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΕ ΥΠΕΡΟΧΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ)22003
77ΔΙΑΦΟΡΑΣΓΟΥΤΑΓΕΝΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΑΝΔΕΚΤΩΝ1925-33
85ΔΙΑΦΟΡΑΣΓΟΥΤΑΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ111854
93ΔΙΑΦΟΡΑΣΓΟΥΤΑΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ151858
94ΔΙΑΦΟΡΑΣΓΟΥΤΑΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ191862
241ΔΙΑΦΟΡΑΣΓΟΥΤΑΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ11846
83ΔΙΑΦΟΡΑΣΓΟΥΤΑΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ51849
90ΔΙΑΦΟΡΑΣΓΟΥΤΑΘΕΜΙΣ - Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ1847
148ΔΙΑΦΟΡΑΣΙΦΝΑΙΟΥΠΑΝΔΕΚΤΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
181ΔΙΑΦΟΡΑΣΙΦΝΑΙΟΥΠΑΝΔΕΚΤΑΙ ΝΕΩΝ ΝΟΜΩΝ31930
229ΔΙΑΦΟΡΑΣΙΦΝΑΙΟΥΠΑΝΔΕΚΤΑΙ ΝΕΩΝ ΝΟΜΩΝΑ1955
222ΔΙΑΦΟΡΑΣΙΦΝΑΙΟΥΠΑΝΔΕΚΤΑΙ ΝΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ1927
212ΔΙΑΦΟΡΑΣΙΦΝΑΙΟΥΠΑΝΔΕΚΤΑΙ ΝΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ1928
228ΔΙΑΦΟΡΑΣΙΦΝΑΙΟΥΠΑΝΔΕΚΤΑΙ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ1936
208ΔΙΑΦΟΡΑΣΙΦΝΑΙΟΥΠΑΝΔΕΚΤΑΙ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ1938
217ΔΙΑΦΟΡΑΣΙΦΝΑΙΟΥΠΑΝΔΕΚΤΑΙ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ1939
108ΔΙΑΦΟΡΑΣΙΦΝΑΙΟΥΠΑΝΔΕΚΤΑΙ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ1940
152ΔΙΑΦΟΡΑΣΚΟΥΡΗΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ12003
113ΔΙΑΦΟΡΑΣΤΑΜΑΤΗΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ2003
198ΔΙΑΦΟΡΑΣΤΑΜΟΥΛΗΦΑΚΕΛΟΣ Β. ΤΣΙΤΣΑΝΗ
96ΔΙΑΦΟΡΑΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ1925
255ΔΙΑΦΟΡΑΣΤΟΦΟΡΟΥΙΜΒΡΟΣ1999
218ΔΙΑΦΟΡΑΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΧΡΕΩΝ1937
166ΔΙΑΦΟΡΑΤΡΙΑΝΤΑΚΗΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙΑ1925
187ΔΙΑΦΟΡΑΤΡΙΑΝΤΑΚΗ - ΓΚΙΝΑΚΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΤΗΤΑ 1909-19141914
119ΔΙΑΦΟΡΑΤΡΙΑΝΤΑΚΗ - ΓΚΙΝΑΚΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΤΗΤΑ 1914 - 19201920
88ΔΙΑΦΟΡΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ1912
263ΔΙΑΦΟΡΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΕ 1929-195911961
112ΔΙΑΦΟΡΑΦΕΦΕ ΜΙΧΑΗΛΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ12004
106ΔΙΑΦΟΡΑΦΙΛΟΣΤΡΙΚΑΛΙΝΑ181998
95ΔΙΑΦΟΡΑΦΛΟΓΑΪΤΟΥΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ11894
211ΔΙΑΦΟΡΑΦΛΟΓΑΪΤΟΥΛΕΞΙΚΟ ΝΟΜΙΚΗΣ Τ. Ι Α-Ι1898
150ΔΙΑΦΟΡΑΦΛΟΓΑΪΤΟΥΛΕΞΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ Τ. ΙΙ Κ-Ω1900
39ΔΙΑΦΟΡΑΦΡΑΓΚΟΜΙΧΑΛΟΥ ΚΩΝ.ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΗ12001
204ΔΙΑΦΟΡΑΦΡΑΓΚΟΜΙΧΑΛΟΥ ΚΩΝ.ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΗ22001
62ΔΙΑΦΟΡΑΧΑΡΑΛΑΜΠΗΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ2003
257ΔΙΑΦΟΡΑΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙΩΤΗΛΕΞΙΚΟ2001
103ΔΙΑΦΟΡΑΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΠΑΤΗ ΜΑΡΙΑΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΒΑΣΕΩΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ2004
14ΔΙΑΦΟΡΑΙΓΓΛΕΖΑΚΗΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ12006
207ΔΙΑΦΟΡΑΚΑΪΣΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥΠΡΟΣΤ. ΠΡΟΣΩΠ. ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ2001
201ΔΙΑΦΟΡΑΝΟΥΣΚΑΛΗ ΓΕΩΡ.ΠΟΙΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η/Υ2003
250ΔΙΑΦΟΡΑΚΑΚΚΑΛΗΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ 200512006
226ΔΙΑΦΟΡΑΠΡΩΙΑΣΛΕΞΙΚΟ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣΝ-Ω
98ΔΙΑΦΟΡΑΣΑΜΙΟΥ ΘΩΜΑΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ12009
164ΔΙΑΦΟΡΑΣΑΡΜΑ ΙΩΑΝΝΗΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ (ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΕ ΥΠΕΡΟΧΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ)12003
53ΔΙΑΦΟΡΑΣΑΡΜΑ ΙΩΑΝΝΗΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ (ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΕ ΥΠΕΡΟΧΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ)32003
104ΔΙΑΦΟΡΑΤΡΙΑΝΤΑΚΗ - ΓΚΙΝΑΚΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΤΗΤΑ 19231920
26ΔΙΑΦΟΡΑΔΙΚΗΓ. ΣΥΛ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΑΝΘΟΛΟΓΙΑ - ΠΟΙΗΣΗ - ΔΟΚΙΜΙΟ - ΔΙΗΓΗΜΑ12007
167ΔΙΑΦΟΡΑΠΑΠΑΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥΚΩΔΙΚΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ12009
196ΔΙΑΦΟΡΑΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΑ12009
190ΔΙΑΦΟΡΑΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣΒ12009
188ΔΙΑΦΟΡΑΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΓ2009
194ΔΙΑΦΟΡΑΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΑ32009
191ΔΙΑΦΟΡΑΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΑ62009
193ΔΙΑΦΟΡΑΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΑ42009
189ΔΙΑΦΟΡΑΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣΒ22009
192ΔΙΑΦΟΡΑΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΑ52009
195ΔΙΑΦΟΡΑΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΑ22009
158ΔΙΑΦΟΡΑΚΑΡΑΚΩΣΤΑΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΜΜΕ2005
6ΔΙΑΦΟΡΑΠΡΟΒΑΤΑΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ12003
4ΔΙΑΦΟΡΑΠΡΟΒΑΤΑΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ22003
3ΔΙΑΦΟΡΑΠΡΟΒΑΤΑΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ32003
269ΔΙΑΦΟΡΑΠΡΟΒΑΤΑΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ42003
5ΔΙΑΦΟΡΑΠΡΟΒΑΤΑΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ52003
49ΔΙΑΦΟΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ12005
59ΔΙΑΦΟΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ22005
253ΔΙΑΦΟΡΑΚΑΚΚΑΛΗΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ 20042005
199ΔΙΑΦΟΡΑΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ2006
107ΔΙΑΦΟΡΑΚΑΚΚΑΛΗΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΕΤΩΝ 1967-200512006
17ΔΙΑΦΟΡΑΙΓΓΛΕΖΑΚΗΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ12006
65ΔΙΑΦΟΡΑΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ12006
7ΔΙΑΦΟΡΑΚΥΡΙΤΣΗΠΑΝΔΕΚΤΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ2006
42ΔΙΑΦΟΡΑΔΙΚΑΙΟ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ2006
51ΔΙΑΦΟΡΑΚΑΪΑΦΑ ΓΚΜΠΑΝΤΙ - ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗ- ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗ -ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ - ΚΑΣΤΑΝΙΔΟΥΚΩΔΙΚΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ2006
20ΔΙΑΦΟΡΑΕΝΟΒΕΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ2006
173ΔΙΑΦΟΡΑΕΝΟΒΕΚΡΙΣΗ ΘΕΣΜΩΝ2006
223ΔΙΑΦΟΡΑΛΑΓΟΥΑΤΟΜΟ ΜΕ ΕΙΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ2006
267ΔΙΑΦΟΡΑΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙΩΤΗ - ΣΤΑΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ.ΛΕΞΙΚΟ ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΟΑΓΓΛΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ - ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ12006
63ΔΙΑΦΟΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ12007
205ΔΙΑΦΟΡΑΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΠΟΛΙΤΗΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ12006
117ΔΙΑΦΟΡΑΚΑΡΑΜΟΥΖΗ ΝΙΚ - ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ ΓΚΙΚΑΣΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ2007
70ΔΙΑΦΟΡΑΚΑΪΑΦΑ ΓΚΜΠΑΝΤΙ - ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗ ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗ -ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΚΑΣΤΑΝΙΔΟΥΚΩΔΙΚΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ12006
64ΔΙΑΦΟΡΑΣΥΝΟΔΙΝΟΥΕΙΚΟΝΑ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ12007
52ΔΙΑΦΟΡΑΚΟΥΜΑΝΗΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΚΑΤΆ ΤΟ ΠΔ 339/199612007
175ΔΙΑΦΟΡΑΜΙΚΡΟΥΛΕΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ12007
79ΔΙΑΦΟΡΑΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΑΝΔΡ.ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕ ΚΑΙ ΤΟΥΔΕΚ12007
78ΔΙΑΦΟΡΑΜΠΡΕΔΗΜΑ ΑΝΤΩΝ.ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ12007
259ΔΙΑΦΟΡΑΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ12007
176ΔΙΑΦΟΡΑΦΟΥΝΤΕΔΑΚΗΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ12007
18ΔΙΑΦΟΡΑΠΟΥΛΗ ΓΕΩΡΧΡΟΝΟΛΟΓΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΕΞΑΚΡΙΒΩΝΟΝΤΑΣ12007
178ΔΙΑΦΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗLEX SPORTIVA2007
252ΔΙΑΦΟΡΑΚΑΚΚΑΛΗΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ 200512006
157ΔΙΑΦΟΡΑΚΑΚΚΑΛΗΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ 200612007
251ΔΙΑΦΟΡΑΚΑΚΚΑΛΗΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ 200412005
111ΔΙΑΦΟΡΑΚΑΠΩΝΗΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ12007
15ΔΙΑΦΟΡΑΚΑΚΚΑΛΗΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ12007
323ΔΙΑΦΟΡΑΙΓΓΛΕΖΑΚΗΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΑΞΗ12012
324ΔΙΑΦΟΡΑΕΝΩΣΗ ΕΛΛ. ΝΟΜΙΚΩΝΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ12012
325ΔΙΑΦΟΡΑΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΕΛΣΑΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ (blgs) ΚΑΙ ΣΤΑ ΝΕΑ ΜΕΣΑ22012
326ΔΙΑΦΟΡΑΚΑΪΑΦΑ ΓΚΜΠΑΝΤΙ - ΣΚΟΥΡΤΗΣ - ΦΟΥΝΤΕΔΑΚΗΕΠΙΚΑΙΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ12012
327ΔΙΑΦΟΡΑΚΑΡΑΚΩΣΤΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΜΜΕ12012
329ΔΙΑΦΟΡΑΚΑΪΑΦΑ ΓΚΜΠΑΝΤΙ - ΣΚΟΥΡΤΗΣ - ΦΟΥΝΤΕΔΑΚΗ - ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΣΕΠΙΚΑΙΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ12012
330ΔΙΑΦΟΡΑΛΑΣΚΑΡΙΔΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΩΔΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ12013
48ΔΙΑΦΟΡΑPROSBASIS AEBEΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΚΑΔ 2008)12008
162ΔΙΑΦΟΡΑΚΑΡΑΚΩΣΤΑΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΙΝΤΕΡΝΕΤ12009
161ΔΙΑΦΟΡΑΜΟΥΖΕΛΗ ΝΙΚΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ12009
163ΔΙΑΦΟΡΑΣΤΑΜΑΤΗΗ ΘΕΜΕΛΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ12009
45ΔΙΑΦΟΡΑΛΑΜΠΡΟΥΛΗΞΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ - ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΑ12008
68ΔΙΑΦΟΡΑΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥΗ ΤΙΜΩΡΙΑ ΤΟΥ ΤΕΙΡΕΣΙΑ12008
179ΔΙΑΦΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗLEX SPOTIVA12008
44ΔΙΑΦΟΡΑΠΟΥΛΗ ΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΙ22008
67ΔΙΑΦΟΡΑΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥΙΑΤΡΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ12009
168ΔΙΑΦΟΡΑΣΑΜΙΟΥ ΘΩΜΑΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ12009
262ΔΙΑΦΟΡΑΕΥΘΥΜΙΑΤΟΥ - ΠΟΥΛΑΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ12009
260ΔΙΑΦΟΡΑΔΡΟΜΑΖΟΥΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ12009
114ΔΙΑΦΟΡΑΜΗΤΡΟΣΥΛΗ ΜΑΡΙΑΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ12009
169ΔΙΑΦΟΡΑΛΑΜΠΡΟΥΛΗΞΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ - ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΑ12010
9ΔΙΑΦΟΡΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΜΕΣΑ Σ ΑΥΤΌ12009
171ΔΙΑΦΟΡΑΜΑΛΑΤΟΥ ΑΝΔΚΩΔΙΚΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ12010
60ΔΙΑΦΟΡΑΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΟΥΤΝΑΖΗ ΦΕΡΕΝΙΚΗΟΙ ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΕΩΣ Ως ΕΘΝΙΚΗ - ΕΥΡΩΑΪΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗ12010
295ΔΙΑΦΟΡΑΚΡΕΜΑΛΗΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ12011
336ΔΙΑΦΟΡΑΜΗΤΡΟΥ - ΠΙΣΚΟΠΑΝΗ - ΤΑΣΣΗΣ - ΚΑΡΥΔΑ -FACE BOOK, BLOGS ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ12013
335ΔΙΑΦΟΡΑΚΑΪΑΦΑ ΓΚΑΜΠΑΝΤΙ - ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗ - ΜΑΝΩΛΑΔΑΚΗ - ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ - ΚΑΣΤΑΝΙΔΟΥΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ12013
337ΔΙΑΦΟΡΑΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΓΕΝΟΣΗΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ - ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ12013
338ΔΙΑΦΟΡΑΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΌ ΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΣΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΔΙΚΑΙΪΚΟ ΒΙΟ12013
339ΔΙΑΦΟΡΑΒΙΔΑΛΗΣ - ΚΑΠΑΡΤΖΙΑΝΗΣ - ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ - ΜΑΛΛΙΟΣ - ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ - ΡΑΒΔΑΣΙΑΤΡΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ12013
340ΔΙΑΦΟΡΑΚΑΪΦΑ ΓΚΜΠΑΝΤΙ - ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗ - ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ12014
1ΔΙΑΦΟΡΑΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣΜΟΙΡΟΛΟΙ2003
11ΔΙΑΦΟΡΑΑΠΘΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ1994
10ΔΙΑΦΟΡΑΑΠΘΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ1996
105ΔΙΑΦΟΡΑΤΙΜΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗ
197ΔΙΑΦΟΡΑΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΕΚΝΩΝ
238ΔΙΑΦΟΡΑΔΙΟΜΗΔΟΥΣΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ2
237ΔΙΑΦΟΡΑΤΣΙΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΣ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
160ΔΙΑΦΟΡΑΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
159ΔΙΑΦΟΡΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΠΛΗΡΙΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ2006
224ΔΙΑΦΟΡΑΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ1997
216ΔΙΑΦΟΡΑΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ ΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ2008
102ΔΙΑΦΟΡΑΖΕΠΟΥΑΡΧΕΙΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ1940
124ΔΙΑΦΟΡΑΙΩΑΝΝΙΔΗΠΕΙΡΑ1884
125ΔΙΑΦΟΡΑΙΩΑΝΝΙΔΗΠΕΙΡΑ1882
37ΔΙΑΦΟΡΑΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ1999
36ΔΙΑΦΟΡΑΕΦΕΣΗ1999
35ΔΙΑΦΟΡΑΕΦΕΣΗ1999
271ΔΙΑΦΟΡΑΚΑΦΑΝΤΑΡΗΗ ΕΠΙΓΝΩΣΙΣ ΕΠΙΚΡΙΝΕΙ ΝΕΩΤΕΡΑΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΝ12010
176ΔΙΑΦΟΡΑΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥΠΑΝΔΕΚΤΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ12010
278ΔΙΑΦΟΡΑΣΤΑΦΥΛΙΔΗΛΕΞΙΚΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ12010
277ΔΙΑΦΟΡΑΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗ ΓΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ- ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ12010
275ΔΙΑΦΟΡΑΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΔΙΚΑΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ12010
272ΔΙΑΦΟΡΑΚΑΪΑΦΑ ΓΚΜΠΑΝΤΙ- ΚΟΥΝΟΥΓΙΕΡΗ- ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ12010
279ΔΙΑΦΟΡΑΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΤΡΡΑΠΕΖΕΣ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ12010
274ΔΙΑΦΟΡΑΨΑΡΟΥΛΗΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ12010
273ΔΙΑΦΟΡΑΚΑΡΑΚΩΣΤΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ12010
270ΔΙΑΦΟΡΑΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ Β ΕΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ12010
280ΔΙΑΦΟΡΑΚΟΝΙΔΑΡΗΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ2005
282ΔΙΑΦΟΡΑΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥLEX SPORTIVA2006
286ΔΙΑΦΟΡΑΣΥΜΒΟΛΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣΠΑΝΔΕΚΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ12011
287ΔΙΑΦΟΡΑΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ - ΜΗΤΡΟΥ - ΒΙΔΑΛΗΣ - ΞΗΡΟΣΝΑΝΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ12010
289ΔΙΑΦΟΡΑΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ - ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΩΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ12011
288ΔΙΑΦΟΡΑΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ12011
290ΔΙΑΦΟΡΑΦΙΛΙΟΥΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ12011
291ΔΙΑΦΟΡΑΚΙΒΩΤΟΤΙΜΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΘΕΟΔΩΡΟ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟ12011
293ΔΙΑΦΟΡΑΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ12011
294ΔΙΑΦΟΡΑΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ22011
297ΔΙΑΦΟΡΑΚΑΪΑΦΑ ΓΚΜΠΑΝΤΙ -ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗ - ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΗΘΟΎΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ12011
298ΔΙΑΦΟΡΑΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΥΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ12011
299ΔΙΑΦΟΡΑΚΑΪΑΦΑ ΓΚΜΠΑΝΤΙ - ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗ - ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗ - ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ - ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ12011
305ΔΙΑΦΟΡΑΑΠΘANNALES11992
309ΔΙΑΦΟΡΑΑΠΘANNALES11988
307ΔΙΑΦΟΡΑΑΠΘΝΟΜΟΣ12005
301ΔΙΑΦΟΡΑPHOCION FRANCESCAKISLA PENSEE DES AUTRES EN DROIT INTERNATIONAL PRIVE11985
300ΔΙΑΦΟΡΑΚΟΥΤΣΟΥΡΑΔΗΝΟΜΙΚΑ ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ12003
310ΔΙΑΦΟΡΑEmmanuella TruliPROBLEME UND ENTWICKLUGEN DER DIENSTLEISTUNGSHA AT UNG IM GRIECHISCHEN12001
302ΔΙΑΦΟΡΑΑΠΘΝΟΜΟΣ12010
306ΔΙΑΦΟΡΑΑΠΘANNALESΓ1995
304ΔΙΑΦΟΡΑΑΠΘANNALESΒ1992
311ΔΙΑΦΟΡΑΑΠΘANNALESΗ2005
308ΔΙΑΦΟΡΑΑΠΘANNALESΑ1992
303ΔΙΑΦΟΡΑΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΧΑΡΗΦΥΣΙΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΑΓΜΑ12003
314ΔΙΑΦΟΡΑΜΑΥΡΗ ΜΙΧ.ΤΟ ΠΑΝΟΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ12003
312ΔΙΑΦΟΡΑΑΠΘΝΟΜΟΣ11996
315ΔΙΑΦΟΡΑΤΙΜΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ ΜΙΧ. Π. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ1
316ΔΙΑΦΟΡΑΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 182111977
313ΔΙΑΦΟΡΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ12011
319ΔΙΑΦΟΡΑΠΟΥΛΗ ΠΑΝΕΚΑΠΙΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΣΜΟΙ12011
318ΔΙΑΦΟΡΑΠΟΛΥΖΟΓΟΠΟΥΛΟΥΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ12011
317ΔΙΑΦΟΡΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥΔΙΚΑΙΟ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ12011
320ΔΙΑΦΟΡΑΠΡΟΒΑΤΑΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ12012
321ΔΙΑΦΟΡΑΧΑΪΚΑΡΛΗ ΜΑΡΙΟΥΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ12012
322ΔΙΑΦΟΡΑΜΑΝΟΥΣΑΚΗΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ12012
341ΔΙΑΦΟΡΑΚΑΪΑΦΑ - ΓΚΜΠΑΝΤΙ - ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗ - ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗ - ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ - ΚΑΣΤΑΝΙΔΟΥΑΝΑΛΥΣΗ DNA ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΑΞΗ12014
342ΔΙΑΦΟΡΑΠΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΙ12014
343ΔΙΑΦΟΡΑΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ12014
345ΔΙΑΦΟΡΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΕΡΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΘΕΜΙΔΟΣ12014
344ΔΙΑΦΟΡΑΛΙΟΥΡΔΗ ΑΓΚΥΙΑΤΡΙΚΗ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ12014
351ΔΙΑΦΟΡΑΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝΧΡΗΣΤΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ12014
346ΔΙΑΦΟΡΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΝΑΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ12015
347ΔΙΑΦΟΡΑΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΥΡΕΣΥΤΕΧΝΙΑΣ12015
348ΔΙΑΦΟΡΑΚΑΪΑΦΑ ΓΚΜΠΑΝΤΙ - ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗ - ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥΗ ΥΠΟΒΟΗΘΟΎΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ : ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ, ΗΘΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ12015
349ΔΙΑΦΟΡΑΚΑΪΑΦΑ ΓΚΜΠΑΝΤΙ - ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗ - ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ12015
350ΔΙΑΦΟΡΑΜΑΚΡΥΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΤΕΊΝΑΙ ΗΘΙΚΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ12015
352ΔΙΑΦΟΡΑΙΓΓΛΕΖΑΚΗΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ12016
21ΔΙΑΦΟΡΑΤΑΛΩΣΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΝΣΤΤΟΥΤΟΥ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ1
57ΔΙΑΦΟΡΑΤΡΙΚΑΛΙΝΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ11992
56ΔΙΑΦΟΡΑΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ12002
69ΔΙΑΦΟΡΑΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ1
80ΔΙΑΦΟΡΑΝΟΜΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ1
120ΔΙΑΦΟΡΑΚΑΡΡΑΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ1
206ΔΙΑΦΟΡΑΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ1
276ΔΙΑΦΟΡΑΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥΠΑΝΔΕΚΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ1
354ΔΙΑΦΟΡΑΗ ΔΡΑΜΑ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ - ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ1
355ΔΙΑΦΟΡΑΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ1
356ΔΙΑΦΟΡΑΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΜΙΑΣ1
357ΔΙΑΦΟΡΑΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣΠΡΙΝ ΤΟ ΤΣΟΥΝΑΜΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ1
353ΔΙΑΦΟΡΑΣΑΚΚΟΥΛΑΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ - ΔΙΑΘΗΚΕΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΙ ΥΓΕΙΑΣ1
331ΔΙΑΦΟΡΑΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΔΗΜ.ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ12013
332ΔΙΑΦΟΡΑΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΔΗΜ.ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ12013
333ΔΙΑΦΟΡΑΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΔΗΜ.ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ12013
334ΔΙΑΦΟΡΑΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΔΗΜ.ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ12013
353ΔΙΑΦΟΡΑΚΑΪΑΦΑ - ΓΚΜΠΑΝΤΙ - ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗ - ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ - ΚΑΣΤΑΝΙΔΟΥΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ - ΔΙΑΘΗΚΕΣ ΖΩΗΣΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΙ ΥΓΕΙΑΣ12016
354ΔΙΑΦΟΡΑΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣΗ ΔΡΑΜΑ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ12002
355ΔΙΑΦΟΡΑΜΑΧΑΙΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ.ΑΘΗΝΩΝ12006
357ΔΙΑΦΟΡΑΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣΠΡΙΝ ΤΟ ΤΣΟΥΝΑΜΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ1
356ΔΙΑΦΟΡΑΝΑΤΣΙΟΥ ΔΗΜΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΜΙΑΣ12004
358ΔΙΑΦΟΡΑΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣΕΝΟΧΟΣ ΌΠΩΣ ΚΑΤΗΓΟΡΕΙΤΑΙ12016
359ΔΙΑΦΟΡΑΚΑΪΦΑ - ΓΚΜΠΑΝΤΙ - ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗ - ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗ - ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ - ΚΑΣΤΑΝΙΔΟΥΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗ ΣΥΧΡΟΝΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΨΥΧΙΚΑ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ12016
360ΔΙΑΦΟΡΑΚΑΪΑΦΑ - ΓΚΜΠΑΝΤΙ, ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗ, ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΎΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ12016
361ΔΙΑΦΟΡΑΤΡΟΚΑΝΑΣ ΘΕΟΔ, ΚΑΪΑΦΑ ΓΚΜΠΑΝΤΙ, ΒΙΔΑΛΗΣ ΤΑΚΗΣΒΙΟΔΙΚΑΙΟ - ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΕΞΥΠΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ12017
362ΔΙΑΦΟΡΑΠΙΣΠΙΡΙΓΚΟΣ Κ.Α.ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ12017
363ΔΙΑΦΟΡΑΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ12017
364ΔΙΑΦΟΡΑΛΕΠΕΝΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣΜΕ ΣΤΕΓΗ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ12008
365ΔΙΑΦΟΡΑΚΑΪΑΦΑ - ΓΚΜΠΑΝΤΙ - ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗ - ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΙΑΤΡΙΚΗ - ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ12017
366ΔΙΑΦΟΡΑΜΗΤΡΟΥ ΛΙΛΙΑΝΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ12017
369ΔΙΑΦΟΡΑΠΟΥΪΚΛΗ ΚΛΕΟΝΙΚΗ"Η ΑΡΧΗ ""Ο ΡΥΠΑΙΝΩΝ ΠΛΗΡΩΝΕΙ"" ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ"12017
368ΔΙΑΦΟΡΑΚΑίΦΑ - ΓΚΜΠΑΝΤΙ - ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗ - ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΛΟΥ12017
367ΔΙΑΦΟΡΑΖΕΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΔΙΑΔΙΚΤΥΟ - Η/Υ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ12017
370ΔΙΑΦΟΡΑΒΟΛΤΗΣ ΚΩΝΗ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ12018
371ΔΙΑΦΟΡΑΤΣΕΒΑΣ ΑΘΑΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΑΠΌ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ12018
372ΔΙΑΦΟΡΑΠΛΕΥΡΗΣ ΘΑΝΟΣΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ12018
373ΔΙΑΦΟΡΑΚΑΪΦΑ - ΓΚΜΠΑΝΤΙ, ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗ- ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗ, ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ - ΚΑΣΤΑΝΙΔΟΥΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟΥ ΓΟΝΙΔΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ12018
374ΔΙΑΦΟΡΑΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΗ ΑΣΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΣΑΡΚΙΚΗ ΤΟΜΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΤΟΚΕΤΟ12018
375ΔΙΑΦΟΡΑΚΑΪΦΑ ΓΚΜΠΑΝΤΙ - ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗ ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗ - ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΚΑΤΣΤΑΝΙΔΟΥΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΓΕΙΑΣ12018
376ΔΙΑΦΟΡΑΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑΤΙΜΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΧΟΛΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΛΑΔΑ12019
377ΔΙΑΦΟΡΑΚΑΪΦΑ ΓΚΜΠΑΝΤΙ - ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗ ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗ - ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΚΑΣΤΑΝΙΔΟΥΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΝΝΑΒΗ ΚΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ 4523/201812019
37ΔΙΕΘΝΕΣΒΑΛΛΗΝΔΑΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΑ1937
38ΔΙΕΘΝΕΣΒΑΛΛΗΝΔΑΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΒ1937
36ΔΙΕΘΝΕΣΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΕΙΔΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΕΠΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ2004
41ΔΙΕΘΝΕΣΒΡΕΛΛΗ - ΒΡΟΝΤΑΚΗΔΙΚΑΙΟ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ2005
20ΔΙΕΘΝΕΣΓΡΑΜΜΕΝΟΥΔΙΚΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ2003
19ΔΙΕΘΝΕΣΔΟΥΣΗ - ΠΑΠΑΤΟΛΙΑΔΙΕΘΝΕΣ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ2004
18ΔΙΕΘΝΕΣΠΑΠΑΣΙΩΠΗ - ΠΑΣΙΑΒΑΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ2002
40ΔΙΕΘΝΕΣΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ1933
39ΔΙΕΘΝΕΣΦΡΑΓΚΙΣΤΑΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΙΔΙΩΤΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ1934
16ΔΙΕΘΝΕΣΒΡΕΛΛΗΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ2002
28ΔΙΕΘΝΕΣΒΡΕΛΛΗΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ2003
15ΔΙΕΘΝΕΣΠΑΠΑΣΙΩΠΗ - ΠΑΣΙΑΔΙΚΑΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ2004
31ΔΙΕΘΝΕΣΣΑΚΚΟΥΛΑΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ2002
21ΔΙΕΘΝΕΣΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ2005
22ΔΙΕΘΝΕΣΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ2005
7ΔΙΕΘΝΕΣΠΟΥΛΑΡΑΚΗ ΕΥΣΤΑΘΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ12007
6ΔΙΕΘΝΕΣΠΑΜΠΟΥΚΗΔΙΚΑΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ12009
1ΔΙΕΘΝΕΣΠΑΜΠΟΥΚΗΚΩΔΙΚΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ12009
32ΔΙΕΘΝΕΣΠΑΠΑΣΙΩΠΗ - ΠΑΣΙΑΒΑΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ2005
33ΔΙΕΘΝΕΣΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ12007
14ΔΙΕΘΝΕΣΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΩΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ12007
30ΔΙΕΘΝΕΣΚΙΝΙΝΗΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ12007
10ΔΙΕΘΝΕΣΠΑΠΑΣΙΩΠΗ - ΠΑΣΙΑΔΙΚΑΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ12007
17ΔΙΕΘΝΕΣΠΑΠΑΣΙΩΠΗ - ΠΑΣΙΑΒΑΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ12007
35ΔΙΕΘΝΕΣΧΑΤΖΗ ΝΙΚΑΛΛΟΔΑΠΟΙ12007
5ΔΙΕΘΝΕΣΒΡΕΛΛΗΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ12008
3ΔΙΕΘΝΕΣΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΚΑΘΕΣΤΩΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ VISA ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ12008
25ΔΙΕΘΝΕΣΤΑΡΝΑΝΙΔΟΥΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ12008
24ΔΙΕΘΝΕΣΛΕΝΤΖΗΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ12008
23ΔΙΕΘΝΕΣΑΙΜΙΛΙΑΝΙΔΗΤΟ ΝΈΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ12009
11ΔΙΕΘΝΕΣΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣΥΛΛΟΓΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ12009
8ΔΙΕΘΝΕΣΧΑΤΖΗ ΝΙΚΑΛΛΟΔΑΠΟΙΒ2009
9ΔΙΕΘΝΕΣΠΟΥΛΑΡΑΚΗ ΕΥΣΤ. - ΨΩΜΙΑΔΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ12010
2ΔΙΕΘΝΕΣΚΡΑΤΕΡΟΥ ΙΩΑΝ. - ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΣΤ.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ12009
12ΔΙΕΘΝΕΣΑΛΑΒΑΝΟΥ Ι - ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΕΠΙΚΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ12009
34ΔΙΕΘΝΕΣΚΑΪΑΦΑ ΓΚΜΠΑΝΤΗΑΛΛΟΔΑΠΟΙ12009
48ΔΙΕΘΝΕΣΒΑΣΙΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ12013
49ΔΙΕΘΝΕΣΑΝΘΙΜΟΥΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ12013
42ΔΙΕΘΝΕΣΠΑΠΑΣΙΩΠΗ - ΠΑΣΙΑΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ12010
29ΔΙΕΘΝΕΣΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΩΣ ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ2007
27ΔΙΕΘΝΕΣΑΛΑΒΑΝΟΥΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΠΕΛΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ2008
26ΔΙΕΘΝΕΣΛΙΒΑΔΑΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ2008
13ΔΙΕΘΝΕΣΤΑΧΟΣΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
43ΔΙΕΘΝΕΣΔΕΤΣΑΡΙΔΗΗ ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΠΕΛΑΣΗ12011
44ΔΙΕΘΝΕΣΠΑΠΑΣΙΩΠΗ - ΠΑΣΙΑΔΙΚΑΙΟ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ12011
45ΔΙΕΘΝΕΣΚΙΑΝΤΟΥΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ11997
46ΔΙΕΘΝΕΣΓΙΟΚΑΡΗ ΑΓΓΕΛΟΥΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ12012
47ΔΙΕΘΝΕΣΓΙΟΚΑΡΗ ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ12012
52ΔΙΕΘΝΕΣΑΥΔΙΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ12014
51ΔΙΕΘΝΕΣΠΑΜΠΟΥΚΗΣ ΧΑΡΗΣΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ12014
50ΔΙΕΘΝΕΣΠΟΥΛΑΡΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣΗ ΠΡΟΣΩΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ12014
53ΔΙΕΘΝΕΣΤΣΙΑΤΣΙΟΣ ΘΕΟΔ.ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ12014
54ΔΙΕΘΝΕΣΑΝΘΙΜΟΥ.ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ12014
55ΔΙΕΘΝΕΣΠΑΖΑΡΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ12015
56ΔΙΕΘΝΕΣΔΕΤΣΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣΟ ΚΩΔΙΚΑΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ12015
57ΔΙΕΘΝΕΣΠΑΠΑΣΙΩΠΗ - ΠΑΣΙΑΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ12015
58ΔΙΕΘΝΕΣΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΠΑΡΙΣ - ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ ΕΥΑΓ.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 2201/200312015
4ΔΙΕΘΝΕΣΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ1199
59ΔΙΕΘΝΕΣΖΑΚΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ12016
60ΔΙΕΘΝΕΣΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1215/2012 ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ12016
61ΔΙΕΘΝΕΣΜΑΡΟΥΣΑ ΜΑΡΙΑ - ΝΤΑΝΙΕΛΛΑ - ΣΑΡΑΝΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ12016
62ΔΙΕΘΝΕΣΝΑΣΚΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ - ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΑΣΥΛΟ12017
63ΔΙΕΘΝΕΣΤΣΙΚΡΙΚΑΣ ΔΗΜΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ12017
64ΔΙΕΘΝΕΣΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗ - ΑΛΕΞΙΟΥΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ12017
65ΔΙΕΘΝΕΣΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΠΑΡΙΣ - ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ ΕΥΑΓΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 1393/2007 - κανονισμοσ επιδοσεων12018
66ΔΙΕΘΝΕΣΝΑΣΚΟΥ - ΠΕΡΑΚΗ ΓΑΪΤΕΝΙΔΗΣ - ΚΑΤΣΟΥΛΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΌ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ12018
67ΔΙΕΘΝΕΣΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ - ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 861/2007 - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΩΝ12019
68ΔΙΕΘΝΕΣΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1215/2012 ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ12019
69ΔΙΕΘΝΕΣΜΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ CMR12020
70ΔΙΕΘΝΕΣΡΕΒΟΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ12020
71ΔΙΕΘΝΕΣΠΑΠΑΔΑΚΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ12020
72ΔΙΕΘΝΕΣΠΑΠΑΣΙΩΤΗ ΖΩΗ - ΠΑΣΙΑΤΟ ΑΛΛΟΔΑΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΜΕΣ ΤΑΞΕΙΣ12020
74ΔΙΕΘΝΕΣΚΑΛΑΝΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΧΡΙΣΤΙΝΑΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ή ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ12020
73ΔΙΕΘΝΕΣΚΙΑΝΤΟΣ ΒΑΣ.ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ12020
74ΔΙΕΘΝΕΣΚΑΛΑΝΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΧΡΙΣΤΙΝΑΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ή ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ12020
75ΔΙΕΘΝΕΣΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΠΑΡΙΣ - ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ ΕΥΑΓΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1215/2012 ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ12020
70ΔΙΚΗΓ. ΣΥΛΛΟΓΟΣΠΡΑΚΤΙΚΑ 13ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ1999
43ΔΙΚΗΓ. ΣΥΛΛΟΓΟΣΒΑΡΥΜΠΟΜΠΙΩΤΗΚΩΔΙΞ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ1960
33ΔΙΚΗΓ. ΣΥΛΛΟΓΟΣΒΑΡΥΜΠΟΜΠΙΩΤΗΚΩΔΙΞ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ1977
76ΔΙΚΗΓ. ΣΥΛΛΟΓΟΣΔΗΜΑΚΗΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ1987
64ΔΙΚΗΓ. ΣΥΛΛΟΓΟΣΔΙΚΗΓ. ΣΥΛ. ΑΘΗΝΩΝΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΚΑΝΟΝΙΣΜ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ1992
67ΔΙΚΗΓ. ΣΥΛΛΟΓΟΣΔΙΚΗΓ. ΣΥΛ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΚΑΤΑΛΟΓΟΣ1984
48ΔΙΚΗΓ. ΣΥΛΛΟΓΟΣΔΙΚΗΓ. ΣΥΛ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΚΑΤΑΛΟΓΟΣ1987
42ΔΙΚΗΓ. ΣΥΛΛΟΓΟΣΔΙΚΗΓ. ΣΥΛ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΚΑΤΑΛΟΓΟΣ1988
55ΔΙΚΗΓ. ΣΥΛΛΟΓΟΣΔΙΚΗΓ. ΣΥΛ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ1999
7ΔΙΚΗΓ. ΣΥΛΛΟΓΟΣΔΙΚΗΓ. ΣΥΛ. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΟΔΗΓΟΣ1993
66ΔΙΚΗΓ. ΣΥΛΛΟΓΟΣΔΙΚΗΓ. ΣΥΛ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΟΔΗΓΟΣ Δ.Σ.1992
45ΔΙΚΗΓ. ΣΥΛΛΟΓΟΣΔΙΚΗΓ. ΣΥΛ. ΠΑΤΡΩΝΝΟΜΙΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ1991
63ΔΙΚΗΓ. ΣΥΛΛΟΓΟΣΔΙΚΗΓ. ΣΥΛ. ΠΑΤΡΩΝΟΔΗΓΟΣ1985
77ΔΙΚΗΓ. ΣΥΛΛΟΓΟΣΔΙΚΗΓ. ΣΥΛ. ΡΟΔΟΥΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ2001
6ΔΙΚΗΓ. ΣΥΛΛΟΓΟΣΕΝΟΒΕ39 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ2000
5ΔΙΚΗΓ. ΣΥΛΛΟΓΟΣΕΝΟΒΕ41 ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ2001
26ΔΙΚΗΓ. ΣΥΛΛΟΓΟΣΘΩΜΑΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ2001
72ΔΙΚΗΓ. ΣΥΛΛΟΓΟΣΜΑΚΡΙΔΟΥΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ1989
58ΔΙΚΗΓ. ΣΥΛΛΟΓΟΣΜΠΑΣΤΑΚΗΔΙΑΡΚΕΙΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ1977
52ΔΙΚΗΓ. ΣΥΛΛΟΓΟΣΜΠΟΥΡΝΙΑΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ1905
ΔΙΚΗΓ. ΣΥΛΛΟΓΟΣΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΑΠΟ 1997
38ΔΙΚΗΓ. ΣΥΛΛΟΓΟΣΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ1980
41ΔΙΚΗΓ. ΣΥΛΛΟΓΟΣΣΙΦΝΑΙΟΥΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ1930
40ΔΙΚΗΓ. ΣΥΛΛΟΓΟΣΣΙΦΝΑΙΟΥΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ1937
46ΔΙΚΗΓ. ΣΥΛΛΟΓΟΣΤΣΟΥΚΑΛΑΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ1982
28ΔΙΚΗΓ. ΣΥΛΛΟΓΟΣΤΣΟΥΚΑΛΑΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ
36ΔΙΚΗΓ. ΣΥΛΛΟΓΟΣΤΣΟΥΜΑ - ΠΑΠΑΔΟΓΑΜΒΡΟΥΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ2003
80ΔΙΚΗΓ. ΣΥΛΛΟΓΟΣΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗ - ΣΠΙΝΘΥΡΟΥΔΑΚΗΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΛ. ΚΑΙ ΝΟΜΟΘ.ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ1987
4ΔΙΚΗΓ. ΣΥΛΛΟΓΟΣΕΝΟΒΕ01 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ1988
2ΔΙΚΗΓ. ΣΥΛΛΟΓΟΣΕΝΟΒΕ17 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ1992
3ΔΙΚΗΓ. ΣΥΛΛΟΓΟΣΕΝΟΒΕ20 Η ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ1993
32ΔΙΚΗΓ. ΣΥΛΛΟΓΟΣΚΑΡΑΤΖΑ - ΖΟΜΠΟΛΑΛΕΞΙΚΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ2003
51ΔΙΚΗΓ. ΣΥΛΛΟΓΟΣΣΑΜΙΟΥ ΘΩΜΑΚΩΔΙΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ12003
69ΔΙΚΗΓ. ΣΥΛΛΟΓΟΣΠΡΑΚΤΙΚΑ 13ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ1999
27ΔΙΚΗΓ. ΣΥΛΛΟΓΟΣΘΩΜΑΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ2001
78ΔΙΚΗΓ. ΣΥΛΛΟΓΟΣΘΩΜΑΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ2001
62ΔΙΚΗΓ. ΣΥΛΛΟΓΟΣΘΩΜΑΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ2001
34ΔΙΚΗΓ. ΣΥΛΛΟΓΟΣΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ2006
59ΔΙΚΗΓ. ΣΥΛΛΟΓΟΣΓΚΙΣΑΚΗΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ Ε.Ε.2006
73ΔΙΚΗΓ. ΣΥΛΛΟΓΟΣΕΝΟΒΕΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ2006
60ΔΙΚΗΓ. ΣΥΛΛΟΓΟΣΓΙΑΚΟΥΜΗ ΔΙΟΝ.ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ12008
95ΔΙΚΗΓ. ΣΥΛΛΟΓΟΣΛΩΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣΤΡΙΚΑΛΙΝΟ ΤΡΙΠΤΥΧΟ12013
96ΔΙΚΗΓ. ΣΥΛΛΟΓΟΣΛΩΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣΣΤΟ ΝΑΟ ΤΗΣ ΘΕΜΙΔΑΣ12013
98ΔΙΚΗΓ. ΣΥΛΛΟΓΟΣΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗΣ ΧΑΡΟ ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ12013
99ΔΙΚΗΓ. ΣΥΛΛΟΓΟΣΒΑΤΑΛΗΣ ΚΩΝ.ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ12013
81ΔΙΚΗΓ. ΣΥΛΛΟΓΟΣΒΑΡΥΜΠΟΜΠΙΩΤΗΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ11998
39ΔΙΚΗΓ. ΣΥΛΛΟΓΟΣΣΙΦΝΑΙΟΥΠΑΝΔΕΚΤΗΣ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ1932
50ΔΙΚΗΓ. ΣΥΛΛΟΓΟΣΖΑΚΗΑΡΟΥΡΑΙΟΙ ΠΟΝΤΙΚΟΙ2005
44ΔΙΚΗΓ. ΣΥΛΛΟΓΟΣΠΟΙΝΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ2005
54ΔΙΚΗΓ. ΣΥΛΛΟΓΟΣΔΣΑΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ1983
35ΔΙΚΗΓ. ΣΥΛΛΟΓΟΣΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ2007
1ΔΙΚΗΓ. ΣΥΛΛΟΓΟΣΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥΗΘΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ1977
47ΔΙΚΗΓ. ΣΥΛΛΟΓΟΣΤΣΟΥΚΑΛΑΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
30ΔΙΚΗΓ. ΣΥΛΛΟΓΟΣΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΟΚΟΣ
29ΔΙΚΗΓ. ΣΥΛΛΟΓΟΣΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΩΛΗΣΗ
37ΔΙΚΗΓ. ΣΥΛΛΟΓΟΣΔΕΡΝΙΤΣΙΩΤΗΠΛΗΡΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ1991
61ΔΙΚΗΓ. ΣΥΛΛΟΓΟΣΜΠΑΡΜΠΑΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΑΣ1985
65ΔΙΚΗΓ. ΣΥΛΛΟΓΟΣΔΙΚΗΓ. ΣΥΛ. ΠΑΤΡΩΝΚΑΤΑΛΟΓΟΣ1992
10ΔΙΚΗΓ. ΣΥΛΛΟΓΟΣΣΕΡΓΙΟΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΡΗΞΗ ΤΟΥ ΑΙΩΝΑ ΜΑΣ1986
9ΔΙΚΗΓ. ΣΥΛΛΟΓΟΣΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1982
8ΔΙΚΗΓ. ΣΥΛΛΟΓΟΣΤΟΣΙΤΣΑΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ1976
74ΔΙΚΗΓ. ΣΥΛΛΟΓΟΣΓΟΥΛΑΣΟΡΑΤΗ ΠΛΕΥΡΑ1999
71ΔΙΚΗΓ. ΣΥΛΛΟΓΟΣΚΟΝΤΑΞΗΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ
79ΔΙΚΗΓ. ΣΥΛΛΟΓΟΣΤΟΚΟΛΟΓΙΟΝ
57ΔΙΚΗΓ. ΣΥΛΛΟΓΟΣΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ2009
56ΔΙΚΗΓ. ΣΥΛΛΟΓΟΣΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1932-33
11ΔΙΚΗΓ. ΣΥΛΛΟΓΟΣΠΑΝΔΕΚΤΗΣ
25ΔΙΚΗΓ. ΣΥΛΛΟΓΟΣΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ1992
24ΔΙΚΗΓ. ΣΥΛΛΟΓΟΣΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ1989
23ΔΙΚΗΓ. ΣΥΛΛΟΓΟΣΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ1991
22ΔΙΚΗΓ. ΣΥΛΛΟΓΟΣΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ1990
21ΔΙΚΗΓ. ΣΥΛΛΟΓΟΣΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ1990
20ΔΙΚΗΓ. ΣΥΛΛΟΓΟΣΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ1993
19ΔΙΚΗΓ. ΣΥΛΛΟΓΟΣΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ1991
18ΔΙΚΗΓ. ΣΥΛΛΟΓΟΣΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ1994
17ΔΙΚΗΓ. ΣΥΛΛΟΓΟΣΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ1991
16ΔΙΚΗΓ. ΣΥΛΛΟΓΟΣΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ1990
15ΔΙΚΗΓ. ΣΥΛΛΟΓΟΣΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ1990
14ΔΙΚΗΓ. ΣΥΛΛΟΓΟΣΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ1992
13ΔΙΚΗΓ. ΣΥΛΛΟΓΟΣΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ1989
12ΔΙΚΗΓ. ΣΥΛΛΟΓΟΣΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ1989
31ΔΙΚΗΓ. ΣΥΛΛΟΓΟΣΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΟΚΟΣ
53ΔΙΚΗΓ. ΣΥΛΛΟΓΟΣΔΣΑΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ1983
188ΔΙΚΗΓ. ΣΥΛΛΟΓΟΣΕΡΙΚΑΥΤΟΥ ΤΡΥΦΩΝΑΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ12008ΠΑΡ
83ΔΙΚΗΓ. ΣΥΛΛΟΓΟΣΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣΒ2008
82ΔΙΚΗΓ. ΣΥΛΛΟΓΟΣΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣΑ2008
93ΔΙΚΗΓ. ΣΥΛΛΟΓΟΣΛΩΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣΕΝ ΤΡΙΚΑΛΟΙΣ Ή ΜΙΑ ΠΑΛΛΙΝΟΣΤΗΣΗ, ΜΕΣΑ ΑΠΌ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ, ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ12003
92ΔΙΚΗΓ. ΣΥΛΛΟΓΟΣΛΩΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣΕΝΑΣ ΑΙΩΝΑΣ ΕΞΙ ΠΡΟΣΩΠΑ12001
91ΔΙΚΗΓ. ΣΥΛΛΟΓΟΣΛΩΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ . Η ΤΡΑΓΩΔΙΑ, Ο ΑΓΩΝΑΣ, ΟΙ ΘΥΣΙΕΣ, Η ΚΑΤΑΞΙΩΣΗ12010
89ΔΙΚΗΓ. ΣΥΛΛΟΓΟΣΛΩΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣΟΙ ΝΟΜΑΡΧΕΣ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΜΑΡΧΙΛΙΚΙ ΤΟΥΣ12010
94ΔΙΚΗΓ. ΣΥΛΛΟΓΟΣΛΩΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣΟΙ ΝΟΜΑΡΧΕΣ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΜΑΡΧΙΛΙΚΙ ΤΟΥΣ22010
90ΔΙΚΗΓ. ΣΥΛΛΟΓΟΣΛΩΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣΟΙ ΤΡΙΚΑΛΙΝΟΙ ΑΣΚΛΗΠΙΑΔΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ 130 ΕΤΩΝ12010
88ΔΙΚΗΓ. ΣΥΛΛΟΓΟΣΛΩΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣΔΥΟ ΜΙΚΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΙΝΟΙ ΗΡΩΕΣ12010
87ΔΙΚΗΓ. ΣΥΛΛΟΓΟΣΛΩΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣΦΩΣ ΑΠ ΤΙΣ ΠΥΓΟΛΑΜΠΙΔΕΣ12010
86ΔΙΚΗΓ. ΣΥΛΛΟΓΟΣΛΩΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ"ΤΟ ΒΑΡΟΥΣΙ ""ΜΥΘΟΙ - ΜΝΗΜΕΣ - ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ"""12010
85ΔΙΚΗΓ. ΣΥΛΛΟΓΟΣΛΩΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣΤΑ ΕΝ ΤΥΠΩ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1881-2006 : ΙΣΤΟΡΙΑ 125 ΧΡΟΝΩΝ12010
100ΔΙΚΗΓ. ΣΥΛΛΟΓΟΣΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗΣ Χ.Ο ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ12014
102ΔΙΚΗΓ. ΣΥΛΛΟΓΟΣΜΑΧΑΙΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ72015
103ΔΙΚΗΓ. ΣΥΛΛΟΓΟΣΓΩΓΟΣ ΚΩΝΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ12016
68ΔΙΚΗΓ. ΣΥΛΛΟΓΟΣΓΚΙΚΑΣΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ1
75ΔΙΚΗΓ. ΣΥΛΛΟΓΟΣAccidew ts tsavail1
105ΔΙΚΗΓ. ΣΥΛΛΟΓΟΣΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΤΆ ΤΟ ΝΈΟ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Ν. 4194/201312016
109ΔΙΚΗΓ. ΣΥΛΛΟΓΟΣΚΟΥΤΣΟΛΑΜΠΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ & ΝΟΜΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ12017
104ΔΙΚΗΓ. ΣΥΥΛΟΓΟΣΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΤΆ ΤΟ ΝΈΟ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Ν. 4194/201312016
106ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣΧΟΡΟΜΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣΌΤΙ ΆΛΛΟ ΕΓΓΡΑΨΑ12016
107ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣΧΟΡΟΜΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣΌΤΙ ΆΛΛΟ ΕΓΓΡΑΨΑ22016
108ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣΧΟΡΟΜΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣΌΤΙ ΆΛΛΟ ΕΓΓΡΑΨΑ32016
110ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗΣ ΧΑΡΟ ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ12016
111ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗΣ ΧΑΡΚΩΔΙΞ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ12018
112ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣΣΓΟΥΡΙΝΑΚΗΣ - ΣΕΖΕΝΙΑΣΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ12018
1ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΜΩΥΣΙΔΗΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ2008ΠΑΡ
2ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΖΥΓΟΥΡΗΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ2008ΠΑΡ
247ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΠΑΠΑΣΙΩΠΗ - ΠΑΣΙΑΔΙΚΑΙΟ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ 20022002
25ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΚΟΥΤΟΥΠΑ - ΡΕΓΚΑΚΟΥΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟΦ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ2002
302ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΤΕ 1967Α1968
287ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΤΕ 1967Β1968
292ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΤΕ 1967Γ1968
301ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΤΕ 1967Δ1968
293ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΤΕ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ1967
175ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΕΠΕΤΗΡΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ (1961-1962)
230ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ1928
174ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝΟΜΟΣ 1256/1982 (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)1983
173ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝΟΜΟΣ 754/19781988
296ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
97ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥΑΚΙΝΗΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ1993
86ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΒΗΧΟΥΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ2000
171ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ - ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ1999
290ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΓΕΩΡΓΑΝΤΑΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ1991
157ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ.1998
108ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΟΥΔΑΣΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ2005
105ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΓΚΑΣΟΥΚΑ ΓΕΡΑΣ.ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ2005
83ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΓΡΑΜΜΕΝΟΥΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ1979
248ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΔΑΓΤΟΓΛΟΥΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ2004
124ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΔΕΓΛΕΡΗΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ν. 2522/19972005
1ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΔΕΓΛΕΡΗΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ12003
40ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΔΕΓΛΕΡΗΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ22003
26ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΤΕ2000
10ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΔΙΟΙΚ. ΠΡΩΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ2000
275ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΔΙΟΙΚ. ΠΡΩΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ2001
269ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΔΙΟΙΚ. ΠΡΩΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΔΕΛΤΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 20031
179ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΕΝΟΒΕ03 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ1988
177ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΕΝΟΒΕ04 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ν. 1478/841988
93ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΕΝΟΒΕ07 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ1989
167ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΕΝΟΒΕ10 ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΠΟΛ. ΚΟΜ.1990
168ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΕΝΟΒΕ14 ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ1992
169ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΕΝΟΒΕ16 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ1992
94ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΕΝΟΒΕ22 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ1994
172ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΕΝΟΒΕ34 ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΕΘΝ. ΔΙΑΣ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ1998
95ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΕΝΟΒΕ35 ΕΠΙΚ. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ1999
90ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΕΝΟΒΕ36 ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ - ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΞΟΔΟΥ1999
91ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΕΝΟΒΕ38 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ2000
178ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΕΝΟΒΕ45 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ2002
215ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝΣΥΓΡΟΝΟΙ ΝΟΜΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ2004
298ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΥΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ1931
217ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΖΟΡΜΠΑΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚ. ΑΣΦΑΛ ΙΙ1997
100ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΖΟΡΜΠΑΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚ. ΑΣΦΑΛ. Ι1996
218ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΖΟΡΜΠΑΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚ. ΑΣΦΑΛ. ΙΙΙ1999
222ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΘΕΟΔΩΡΟΥΟΙ ΑΔΕΙΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ2001
204ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΘΕΟΔΩΡΟΥΟΙ ΑΔΕΙΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ12004
88ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΘΕΟΔΩΡΟΥΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ2000
200ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΘΕΟΔΩΡΟΥΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΟΤΑ2002
229ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΘΕΟΔΩΡΟΥΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ2002
285ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΘΗΒΑΙΟΥΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΤΗΤΩΝ1935
243ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ1987
279ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΚΑΚΑΝΤΟΥΣΗΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ1968
103ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΚΑΛΛΙΝΤΕΡΗΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ2004
101ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΚΑΛΛΙΝΤΕΡΗΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ2004
295ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΠΕΡΙ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ1952
246ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤ. Ο.Τ.Α -ΕΛΕΓΧΟ ΣΚΥΛΩΝ - ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ2002
116ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ ΟΤΑ-ΝΠΔΔ2003
67ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ2002
27ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΕΡΓΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΕΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ2003
24ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΤΑ2003
220ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Κ.Λ.Π.2002
22ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ - ΒΡΕΠΟΝΗΠΙΑ2001
210ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣ. ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤ. ΕΚΠΟΝΗΣ2001
35ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗ Μ - ΛΑΜΠΡΟΥ ΧΡΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ2004
266ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΑΔΕΙΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ2005
92ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΚΑΡΒΕΛΑΑΓΡΟΤΙΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΚΑΙ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗ1933
291ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΚΑΦΦΑΡΗΠΕΡΙ ΝΟΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΩΝ1960
155ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΒ
244ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΑ - ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥΕΜΒΑΘΗΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ12005
284ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΚΟΝΤΩΣΗΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ1961
289ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΚΟΡΔΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ1954
294ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΚΟΥΣΟΥΛΟΥΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (ΑΝΑΔΑΣΜΟΣ)1968
89ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΚΟΥΤΟΥΜΠΑΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ2005
130ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΚΟΥΤΣΟΥΡΑΔΗΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ2002
283ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΚΡΕΤΣΗΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ1969
181ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΚΡΟΜΠΑΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΕ - ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΝΣΚ2002
98ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΚΥΠΡΑΙΟΥΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ2002
160ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΚΥΠΡΑΙΟΥΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ1980
162ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΚΩΤΟΥΛΑΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΤΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΑΙΟΤΕΜΑΧΙΩΝ12004
47ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΚΩΤΣΟΒΙΝΟΥΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤ' ΑΡΘΡΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ12003
255ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΛΑΖΑΡΑΤΟΥΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΡΟΣΦΥΓΗ - ΑΝΑΚΟΠΗ - ΑΓΩΓΗ)ΙΙ2002
257ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΛΑΖΑΡΑΤΟΥΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ32003
202ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΛΑΖΑΡΑΤΟΥΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΆ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ2005
201ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΛΑΖΑΡΑΤΟΥΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Κ.Δ.Δ2002
3ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΛΕΚΕΑΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΟΤΑ12004
52ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥΧΑΡΤΟΣΗΜΟ1895
176ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΛΙΒΑΝΗΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΦΟΚΤΗΣΙΑ1999
104ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΛΟΓΟΘΕΤΗΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ2001
17ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΜΑΚΡΗΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ2002
158ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΜΑΡΙΝΑΚΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ2005
39ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΔΙΚΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ2004
7ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΜΕΛΙΣΣΑΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΧΩΡΩΤΑΞΙΑΣ2002
250ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΜΕΤΑΞΑ ΑΝΤΩΝΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ2005
159ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΜΙΧΑΛΟΥΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ1973
2ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΜΠΑΡΜΠΑΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ2002
267ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΜΠΕΛΙΣΑ - ΒΗΚΑΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ2002
20ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΜΠΕΣΙΛΑ - ΒΗΚΑ ΕΥΡΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ12004
236ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΜΠΕΣΙΛΑ - ΜΑΚΡΙΔΗΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ12004
28ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΜΠΡΙΝΙΑΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΑ1987
29ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΜΠΡΙΝΙΑΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΒ1987
278ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΜΥΛΩΝΑΕΚΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ1946
208ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΜΩΥΣΙΔΗΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 20012001
207ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΔΙΚΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ2000
196ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΗ1999
63ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ1998
113ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΒΛΑΣΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ12003
271ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ2005
30ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ2002
206ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ
213ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥΑΜΥΝΑ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΣΤΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ1986
6ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 19961996
31ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ι1986
32ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΙΙ Α.1989
270ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΠΡΕΒΕΔΟΥΡΟΥ ΕΥΑΓΣΥΝΘΕΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ2005
216ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΡΑΪΚΟΥΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ2005
219ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΡΕΜΕΛΗΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣτΕ2000
239ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΡΩΜΑΛΙΑΔΗ ΑΝΔΡΕΑΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΙ ΑΡΤΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΤΜΗΣΕΩΝΗ-32004
238ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΡΩΜΑΛΙΑΔΗ ΑΝΔΡΕΑΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΙ ΑΡΤΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΤΜΗΣΕΩΝΗ-42004
37ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΡΩΜΑΛΙΑΔΗ ΑΝΔΡΕΑΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΟΝ ΠΟΛΕΩΝ1987
42ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΡΩΜΑΛΙΑΔΗ ΑΝΔΡΕΑΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ ΖΩΝΕΣ ΠΟΛΕΩΝΘ2003
299ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥΓΟΚ1956
15ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣΟΪΛΕΝΤΑΚΗΑΓΩΓΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ1998
51ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣΟΛΔΑΤΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ 20022002
57ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣΟΛΔΑΤΟΥΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ2004
274ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣΟΛΔΑΤΟΥΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ12003
260ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣΟΛΔΑΤΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ2005
282ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ1950
297ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ1936
49ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣΤΙΓΚΑΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΡΓΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ2002
76ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣΤΙΓΚΑΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ12004
70ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣΥΝΟΔΙΝΟΥΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΆ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΚΛΠ2001
85ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣΥΝΟΔΙΝΟΥΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ2002
263ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΤΑΧΟYΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ2003
71ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΤΑΧΟΥΕΡΜΗΝΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ2002
126ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΤΑΧΟΥΕΡΜΗΝΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ1999
131ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΤΑΧΟΥ - ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΕΡΜΗΝΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑΑ2004
132ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΤΑΧΟΥ - ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΕΡΜΗΝΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑΒ2004
60ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΤΑΧΟΥΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ2005
72ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΤΑΧΟΥΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ν. 2690/19992003
115ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΤΟΤΣΗΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ12004
300ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΤΣΑΤΣΟΥΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΤΟ ΣΤΕ1953
33ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΤΣΟΥΚΑΛΑΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ2004
209ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΤΣΟΥΜΑΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ2003
303ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΜΑΤΑ (ΔΙΟΙΚ. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ)1987
197ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΧΑΣΑΠΗ ΚΩΝ/ΝΟΥΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ2003
242ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΧΑΤΖΗΤΖΑΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥΚ.Δ.Δ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΤ' ΑΡΘΡΟ2002
44ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΧΟΡΟΜΙΔΗΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ2004
288ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΧΟΡΟΜΙΔΗΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ1975
87ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟYΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ2002
79ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ1998
12ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ12002
14ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΧΡΥΣΟΓΟΝΟΥΔΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ2005
3ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣΚΟΥΡΗ - ΤΑΧΟΥΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ2003ΠΑΡ
277ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΔΙΒΑΝΗΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2006-2007
225ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΕ.Ε.Μ.Δ.Τ.& Κ.ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ12009
281ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΚΑΚΑΝΤΟΥΣΗΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ1968
256ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΛΑΖΑΡΑΤΟΥΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ)Ι2002
249ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΜΑΡΙΝΑΚΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
232ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΜΠΕΣΙΛΑ - ΒΗΚΑ ΕΥΡΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΙ2008
111ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ22009
36ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΡΩΜΑΛΙΑΔΗ ΑΝΔΡΕΑΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ - ΑΡΤΙΟΤΗΤΕΣ - ΚΑΤΑΤΜΗΣΕΙΣΗ12006
99ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΑΡΓΙΩΤΗΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ12006
262ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΔΙΟΙΚ. ΠΡΩΤ. ΑΘΗΝΩΝΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 2005-200612007
21ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΔΙΟΙΚ. ΠΡΩΤ. ΑΘΗΝΩΝΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ12010
254ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣΟΪΛΕΝΤΑΚΗΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ12010
118ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΑΠΌ ΤΗΝ ΚΥΡΩΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΔΙΑ ΤΥΠΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ12010
184ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΜΠΑΡΜΠΑΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ12010
182ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΜΕΛΙΣΣΑΟΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ, ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΙΚΌ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ Η ΖΩΝΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ12010
234ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ12010
8ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΔΙΟΙΚΤΗΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ 2ο ΣΥΝΕΔΡΙΟΝΕΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ12009
4ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΛΕΚΕΑΚΩΔΙΚΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ2002ΠΑΡ
53ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΤΟΜΑΡΑ ΔΗΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ12009
149ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΤΟΤΣΗ - ΜΑΡΚΟΥ ΑΘ.ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ12009
211ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΕ.Ε.Μ.Δ.Τ.& Κ.ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ12009
212ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΜΗΤΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣΣΥΜΒΑΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ12009
264ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΦΥΤΡΑΚΗ ΕΥΤΥΧΗΤΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ12009
5ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΦΟΡΤΣΑΚΗΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ2003ΠΑΡ
6ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΦΟΡΤΣΑΚΗΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ2009ΠΑΡ
163ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ2005
7ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΦΟΡΤΣΑΚΗΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ2008ΠΑΡ
8ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΦΟΡΤΣΑΚΗΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ2005ΠΑΡ
199ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣΚΟΥΡΛΕΤΟΥΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ2005
9ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΦΟΡΤΣΑΚΗΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ2008ΠΑΡ
96ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΤΑΧΟΥΚΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ2006
214ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΘΕΟΔΩΡΟΥΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΟΤΑ12006
153ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ2005
4ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.12006
145ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣΩΤΗΡΕΛΗΚΩΛΥΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΙΜΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ12006
11ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ)12006
276ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΔΙΟΙΚ. ΠΡΩΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΔΕΛΤΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 200412005
123ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΤΣΙΡΩΝΑ ΑΘΑΝ.ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ12006
142ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΤΑΧΟΥΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ2006
13ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΤΖΙΡΑΚΗ ΕΥΑΓΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ2006
135ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΚΟΥΝΔΟΥΡΟΥΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ - ΑΓΩΓΗ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ2006
127ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΡΑΪΚΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΘΟΡΑ2006
120ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΜΠΕΣΙΛΑ - ΜΑΚΡΙΔΗΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΒ2006
273ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥΝ. 3028/02 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ2006
65ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣΚΟΥΡΗ - ΤΑΧΟΥΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ2006
5ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗ - ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ2006
198ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΔΙΒΑΝΗΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ2006
64ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΝΕΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ2006
235ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΛΕΚΕΑΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ12006
164ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣΟΪΛΕΝΤΑΚΗΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΕΚΛΟΓΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ2006
140ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΜΑΝΙΑΤΗ ΑΝΤ.ΔΙΚΑΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2006
221ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΠΙΚΡΑΜΕΝΟΥ ΜΙΧ - ΜΑΥΡΟΠΟΔΗ ΔΗΜΕΚΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ2006
78ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΔΑΓΤΟΓΛΟΥ - ΤΑΧΟΣΝΟΜΙΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ2006
125ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΔΕΤΣΑΡΙΔΗΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ2006
129ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΤΑΧΟΥΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Ν. 3463/20062006
55ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΚΩΤΣΟΒΙΝΟΥΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ2006
122ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ2006
268ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ12006
73ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΓΚΙΣΤΑΚΗΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ2005
16ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΒΕΝΙΕΡΗΣΔΙΤ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. ΤΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΛΙΣΙΟ2007
81ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥΔΟΜΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ12007
80ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ12007
146ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΗ12006
245ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΚΟΥΤΣΟΥΛΙΑΝΟΥΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ ΔΙΑΣΠΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ12007
34ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣΚΟΥΡΗ - ΚΟΥΤΟΥΠΑ - ΡΕΓΚΑΚΟΥΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ12007
82ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ12007
84ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΜΕΛΙΣΣΑΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΚΑΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ12007
9ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΧΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ12006
185ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΠΟΥΛΗ ΠΑΝΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ 3ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ12007
134ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΒΛΑΣΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ12007
165ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΒΑΤΑΛΗΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΌ ΑΝΑΝΑΙΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΠΕ)12007
59ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΑΚΗ ΙΩΑΝΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ12007
56ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΤΖΙΚΑ - ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ12006
144ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΤΖΙΚΑ - ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ22007
117ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΜΕΛΙΣΣΑΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ12007
183ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΤΑΧΟΥ - ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ Ι.ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ12007
61ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΤΑΧΟΥ - ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ Ι.ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ22007
258ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ ΑΠ.ΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ12007
166ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΛΑΜΠΡΟΥΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΟΤΑ- ΚΑΙ ΝΠΔΔ ΓΕΝΙΚΑ12007
143ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥΣ12007
102ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΨΟΥΝΗΟΔΗΓΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ12007
41ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΧΟΡΟΜΙΔΗΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ12008
170ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΛΑΜΠΡΟΥΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ12007
147ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΛΕΚΕΑΤΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 1962-200612008
138ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΤΑΧΟΥΔΗΜΟΣΙΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ12008
114ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΤΟΤΣΗΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΤΙΚΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ12007
112ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΡΕΠΟΥΣΗ ΣΠΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ12008
58ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΧΟΡΟΜΙΔΗΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ2008
10ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ2001ΠΑΡ
128ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΔΕΓΛΕΡΗΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ12008
156ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΜΑΥΡΙΚΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ ΚΑΤΆ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ12008
189ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΡΩΜΑΛΙΑΔΗ ΑΝΔΡΕΑΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣΙ2008
136ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΡΑΪΚΟΥΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑ12008
205ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΘΕΟΔΩΡΟΥΟΙ ΑΔΕΙΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ12008
223ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣΟΪΛΕΝΤΑΚΗΑΠΟΔΕΙΞΗ ΚΑΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ12008
272ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ12008
224ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΤΟΤΣΗ - ΜΑΡΚΟΥ ΑΘ.ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ12008
77ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΦΟΡΤΣΑΚΗ - ΧΡΥΣΑΝΘΑΛΗ.ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ12008
385ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΓΩΓΟΥΗ ΑΝΥΠΟΣΤΑΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ12012
383ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΜΗΛΙΩΝΗΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ12012
386ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ12012
387ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ ΦΙΛΗΣ"Η ""ΠΡΟΤΥΠΗ"" ή ""ΠΙΛΟΤΙΚΗ"" ΔΙΚΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ"12012
388ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΠΙΚΡΑΜΕΝΟΥΌΨΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ12012
389ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΠΡΕΒΕΔΟΥΡΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ12012
18ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΜΕΛΦΩΣ ΘΑΛΗΣΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ12008
390ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ12013
391ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ12012
50ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΤΟΤΣΗ - ΜΑΡΚΟΥ ΑΘ.ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ12009
119ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΕΜΠΕΟΓΛΟΥ ΑΒΡΑΑΜΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ12009
226ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΛΑΖΑΡΑΤΟΥΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ12009
110ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ12008
251ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΧΑΤΖΗΧΑΛΚΙΑ ΖΑΦΕΙΡΗΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ν. 3669/2008)Α2008
252ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΧΑΤΖΗΧΑΛΚΙΑ ΖΑΦΕΙΡΗΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ν. 3669/2008)Β2008
253ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΧΑΤΖΗΧΑΛΚΙΑ ΖΑΦΕΙΡΗΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ν. 3669/2008)Γ2008
241ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟYΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ12008
265ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΚΟΥΤΣΟΥΛΙΑΝΟΥΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΦΕΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ12008
259ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΚΟΥΤΟΥΠΑ - ΡΕΓΚΑΚΟΥΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ12008
148ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΜΠΕΣΙΛΑ - ΒΗΚΑ ΕΥΡΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΙΙΙ2008
66ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣΚΟΥΡΗ - ΤΑΧΟΥΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ12009
188ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΡΩΜΑΛΙΑΔΗ ΑΝΔΡΕΑΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ12009
121ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ12009
186ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ12009
62ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΖΥΓΟΥΡΗΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ12009
141ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΘΕΟΔΩΡΟΥΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΟΤΑ12009
161ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ Π. - ΑΛΑΒΑΝΟΣ Γ.- ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΟΥ Γ.ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑ1ος2008
69ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ2009
152ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ Π. - ΑΛΑΒΑΝΟΣ Γ.- ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΟΥ Γ.ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑ1ος2008
68ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΤΑΤΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ12009
227ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΒΛΑΣΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ12009
150ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ12009
187ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΡΩΜΑΛΙΑΔΗ ΑΝΔΡΕΑΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ12009
233ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ12009
74ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΑΛΕΞΙΟΥ Ν - ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΙΧΑΗΛΟΠΟΥΛΟΣΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ12009
11ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΚΑΡΑΚΩΣΤΑΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ2007ΠΑΡ
75ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥΔΙΚΑΙΟ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ12008
48ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΔΕΓΛΕΡΗΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ12009
195ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΟ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ12009
231ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ12010
139ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΡΑΪΚΟΥΤΟ ΕΝΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΌ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ12009
240ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΒΑΤΑΛΗΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ12010
106ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΛΑΜΠΡΟΥΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ12010
191ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΡΩΜΑΛΙΑΔΗ ΑΝΔΡΕΑΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ - ΑΡΤΙΟΤΗΤΕΣ - ΚΑΤΑΤΜΗΣΕΙΣΗ12006
190ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΡΩΜΑΛΙΑΔΗ ΑΝΔΡΕΑΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ - ΑΡΤΙΟΤΗΤΕΣ - ΚΑΤΑΤΜΗΣΕΙΣΗ22006
192ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΡΩΜΑΛΙΑΔΗ ΑΝΔΡΕΑΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ - ΑΡΤΙΟΤΗΤΕΣ - ΚΑΤΑΤΜΗΣΕΙΣΖ2006
203ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΜΕΛΙΣΣΑΟΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ12007
261ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΑΝΔΡΙΩΤΗ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ - ΜΑΡΟΥΦΩΦ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ, ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ12010
54ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣΟΛΔΑΤΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ12010
154ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ12010
19ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ12010
394ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΜΕΣΣΗΝΗ ΜΑΡΙΑΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ12013
392ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΚΟΡΣΟΥ ΜΑΡΙΑΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ12013
393ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΜΑΚΡΥΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΤΩΝΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ12013
395ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΔΕΛΛΗ ΓΕΩΡΗ ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Ν. 4055/201212013
396ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ12012
397ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΓΕΡΟΝΤΑ ΑΠ - ΨΑΛΤΗ ΑΘΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΕΔΕ12013
398ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΠΑΠΑΣΤΕΡΙΙΟΥ ΔΗΜΚΤΗΜΑΤΟΛΙΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ12013
400ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΚΟΡΣΟΥ ΔΗΜΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ12013
221ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΦΟΡΤΣΑΚΗΣ - ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ12013ΠΑΡ
403ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΚΑΡΑΚΩΣΤΑΤΑ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΗ12013
402ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΤΖΕΜΟΣ ΒΑΣΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ12013
401ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ AST BOOKSΠΕΡΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ12013
404ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗΣ ΧΑΡΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ12013
405ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΓΚΕΡΤΣΟΣ ΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΗ12013
406ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΓΕΡΟΝΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΔΙΚΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ12013
407ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΔΕΓΛΕΡΗΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ12013
43ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΡΩΜΑΛΙΑΔΗ ΑΝΔΡΕΑΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ - ΑΡΤΙΟΤΗΤΕΣ - ΚΑΤΑΤΜΗΣΕΙΣΗ22006
228ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ12002
304ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ - ΦΛΙΓΓΟΥ ΓΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ12010
305ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟFRITZ SIMONΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ12010
307ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ12010
137ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΨΥΧΟΜΑΝΗΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
23ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΚΤΙΣΤΑΚΗΔΗΜΟΣΙΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
151ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΚΟΚΚΙΔΟΥΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
38ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΤΑΧΟΣΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ2009
194ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΜΠΟΥΤΟΥ- ΛΕΜΠΕΣΗΓΟΚ2009
180ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ1996
193ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ0ΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ2006
280ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΦΛΩΡΟΥΜΕΛΕΤΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
286ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΕ 1953-1956
12ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ2004ΠΑΡ
13ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΛΕΚΕΑΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ2006ΠΑΡ
171ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΓΕΩΡΓΙΑΔΗΔΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ2004ΠΑΡ
310ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΖΥΓΟΥΡΗΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ22010
309ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΖΥΓΟΥΡΗΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ12010
308ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΓΚΛΑΒΙΝΗΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ, ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ12010
316ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΓΟΡΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ12010
314ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ12010
315ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΜΕΡΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ12010
312ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣΩΤΗΡΕΛΗΑΠΌ ΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ12010
313ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΤΖΩΝΟΥ ΘΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ12010
311ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙΩΑΝΝΙΔΗΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ12010
306ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣΟΛΔΑΤΟΥΗ ΝΕΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ <<ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ>>12010
318ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΓΡΑΦΕΙΟ ΑΡΜΟΣΤΗ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ2000
317ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣΟΪΛΕΝΤΑΚΗΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΗ2010
322ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΧΟΡΟΜΙΔΗΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ2002
321ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ2007
320ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΡΩΜΑΛΙΑΔΗ ΑΝΔΡΕΑΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ1987
319ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ2010
327ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΜΠΕΣΙΛΑ - ΒΗΚΑ ΕΥΡΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ12010
328ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ12010
329ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΡΟΒΛΙΑ ΝΤΙΝΟΥΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ2ος2010
330ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΓΕΡΟΝΤΑ - ΛΥΤΡΑ - ΦΛΟΓΑΪΤΗΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ12010
331ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ12011
332ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΜΠΕΣΙΛΑ - ΒΗΚΑ ΕΥΡΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ12011
336ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ12010
335ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ12010
334ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΟΥΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ12011
333ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ12010
193ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΦΟΡΤΣΑΚΗΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ12010ΠΑΡ
337ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΘΕΟΔΩΡΟΥΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ12011
338ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΟΥΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ12011
339ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΑΡΝΑΟΥΤΟΥΓΛΟΥ ΦΙΛΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Ν. 3886/201012011
340ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΚΑΡΑΚΩΣΤΑΗ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ12011
341ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ12011
342ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ12011
343ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥΑΘΗΝΩΝ - ΠΕΙΡΑΙΑ12011
344ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ12011
345ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΒΑΣΙΛΑΚΗΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ12011
347ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΑΠΕΛΑΘΕΝΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ12011
346ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ12011
349ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣΚΙΑΔΑ ΔΗΜΘΕΩΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ12011
348ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΜΑΡΙΝΑΚΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ12011
350ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΚΟΥΝΔΟΥΡΟΥΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ - ΑΓΩΓΗ12011
204ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΦΟΡΤΣΑΚΗΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ12011ΠΑΡ
351ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΔΑΓΤΟΓΛΟΥΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ12011
352ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ12011
353ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΦΙΝΟΚΑΛΙΩΤΗΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ12001
357ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΦΟΡΤΣΑΚΗ - ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ12011
355ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ12011
356ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ22011
206ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΜΠΕΣΙΛΑ - ΒΗΚΑ ΕΥΡΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ - ΝΟΜΟΙ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ12011ΠΑΡ
358ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΡΩΜΑΛΙΆΔΗ ΑΝΔΡΕΑΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ12011
210ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΜΑΚΡΥΔΗΜΗΤΡΗΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ12011ΠΑΡ
211ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣΑΚΚΟΥΛΑΣΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ12011ΠΑΡ
361ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΛΑΜΠΡΟΥΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ12011
362ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α ΒΑΘΜΟΥ - ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ12012
360ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ - ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΑΥΤΩΝ12012
359ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΤΟΜΑΡΑ ΔΗΜΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΆ ΤΟΝ ΚΕΔΕ12011
366ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΠΑΤΑΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ12012
364ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΓΟΣΖΗΤΗΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΒΑΛΛΟΝΤΟΣ12011
365ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΜΗΤΡΟΥ ΛΙΛΙΑΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΥΡΩΣΗΣ Ή Η ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΟΣ12012
363ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣΟΛΔΑΤΟΥΛΗΞΙΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ - ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ11998
358ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΡΩΜΑΛΙΑΔΗ ΑΝΔΡΕΑΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣΜ2012
369ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ12012
370ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ3ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ12012
371ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ12012
373ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΒΕΛΕΓΡΑΚΗΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ12012
374ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΕΜΠΕΟΓΛΟΥΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ12012
216ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΜΩΫΣΙΔΗΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ12012ΠΑΡ
372ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΤΖΕΜΟΣ ΒΑΣΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ12012
375ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΜΟΣΧΑΚΗ ΕΝΕΟΣ ΓΟΚ12012
376ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣΟΛΔΑΤΟΥΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΕΡ ΚΑΙ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΟΤΑ12012
377ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣΚΟΥΡΛΕΤΟΥΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ12012
380ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ12012
378ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ12012
379ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΦΟΡΤΣΑΚΗ - ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ12012
217ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΚΩΔΙΞ12012ΠΑΡ
381ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗ.ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ12012
382ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΠΙΚΡΑΜΕΝΟΥΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ12012
408ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ12013
410ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΜΠΟΥΤΟΥ - ΛΕΜΠΕΣΗ ΕΛΕΝΗΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ12014
409ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ12013
415ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣΔΥΣΜΕΝΗ ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΆ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ & ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ12014
411ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΚΙΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ12014
414ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΜΠΑΡΜΠΑΣ ΝΙΚΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ12014
413ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΜΑΚΡΥΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΣΑΜΑΤΑΣ - ΠΡΕΒΕΔΟΥΡΟΥΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΠΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ12014
412ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ12014
416ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΚΟΥΤΑΣ ΒΑΣΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ12010
419ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΔΑΓΤΟΓΛΟΥΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ12014
418ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΠΑΥΛΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΗ12014
417ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΗ ΜΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ12014
420ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣΩΠΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΠΛΗΡΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ12013
421ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΝ ΔΙΠΛΟΜΑΤΩΝ12014
424ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΒΕΝΕΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΚΑΚΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ12014
423ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΚΩΝΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ12014
422ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΚΑΙΣΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ12014
425ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΤΟΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΆ ΤΟΝ ΚΕΔΕ12014
426ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΡΑΪΚΟΣ Δ.ΔΙΚΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ12014
427ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΜΑΛΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ12014
428ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΜΑΥΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ & ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΟ ΝΈΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ12014
429ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΡΙΖΟΣ ΚΩΝΟ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΌ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ12014
430ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΤΣΟΥΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΗ ΧΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ12015
433ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ12015
434ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣΗ ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ12015
432ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΜΕΛΙΣΣΑΣ ΔΗΜΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ν. 4067/201212015
437ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ12015
435ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΤΖΕΜΟΣ ΒΑΣ.ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ12015
436ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ12014
439ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΔΑΓΔΟΓΛΟΥΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ12015
438ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΘΕΟΔΩΡΟΥΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ12015
440ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΘΩΜΑΣΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ12015
441ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗΣ ΧΑΡΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ12015
442ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΓΕΡΟΝΤΑ - ΛΥΤΡΑΣ - ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΣΙΟΥΤΗ - ΦΛΟΓΑΪΤΗΣΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ12015
445ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΚΟΥΒΑΡΑΣ ΗΛΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ12015
444ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ12015
443ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΤΟΜΑΡΑΣ ΔΗΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ12015
446ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ Φ. - ΜΑΡΟΥΛΗ ΝΙΚΟΥΛΑ - ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΒΑΡ - ΕΙΡΩΝΑΚΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑΤΙΜΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 50 ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ12015
447ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣΝΟΜΙΜΗ ΚΑΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ12015
448ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΕΛΕΝΗΗ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ12015
449ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΚΥΡΩΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ12015
450ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΜΑΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΕΥΘΥΝΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ12015
453ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΜΠΑΛΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΟ ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12016
454ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΔΕΓΛΕΡΗΤΟ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ (ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ) ΠΡΟΣΩΡΙΝΉ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΡΙΣΗΣ12016
452ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΔΗΜ. - ΔΙΒΑΝΗ ΜΕΤΑΞΙΑ - ΚΟΥΣΚΟΥΝΑ, ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ12016
451ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΚΥΒΕΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΗ12015
456ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ12014
242ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΦΟΡΤΣΑΚΗΣ Θ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ12016ΠΑΡ
455ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΚΥΒΕΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ12016
457ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΝΑΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ - ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ - ΜΕΣΑ ΑΜΥΝΑΣ ΟΦΕΙΛΕΤΗ12016
45ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΓΕΡΟΝΤΑΔΙΚΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ1
46ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΓΕΡΟΝΤΑΔΙΚΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ2
107ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΛΑΜΠΡΟΥΕΘΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ - ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ - ΜΗΤΡΩΑ ΑΡΡΕΝΩΝ1
237ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣΔΕΛΤΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ1
367ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ42011
368ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ42011
431ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣΤΑΥΡΑΚΙΔΗΣΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΕ1
458ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣΟΙΟΝΕΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΩΣ ΥΠΟΚ ΔΙΚΑΙΟΥ1
459ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣΠΕΡΙ ΡΕΜΑΤΩΝ1
460ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ82015
458ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΤΑ ΟΙΟΝΕΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΩΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΥ12016
459ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΜΠΑΚΑΒΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣΠΕΡΙ ΡΕΜΑΤΩΝ12016
460ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ12015
461ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΓΕΡΟΝΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛ - ΨΑΛΤΗΣ ΑΘΑΝ.ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΕΔΕ12016
462ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ ΕΥΔΟΚΙΑΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ12016
464ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΚΙΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2014/23/ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ12016
463ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΝΑΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ12016
465ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΚΑΣΑΒΕΤΗΣ ΝΙΚΕΝΟΡΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ12016
466ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΔΗΜΗΤΡΕΛΛΗΣ Κ.ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ12016
467ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΖΑΚΑΛΚΑΣ ΔΗΜ.Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ12016
468ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΦΕΡΕΤΖΑΚΗ ΓΕΩΡΓΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ12016
469ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣΚΙΑΔΑ ΑΡΙΑΝΔΗΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ12016
248ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΜΩΫΣΙΔΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ12017ΠΑΡ
470ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ92016
471ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΡΑΪΚΟΣ ΔΗΜΔΙΚΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ12017
472ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ12017
473ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΛΑΔΑ ΖΩΗΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ Ν. 3900/201012017
474ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΤΣΙΑΤΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ12017
476ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΜΠΟΥΤΟΥ - ΛΕΜΠΕΣΗ ΕΛΕΝΗΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ12017
475ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΜΩΡΑΪΤΗ ΑΘΗΝΑΟΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ12017
477ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΒ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ12017
479ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΡΟΒΛΙΑΣ ΝΤΙΝΟΣΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ12017
480ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΠΑΠΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΕΙΔΙΚΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ12017
481ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΠΥΡΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΤΟ ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ12017
478ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΓΩΓΟΣ ΚΩΝΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ12017
482ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΠΡΕΒΕΔΟΥΡΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑΚΑΝΟΝΕΣ SOFT LAW ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ12017
483ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙΩ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ12017
484ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗΣ ΧΑΡΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ12017
485ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ12017
486ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΙΚΑΙΟΥ12017
487ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΜΗΤΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ12017
488ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΤΟΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΆ ΤΟΝ ΚΕΔΕ12017
489ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣΠΗΛΙΩΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜ. ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛ.ΒΑΣΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ12017
490ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΤΡΙΝΑ - ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ12017
491ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣ.ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ12017
492ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣΕΡΡΑΙΟΣ Κ - ΜΕΛΙΣΣΑΣ Δ.ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ12017
492ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣΕΡΡΑΙΟΣ Κ. - ΜΕΛΙΣΣΑΣ Δ.ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΆ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ12017
494ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ12017
496ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΜΗΣΕΙΣ12017
498ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΜΑΡΙΝΑΚΗΣ - ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ - ΠΑΡΑΜΥΘΑΣ - ΤΣΟΓΚΑΣΕΝΔΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΕΤΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΗ12018
497ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗΣ ΧΑΡΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΟΙΚ. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ & ΔΙΚΟΝ. ΔΙΚΑΙΟΥ12018
499ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΑΙΟΥ12017
500ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΟ ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ12018
503ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΒΕΛΗΣΣΑΡΙΟΣΤΑ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΗ12018
504ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΚΥΒΕΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΆ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ12018
502ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ12018
501ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΜΑΡΑΓΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ12018
505ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΜΠΑΡΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ12018
506ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ"ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ - ΠΑΜΑΓΟΣ"ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ12018
511ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΑΡΧΟΝΤΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ12018
507ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΚΟΤΣΑΛΗΣ ΛΕΩΝ. - ΜΕΝΟΥΔΑΚΟΣ ΚΩΝΓΕΒΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ12018
508ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΒΕΛΗΣΣΑΡΙΟΣΗ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ12018
509ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛ.ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ12018
510ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΡΑΪΚΟΣ - ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ΣΑΒΒΙΔΗ ΕΥΑΝΘΙΑΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Ν. 4412/201612018
512ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΜΠΑΜΠΑΛΙΟΥΤΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ12018
513ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣΗ ΑΡΧΗ ΝΕ ΒIS IDEM ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ12018
514ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΚΑΛΛΙΝΤΕΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ12018
515ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ12019
516ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝ12019
517ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΙΟΘΗΚΗΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ12018
518ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΔΕΓΛΕΡΗΣ ΠΑΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ12019
519ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΜΠΕΛΛΑ - ΒΗΚΑ ΕΥΡΥΔΙΚΗΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ12019
520ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΡΑΪΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΔΙΚΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ12019
521ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ12019
522ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΔΕΤΣΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣΗ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ12019
523ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΜΠΑΜΠΑΛΙΟΥΤΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ12019
524ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ12019
525ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΜΠΑΡΜΠΑΣ ΝΙΚ.ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ12020
526ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣΕΡΡΑΙΟΣ Κ. - ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ Μ. - ΓΚΟΪΜΙΣΗΣ Β,ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ12020
527ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣΕΠΙΤΟΜΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ12020
528ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣΕΠΙΤΟΜΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ12020
529ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΜΠΕΣΙΛΑ - ΜΑΚΡΙΔΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ12021
384ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΜΕΛΙΣΣΑΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ν 4067/1212012
431ΔΙΟΙΚΤΙΚΟΣΤΑΥΡΑΚΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ12015
495ΔΙΟΚΚΗΤΙΚΟΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΟΥΤΝΑΤΖΗ ΦΕΡΕΝΙΚΗΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ12017
84ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΗ ΝΟΜΔΟΥΚΑΣ ΚΟΣΜΑΣΔΑΣΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ12018
14ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΑΝΔΡΕΟΥΝΑΡΚΩΤΙΚΑ2002
23ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ2002
1ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΤΡΑΓΑΚΗ ΓΕΩΡΓ.ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑ - ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜ.1998
28ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΑΛΟΥΠΟΓΙΑΝΝΗΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ1987
54ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΑΝΑΝΙΑΔΟΥΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΠΟΙΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ1929
53ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΒΑΒΑΡΕΤΟΥΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ1970
48ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΟΥΔΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ1982
56ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΓΙΑΝΑΚΟΥΡΟΥ - ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥΔΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ1970
42ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ2004
35ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΕΝΟΒΕ05 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ1989
36ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΕΝΟΒΕ47 ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑ2002
45ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΖΗΣΗΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙΑ1999
46ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΖΗΣΗΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ Ι-ΙΙΒ1999
59ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΚΑΡΑΜΕΛΗΑΡΤΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ1959
51ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ1970
44ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ12002
52ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ1894
55ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ1894
ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΛΙΜΟΥΡΗΠΑΝΔΕΚΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΛΙΜΟΥΡΗΠΑΝΔΕΚΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ1
ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΛΙΜΟΥΡΗΠΑΝΔΕΚΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ1
ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΛΙΜΟΥΡΗΠΑΝΔΕΚΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ2
ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΛΙΜΟΥΡΗΠΑΝΔΕΚΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ2
ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΛΙΜΟΥΡΗΠΑΝΔΕΚΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ3
ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΛΙΜΟΥΡΗΠΑΝΔΕΚΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΛΙΜΟΥΡΗΠΑΝΔΕΚΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ4
ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΛΙΜΟΥΡΗΠΑΝΔΕΚΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ4
ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΛΙΜΟΥΡΗΠΑΝΔΕΚΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ5
ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΛΙΜΟΥΡΗΠΑΝΔΕΚΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ5
ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΛΙΜΟΥΡΗΠΑΝΔΕΚΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΛΙΜΟΥΡΗΠΑΝΔΕΚΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ6
27ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΜΑΚΡΗΔΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ2002
57ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΜΑΚΡΗΔΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ1958
47ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΜΑΚΡΗΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ1984
60ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΜΑΚΡΗΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ)2005
26ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΜΑΚΡΗΔΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ)2005
43ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΜΑΡΓΑΡΙΤΗΝΑΡΚΩΤΙΚΑ - ΑΠΟΛΥΣΗ ΥΠΟ ΟΡΟ2002
34ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΜΠΕΚΑΟΠΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ12003
18ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ - ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ22004
19ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ - ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ32003
40ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ - ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ12003
7ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣΑ2003
8ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣΒ2003
12ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΝΑΡΚΩΤΙΚΑ1996
22ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΠΑΠΑΔΑΜΑΚΗΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 20022002
30ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΠΑΠΑΔΑΜΑΚΗΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ12005
2ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ2004
58ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥΚΑΠΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ1968
25ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ2004
9ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ Ν - ΚΟΣΜΑΤΟΥ ΚΝΑΡΚΩΤΙΚΑ12005
21ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΠΡΑΚΟΥΡΑΙΑΤΡΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ1955
20ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΠΡΑΚΟΥΡΑΚΩΔΙΞ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ1955
37ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΣΑΜΙΟΥ ΘΩΜΑΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΠΟΙΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ2004
49ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 64-481935
4ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΚΑΪΑΦΑ ΓΚΜΠΑΝΤΗ - ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ - ΚΑΣΤΑΝΙΔΟΥΛΑΘΡΕΜΠΟΡΊΑ12009
31ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ2006
38ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΜΠΕΚΑΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ12006
16ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΚΟΤΣΑΛΗ - ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ - ΦΑΡΣΕΔΑΚΗΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ Ν. 3459/200612007
10ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ Ν. - ΚΟΣΜΑΤΟΥ Κ.ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ12006
29ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ12007
24ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΚΑΪΑΦΑ ΓΚΜΠΑΝΤΗ - ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗ ΕΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ12008
32ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΠΑΠΑΔΑΠΑΚΗΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ12008
68ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ12013
3ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΚΑΪΑΦΑ ΓΚΜΠΑΝΤΗ - ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ - ΚΑΣΤΑΝΙΔΟΥΟΠΛΑΑ2009
13ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΚΑΪΦΑ ΓΚΜΠΑΝΤΗ - ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ - ΚΑΣΤΑΝΙΔΟΥΝΑΡΚΩΤΙΚΑ12009
33ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ12009
17ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΜΙΧ. - ΚΟΤΣΑΛΗ ΛΕΩΝ- ΦΟΡΣΕΔΑΚΗΣ ΙΑΚΝΑΡΚΩΤΙΚΑ Β ΕΚΔΟΣΗ12010
39ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΔΑΛΑΚΟΥΡΑΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ12009
5ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ12010
69ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΝΑΡΚΩΤΙΚΑ12013
70ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ - ΚΟΣΜΑΤΟΣΝΑΡΚΩΤΙΚΑ12013
71ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΚΟΤΣΑΛΗΣ - ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ - ΦΑΡΣΕΔΑΚΗΣΝΑΡΚΩΤΙΚΑ Ν. 4139/201312013
72ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗΝΕΟΣ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ12013
73ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΠΑΠΑΔΑΜΑΚΗΣ ΑΔΑΜΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ12013
11ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΟΣΜΑΤΟΥΝΑΡΚΩΤΙΚΑ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ)2009
6ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΚΑΖΑΝΑΑΞΙΟΠΟΙΝΕΣ ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ2009
15ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΠΑΥΛΟΥ ΣΤΕΦΝΑΡΚΩΤΙΚΑ2008
41ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΦΑΡΣΕΔΑΚΗΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ- ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΒ2003
50ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΓΡΑΜΜΕΝΟΥΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ1979
68ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΑΡΒΑΝΙΤΗ- ΦΑΡΣΕΔΑΚΗΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ1999ΠΑΡ
69ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΑΡΒΑΝΙΤΗ- ΦΑΡΣΕΔΑΚΗΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ2005ΠΑΡ
71ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΛΙΒΟΣΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ2007ΠΑΡ
87ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΜΑΚΡΗΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ1979ΠΑΡ
168ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΖΗΣΙΑΔΗ ΒΑΣ- ΚΩΖΑΔΙΝΟΥ ΑΛΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ1985ΠΑΡ
166ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΔΑΛΑΚΟΥΡΑΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ2009ΠΑΡ
172ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΚΟΤΣΑΛΗ - ΦΑΡΣΕΔΑΚΗΝΑΡΚΩΤΙΚΑ2006ΠΑΡ
187ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΑΡΒΑΝΙΤΗ ΓΕΩΡΓ- ΦΑΡΣΕΔΑΚΗ ΙΑΚΩΒΟΥΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ1999ΠΑΡ
61ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΜΑΚΡΗΔΑΣΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ12010
62ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΑΝΔΡΕΟΥΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ12011
64ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΚΑΡΥΔΗ - ΦΥΤΡΑΚΗΠΟΙΝΙΚΟΣ ΕΓΚΕΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ12011
63ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΗ ΔΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ12011
65ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΔΑΛΑΚΟΥΡΑΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ12011
66ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΠΑΥΛΟΥ ΣΤΕΦΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ12012
67ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΠΑΥΛΟΥ ΣΤΕΦΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ22012
74ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ12014
76ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ12014
75ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΑΝΔΡΕΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣΝΑΡΚΩΤΙΚΑ12014
78ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Λ - ΣΑΤΛΑΝΗΣ ΧΡΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ12015
71ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΚΑΪΦΑ ΓΚΜΠΑΝΤΙ - ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ - ΚΑΣΤΑΝΙΔΟΥ - ΝΑΖΙΡΗΣ - ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΣΝΑΡΚΩΤΙΚΑ12017
80ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΚΑΣΤΑΝΙΔΟΥ ΕΛ - ΠΟΛΙΖΩΪΔΟΥ ΒΑΓΙΑΟΠΛΑ12017
81ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΦΕΡΕΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΝΑΡΚΩΤΙΚΑ12017
82ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΚΑΪΦΑ - ΓΚΜΠΑΝΤΙ - ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ - ΚΑΣΤΑΝΙΔΟΥΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ12017
83ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΜΑΡΙΑ ΕΥΠΡΑΞΙΑ - ΑΙΘΡΑΔΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ12018
85ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΔΗΜΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ12019
86ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΜΕΛΙΣΣΑΣ Δ - ΣΕΡΡΑΙΟΣ Κ.ΔΑΣΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ12019
87ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΔΑΜΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ12020
87ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΔΑΜΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ12020
88ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΒΟΥΡΟΥΤΖΗΣ ΖΗΣΗΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ12020
89ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΔΗΜΑΝΑΔΩΣΗ12020
90ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ12020
2ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΥ ΕΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ2002
13ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΚΑΤΆ ΔΗΜΟΣΙΟΥ2002
19ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΕΣ ΔΩΡΕΕΣ ΣΤΗΝ Ι.Μ ΠΑΤΜΟΥ
1ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ2002
9ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΕΥΡΗΤΗΡΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ2005
17ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΚΑΦΑΝΤΑΡΗΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ1998
8ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΤΡΩΙΑΝΟΥ - ΠΟΥΛΗΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ12003
4ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ1952
12ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΚΤΙΣΤΑΚΗΙΕΡΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΙΣΛΑΜ ΚΑΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ12006
14ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΠΑΠΑΣΤΑΘΗΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ12007
10ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΑΠΟΣΤΑΛΑΚΗΒΑΣΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ12006
3ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΠΟΥΛΗ ΓΕΩΡΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΤΩΝ ΣΧΕΣΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΥΣ12007
11ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΜΠΡΑΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΗΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ12007
18ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ12007
15ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΠΟΥΛΗ ΓΕΩΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ12008
20ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ12008
21ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ12008
25ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΚΟΝΙΔΑΡΗΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ12012
16ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ12009
7ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΠΑΠΑΣΤΑΘΗΝΟΜΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ12009
5ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΘΕΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ12009
6ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΔΕΡΒΙΤΣΙΩΤΗΗ ΙΔΡΥΣΗ ΝΑΟΥ ΩΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ12010
26ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ κλπ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ12011
27ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΔΚΑΙΟΝ ΘΕΙΟΙ ΚΑΙ ΙΕΡΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΑΡΧΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ12013
22ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ1
23ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΚΟΝΙΔΑΡΗΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ12012
24ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΚΟΝΤΑ ΑΘΑΝΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ….12012
28ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ12015
29ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ12015
30ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥΙΕΡΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΙΣΛΑΜ ΚΑΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ1
31ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΡΑΜΙΩΤΗΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ1
30ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΚΤΙΣΤΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣΙΕΡΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΙΣΛΑΜ ΚΑΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ12006
31ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΡΑΜΙΩΤΗΣΗ ΕΚΛΗΣΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ12016
32ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ12017
33ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ12017
34ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΚΡΕΜΠΕΝΙΟΣ ΔΗΜ.Η ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΕΠΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑ12018
35ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ.ΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ12019
36ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣΑΡΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣΣΧΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ12019
7ΕΜΠΟΡΙΚΟΚΙΝΤΗΔΙΚΑΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ12004
6ΕΜΠΟΡΙΚΟΚΙΝΤΗΔΙΚΑΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ22004
5ΕΜΠΟΡΙΚΟΚΙΝΤΗΔΙΚΑΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ32004
256ΕΜΠΟΡΙΚΟΚΙΝΤΗΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ2004
242ΕΜΠΟΡΙΚΟΚΟΚΚΙΝΗΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ-ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣ2002
379ΕΜΠΟΡΙΚΟΚΟΤΣΙΡΗΔΙΚΑΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΜΕΝΟ1999
389ΕΜΠΟΡΙΚΟΚΟΤΣΙΡΗΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ12003
202ΕΜΠΟΡΙΚΟΚΟΤΣΙΡΗΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ2004
250ΕΜΠΟΡΙΚΟΚΟΤΣΙΡΗ - ΑΓΓΕΛΙΔΟΥΔΙΚΑΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ1998
239ΕΜΠΟΡΙΚΟΚΟΤΣΙΡΗ - ΑΓΓΕΛΙΔΟΥΔΙΚΑΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘ. ΠΡΟΒΛΗΜ. ΕΠΙΧΕΙΡ.2002
12ΕΜΠΟΡΙΚΟΚΟΥΤΣΟΥΚΗΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΣΤΟ Ι.Δ.1998
78ΕΜΠΟΡΙΚΟΚΟΥΤΣΟΥΚΗ - ΤΖΟΥΓΑΝΑΤΟΥΕΦΑΡΜΟΦΗ Ν. 703/19771987
1ΕΜΠΟΡΙΚΟΚΟΥΤΣΟΥΚΗ - ΤΖΟΥΓΑΝΑΤΟΥΕΦΑΡΜΟΦΗ Ν. 703/19771990
2ΕΜΠΟΡΙΚΟΚΟΥΤΣΟΥΚΗ - ΤΖΟΥΓΑΝΑΤΟΥΕΦΑΡΜΟΦΗ Ν. 703/19771996
166ΕΜΠΟΡΙΚΟΚΟΥΤΣΟΧΗΝΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ12004
372ΕΜΠΟΡΙΚΟΚΡΟΚΙΔΑΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΑ1926
353ΕΜΠΟΡΙΚΟΚΡΟΚΙΔΑΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΒ1926
384ΕΜΠΟΡΙΚΟΚΥΠΡΟΥΛΗΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΛΛΙΤ. ΕΚΤΕΛ.2000
143ΕΜΠΟΡΙΚΟΛΕΒΑΝΤΗΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ1998
84ΕΜΠΟΡΙΚΟΛΕΟΝΤΑΡΗΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ2004
266ΕΜΠΟΡΙΚΟΛΕΟΝΤΑΡΗΜΕΤΑΤΡΟΠΗ - ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 20022002
105ΕΜΠΟΡΙΚΟΛΙΝΑΡΙΤΗΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ2005
307ΕΜΠΟΡΙΚΟΜΑΖΗΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΠΌ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ2003
375ΕΜΠΟΡΙΚΟΜΑΖΗΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ2005
185ΕΜΠΟΡΙΚΟΜΑΙΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ - ΘΕΟΔΩΡΟΥΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ2004
16ΕΜΠΟΡΙΚΟΜΑΡΙΝΟΥΑΘΕΜΙΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ2002
191ΕΜΠΟΡΙΚΟΜΑΡΚΟΥΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΤΑΓΗΣ 20022002
385ΕΜΠΟΡΙΚΟΜΑΡΚΟΥΔΙΚΑΙΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣ 20022002
171ΕΜΠΟΡΙΚΟΜΑΡΚΟΥΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣ1996
172ΕΜΠΟΡΙΚΟΜΑΡΚΟΥΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΥΧ. Β.1998
247ΕΜΠΟΡΙΚΟΜΑΡΚΟΥΤΕΚΜΗΡΙΟ ΤΡΙΤΕΓΓΥΗΣΕΩΣ1994
182ΕΜΠΟΡΙΚΟΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑΠΤΩΧΕΥΣΗ ΕΤΑΙΡΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΟΕ1995
46ΕΜΠΟΡΙΚΟΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΜΠΡΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ2005
50ΕΜΠΟΡΙΚΟΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥΚΟΙΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ2002
354ΕΜΠΟΡΙΚΟΜΗΤΡΟΥΛΗΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ1967
222ΕΜΠΟΡΙΚΟΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥΥΠΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΟΥ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΤΩΧΟΥ1980
77ΕΜΠΟΡΙΚΟΜΟΥΖΟΥΛΑ - ΣΠΗΛΙΟΥΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ2003
3ΕΜΠΟΡΙΚΟΜΟΥΖΟΥΛΑ - ΣΠΗΛΙΟΥΝ.3016/02 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ12003
81ΕΜΠΟΡΙΚΟΜΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗ ΝΑΣΟΥΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ12003
380ΕΜΠΟΡΙΚΟΜΠΕΤΖΙΟΥΠΑΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΤΩΧΕΥΣΗ1994
45ΕΜΠΟΡΙΚΟΝΙΚΟΛΑΙΔΗΛΗΞΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ2000
15ΕΜΠΟΡΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ2000
14ΕΜΠΟΡΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ2000
129ΕΜΠΟΡΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ & ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ2002
212ΕΜΠΟΡΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ2002
214ΕΜΠΟΡΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΙΟ2002
218ΕΜΠΟΡΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΤΑΙΡΙΩΝ2001
115ΕΜΠΟΡΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ2003
201ΕΜΠΟΡΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ)1999
243ΕΜΠΟΡΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΔΙΑΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ1996
119ΕΜΠΟΡΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΔΙΚΑΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ2004
118ΕΜΠΟΡΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΔΙΚΑΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΕ-ΕΠΕ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ12003
122ΕΜΠΟΡΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΔΙΚΑΙΟ ΠΤΩΧΕΥΣΗ & ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ52005
264ΕΜΠΟΡΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α,ΒΑ, Β1992
327ΕΜΠΟΡΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ1996
223ΕΜΠΟΡΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΕ2001
123ΕΜΠΟΡΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ62005
75ΕΜΠΟΡΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ12004
124ΕΜΠΟΡΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ42005
179ΕΜΠΟΡΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ1997
248ΕΜΠΟΡΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ2001
107ΕΜΠΟΡΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΠΤΩΧΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ1996
11ΕΜΠΟΡΙΚΟΝΤΟΣΤΑΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ2000
72ΕΜΠΟΡΙΚΟΟΥΡΟΥΜΠΕΗΠΟΙΝΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ2000
117ΕΜΠΟΡΙΚΟΠΑΜΠΟΥΚΗΔΙΚΑΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
33ΕΜΠΟΡΙΚΟΠΑΜΠΟΥΚΗΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ1998
255ΕΜΠΟΡΙΚΟΠΑΜΠΟΥΚΗΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ1996
281ΕΜΠΟΡΙΚΟΠΑΜΠΟΥΚΗΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΡΕΗ1999
52ΕΜΠΟΡΙΚΟΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η/Υ2002
47ΕΜΠΟΡΙΚΟΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ2000
142ΕΜΠΟΡΙΚΟΠΑΠΑΔΑΤΟΥΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ)2001
125ΕΜΠΟΡΙΚΟΠΑΠΑΔΑΤΟΥΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΕ2001
136ΕΜΠΟΡΙΚΟΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ1997
272ΕΜΠΟΡΙΚΟΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ12003
273ΕΜΠΟΡΙΚΟΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥΘΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ1990
18ΕΜΠΟΡΙΚΟΠΑΤΕΡΑΚΗΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ2002
159ΕΜΠΟΡΙΚΟΠΕΡΑΚΗΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ2000
253ΕΜΠΟΡΙΚΟΠΕΡΑΚΗΠΤΩΧΕΥΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ1990
381ΕΜΠΟΡΙΚΟΠΕΡΑΚΗΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ2004
346ΕΜΠΟΡΙΚΟΠΕΡΟΔΑΣΚΑΛΑΚΗΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ1959
348ΕΜΠΟΡΙΚΟΠΕΡΟΔΑΣΚΑΛΑΚΗΠΕΡΙ ΕΤΑΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ1959
314ΕΜΠΟΡΙΚΟΠΕΡΑΚΗΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ2003
170ΕΜΠΟΡΙΚΟΠΕΡΑΚΗΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΙΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ1993
203ΕΜΠΟΡΙΚΟΠΕΡΑΚΗΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ Α.Ε.1984
135ΕΜΠΟΡΙΚΟΠΟΥΛΑΚΟΥ- ΕΥΘΥΜΙΑΤΟΥΕΠΙΤΟΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ2003
174ΕΜΠΟΡΙΚΟΠΟΥΛΙΑΔΗΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΩΝ1998
336ΕΜΠΟΡΙΚΟΡΕΠΟΥΣΗ ΣΠΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ2005
345ΕΜΠΟΡΙΚΟΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ1962
39ΕΜΠΟΡΙΚΟΡΟΚΑΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ1984
190ΕΜΠΟΡΙΚΟΡΟΚΑΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ2004
219ΕΜΠΟΡΙΚΟΡΟΚΑΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ τ.Α2001
220ΕΜΠΟΡΙΚΟΡΟΚΑΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ τ.Β2001
382ΕΜΠΟΡΙΚΟΣΗΜΙΤΗΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΣ1998
165ΕΜΠΟΡΙΚΟΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔ.ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ INTERNET2003
48ΕΜΠΟΡΙΚΟΣΙΝΑΝΙΩΤΗΣΥΜΒΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ 20022002
388ΕΜΠΟΡΙΚΟΣΤΙΓΚΑΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ2005
114ΕΜΠΟΡΙΚΟΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΛΟΓΩΝΣΥΓΧΡΟΝΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ12003
299ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΑΡΝΑΝΙΔΟΥΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤ. ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ1998
145ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΕΛΛΗΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ2001
274ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΕΛΛΗΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΕ1994
13ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΖΙΒΑΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ1997
198ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΖΟΥΓΑΝΑΤΟΥΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΛ. ΔΙΑΝΟΜΗΣ2001
197ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΖΟΥΓΑΝΑΤΟΥΟΛΙΓΟΠΩΛΙΟ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΠΟΖΟΥΣΑ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ2004
163ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ τ.Α2001
162ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ τ.Β2001
368ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΣΑΓΚΑΡΗΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙΑ1955
344ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΣΑΓΚΑΡΗΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙΒ1955
359ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΣΑΓΚΑΡΗΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
355ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΣΑΓΚΑΡΗΚΩΔΙΞ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ1958
204ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΣΙΜΠΡΗ ΜΙΧ.ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ12004
343ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣ1969
358ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗΜΕΛΕΤΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ1949
370ΕΜΠΟΡΙΚΟΦΛΟΓΑΪΤΟΥΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ1892
53ΕΜΠΟΡΙΚΟΦΟΥΝΤΕΔΑΚΗΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΩΝ
43ΕΜΠΟΡΙΚΟΦΡΕΡΗΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΠΕ1999
103ΕΜΠΟΡΙΚΟΦΡΕΡΗΣΥΝΔΙΚΟΣ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ12003
49ΕΜΠΟΡΙΚΟΦΡΕΡΗΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΕΝ ΕΠΙΔΙΚΙΑ2001
312ΕΜΠΟΡΙΚΟΧΑΡΙΣΗ - ΣΤΑΜΟΥΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΣΗΜΑ1998
168ΕΜΠΟΡΙΚΟΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ2004
302ΕΜΠΟΡΙΚΟΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΕΠΕ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΑΙΟ ΛΟΓΟ2005
245ΕΜΠΟΡΙΚΟΧΑΤΖΗ ΔΙΟΝ.ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΠΛΗΜΜΕΛΗ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ12004
146ΕΜΠΟΡΙΚΟΧΡΥΣΟΥΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ2000
184ΕΜΠΟΡΙΚΟΨΥΧΟΜΑΝΗΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ12003
196ΕΜΠΟΡΙΚΟΨΥΧΟΜΑΝΗΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ2003
104ΕΜΠΟΡΙΚΟΨΥΧΟΜΑΝΗΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ2002
292ΕΜΠΟΡΙΚΟΨΥΧΟΜΑΝΗΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 5Η ΕΚΔΟΣΗ 20012001
199ΕΜΠΟΡΙΚΟΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΜΖ τ.31996
361ΕΜΠΟΡΙΚΟCAEN - RENAULTΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ11902
364ΕΜΠΟΡΙΚΟCAEN - RENAULTΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ21902
367ΕΜΠΟΡΙΚΟCAEN - RENAULTΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ31902
371ΕΜΠΟΡΙΚΟCAEN - RENAULTΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ41902
363ΕΜΠΟΡΙΚΟCAEN - RENAULTΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ51902
366ΕΜΠΟΡΙΚΟCAEN - RENAULTΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ61902
365ΕΜΠΟΡΙΚΟCAEN - RENAULTΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ71902
356ΕΜΠΟΡΙΚΟCAEN - RENAULTΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ81902
369ΕΜΠΟΡΙΚΟTHALLERΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ Β-Γ1928
56ΕΜΠΟΡΙΚΟΑΔΑΜΙΔΗ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ2005
311ΕΜΠΟΡΙΚΟΑΙΓΥΠΤΙΑΔΗΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡ. ΕΠΙΜΕΛ.2002
167ΕΜΠΟΡΙΚΟΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥΑΘΕΜΙΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ1992
8ΕΜΠΟΡΙΚΟΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥΔΙΚΑΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ2004
144ΕΜΠΟΡΙΚΟΑΛΙΚΑΚΟΥΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
352ΕΜΠΟΡΙΚΟΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ1928
349ΕΜΠΟΡΙΚΟΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ21927
386ΕΜΠΟΡΙΚΟΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ11934
221ΕΜΠΟΡΙΚΟΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥΔΙΚΑΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ12003
17ΕΜΠΟΡΙΚΟΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΑΓΟΡΑ11967
112ΕΜΠΟΡΙΚΟΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ2002
68ΕΜΠΟΡΙΚΟΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ2005
310ΕΜΠΟΡΙΚΟΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥΕΓΓΡΑΦΑ ΧΡΗΜ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ1997
192ΕΜΠΟΡΙΚΟΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ1998
298ΕΜΠΟΡΙΚΟΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ1998
301ΕΜΠΟΡΙΚΟΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥΜΕΤΟΠΙΣΘΟΓΡΑΦΙΣΗ ΣΥΝ/ΚΗΣ1997
276ΕΜΠΟΡΙΚΟΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥΣΥΜΒΑΣΗ ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ2005
210ΕΜΠΟΡΙΚΟΑΡΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΕ ΣΕ ΟΕ1999
141ΕΜΠΟΡΙΚΟΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΘΕΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ1984
293ΕΜΠΟΡΙΚΟΒΕΛΕΝΤΖΑΔΙΚΑΙΟ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΡΓΑΣΙΩΝ)2004
110ΕΜΠΟΡΙΚΟΒΕΛΕΝΤΖΑΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΑΞΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ12003
19ΕΜΠΟΡΙΚΟΒΕΛΕΝΤΖΑΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ- ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ12003
347ΕΜΠΟΡΙΚΟΒΛΑΣΣΗΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙ ΟΡΩΝ ΙΘΥΝΤΕΩΝ1960
140ΕΜΠΟΡΙΚΟΓΑΖΕΤΑΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ -ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ2001
9ΕΜΠΟΡΙΚΟΓΑΖΕΤΑΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ2002
285ΕΜΠΟΡΙΚΟΓΕΡΟΛΙΑΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ1950
79ΕΜΠΟΡΙΚΟΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟYΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ2002
289ΕΜΠΟΡΙΚΟΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ατ2001
341ΕΜΠΟΡΙΚΟΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Βτ2001
244ΕΜΠΟΡΙΚΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥΗ ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙ Ο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤ.ΔΙΚΑΙΟ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ2003
362ΕΜΠΟΡΙΚΟΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΑ1902
235ΕΜΠΟΡΙΚΟΔΕΛΛΙΟYΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤ. ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΔ. ΔΙΚΑΙΟΥ2001
194ΕΜΠΟΡΙΚΟΔΕΛΛΙΟΥΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ2005
337ΕΜΠΟΡΙΚΟΔΕΛΟΥΚΑΑΞΙΟΓΡΑΦΑ1980
175ΕΜΠΟΡΙΚΟΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ. ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.2001
54ΕΜΠΟΡΙΚΟΔΕΣΠΟΤΙΔΟΥΦΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ2003
73ΕΜΠΟΡΙΚΟΔΗΜΗΤΡΑΚΑΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝΑ2005
280ΕΜΠΟΡΙΚΟΔΗΜΗΤΡΑΚΑΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝΒ2005
360ΕΜΠΟΡΙΚΟΔΙΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ1931
150ΕΜΠΟΡΙΚΟΔΟΥΒΗOFFSHORE ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ2003
51ΕΜΠΟΡΙΚΟΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ202002
350ΕΜΠΟΡΙΚΟΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΘΝΟΣ
30ΕΜΠΟΡΙΚΟΕΝΟΒΕ02 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΜ. Κ.1988
340ΕΜΠΟΡΙΚΟΕΝΟΒΕ06 ΕΥΘΥΝΗ ΠΑΡΓ. ΕΛΛΑΤΩΜ. ΠΡΟΙΟΝΤ.1989
339ΕΜΠΟΡΙΚΟΕΝΟΒΕ09 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ1990
267ΕΜΠΟΡΙΚΟΕΝΟΒΕ13 ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ1992
338ΕΜΠΟΡΙΚΟΕΝΟΒΕ19 ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ1993
10ΕΜΠΟΡΙΚΟΕΤ. ΔΙΚ. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ1998
211ΕΜΠΟΡΙΚΟΗΛΙΟΚΑΥΤΟΥΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΕ12005
269ΕΜΠΟΡΙΚΟΗΛΙΟΚΑΥΤΟΥΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΕ 20022002
147ΕΜΠΟΡΙΚΟΗΛΙΟΚΑΥΤΟΥΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ2003
151ΕΜΠΟΡΙΚΟΗΛΙΟΚΑΥΤΟΥΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΕ2001
113ΕΜΠΟΡΙΚΟΗΛΙΟΚΑΥΤΟΥΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΟΕ ΚΑΙ ΕΕ2004
20ΕΜΠΟΡΙΚΟΘΕΜΕΛΗΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ2003
44ΕΜΠΟΡΙΚΟΘΕΟΧΑΡΙΔΗΑΔΙΚΟΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ2002
21ΕΜΠΟΡΙΚΟΙΓΓΛΕΖΑΚΗΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ12003
164ΕΜΠΟΡΙΚΟΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ2005
287ΕΜΠΟΡΙΚΟΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΠΑΤΗ ΜΑΡΙΑΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ2004
231ΕΜΠΟΡΙΚΟΚΑΝΕΛΛΟΥ - ΜΕΚΑΛΗΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΕΓΗΣ1984
357ΕΜΠΟΡΙΚΟΚΑΡΑΒΑΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ1965
42ΕΜΠΟΡΙΚΟΚΑΡΑΓΚΟΥΝΙΔΗΑΝΩΜΑΛΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΑΕ1997
254ΕΜΠΟΡΙΚΟΚΑΡΑΚΩΣΤΑΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΙΝΤΕΡΝΕΤ12003
236ΕΜΠΟΡΙΚΟΚΑΡΑΚΩΣΤΑΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ2004
282ΕΜΠΟΡΙΚΟΚΑΡΑΚΩΣΤΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ2002
275ΕΜΠΟΡΙΚΟΚΑΧΡΙΜΑΝΗΑΚΑΛΥΠΤΗ ΕΠΙΤΑΓΗ 20012001
137ΕΜΠΟΡΙΚΟΚΕΧΡΑ - ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ - ΤΡΟΒΑΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ12004
133ΕΜΠΟΡΙΚΟΚΙΑΝΤΟYΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ2002
263ΕΜΠΟΡΙΚΟΚΙΑΝΤΟΥΔΙΚΑΙΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ1989
111ΕΜΠΟΡΙΚΟΚΙΑΝΤΟΥΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ2005
317ΕΜΠΟΡΙΚΟΚΙΝΙΚΗΟΡΓΑΝΙΣΜ. ΣΥΛΛΟΓ.ΔΙΑΧΕΙΡ. ΠΝΕΥΜΑΤ. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣΓ2001
35ΕΜΠΟΡΙΚΟΔΙΚΗΓ. ΣΥΛ. ΑΘΗΝΩΝΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ Ν. 3604/200712007
258ΕΜΠΟΡΙΚΟΠΛΕΙΩΝΗ ΛΕΩΝΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ12007
373ΕΜΠΟΡΙΚΟΔΗΜΗΤΡΑΚΑΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 2190/192012007
252ΕΜΠΟΡΙΚΟΕ.Σ.Δ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ12010
82ΕΜΠΟΡΙΚΟΜΑΡΚΟΥΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ2010
83ΕΜΠΟΡΙΚΟΜΑΡΚΟΥΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ2010
152ΕΜΠΟΡΙΚΟΠΕΡΑΚΗΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ Α.Ε.12010
154ΕΜΠΟΡΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ12009
95ΕΜΠΟΡΙΚΟΜΗΤΣΙΟΥ ΑΝΝΑΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΣΤΙΣ ΕΙΕΗΓΜΈΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ12009
332ΕΜΠΟΡΙΚΟΚΙΟΧΟΥΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ12009
249ΕΜΠΟΡΙΚΟΒΑΡΕΛΑ - ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ - ΚΩΣΤΑΚΗΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ12009
260ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΣΟΥΜΑΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ12009
23ΕΜΠΟΡΙΚΟΑΘΑΝΑΣΑΑΚΑΛΥΠΤΗ ΕΠΙΤΑΓΗ (ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ - ΕΓΚΛΗΣΗ)2005
173ΕΜΠΟΡΙΚΟΔΕΔΕΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ2005
284ΕΜΠΟΡΙΚΟΠΕΡΑΚΗΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ2005
128ΕΜΠΟΡΙΚΟΠΕΡΑΚΗΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ1994
240ΕΜΠΟΡΙΚΟΑΥΓΗΤΙΔΗΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ2005
31ΕΜΠΟΡΙΚΟΗΛΙΟΚΑΥΤΟΥΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ12006
22ΕΜΠΟΡΙΚΟΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ2006
227ΕΜΠΟΡΙΚΟΠΑΠΑΔΑΚΗΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥ12006
322ΕΜΠΟΡΙΚΟΗΛΙΟΚΑΥΤΟΥΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 200612006
257ΕΜΠΟΡΙΚΟΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ12006
64ΕΜΠΟΡΙΚΟΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥΔΙΚΑΙΟ ΑΕ ΚΑΙ ΕΠΕ12006
313ΕΜΠΟΡΙΚΟΛΕΟΝΤΑΡΗΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ (11η ΕΚΔΟΣΗ)12006
32ΕΜΠΟΡΙΚΟΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ12006
241ΕΜΠΟΡΙΚΟΠΑΠΑΝΕΟΦΥΤΟΥΠΟΙΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ1996
176ΕΜΠΟΡΙΚΟΠΕΡΒΟΛΑΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ LEASING ΣΤΟ FACTORING ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟ ΕΝΕΧΥΡΟ2006
207ΕΜΠΟΡΙΚΟΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝ.ΑΡΝΗΣΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΕΩΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΥΤΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΙΣ ΕΙΣ Ο.Ε. & ΕΠΕΕ2005
205ΕΜΠΟΡΙΚΟΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝ.ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΙΣ ΕΙΣ Α.Ε.Γ2005
206ΕΜΠΟΡΙΚΟΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝ.ΑΣΚΗΣΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΕΩΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣ Α.Ε.Δ2005
288ΕΜΠΟΡΙΚΟΒΕΝΙΕΡΗΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ2006
224ΕΜΠΟΡΙΚΟΚΑΙΣΗ ΑΘΑΝΣΔΙΤ Ο ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ2006
29ΕΜΠΟΡΙΚΟΚΟΡΔΗ ΜΑΤΙΝΑ - ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕ2006
189ΕΜΠΟΡΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ2006
99ΕΜΠΟΡΙΚΟΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ2006
62ΕΜΠΟΡΙΚΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ12006
70ΕΜΠΟΡΙΚΟΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ12006
251ΕΜΠΟΡΙΚΟΚΟΤΣΙΡΗ - ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΑΓΓΕΛΙΔΟΥΔΙΚΑΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ12006
209ΕΜΠΟΡΙΚΟΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜ, ΙΩΑΝ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣΥΣΤΑΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ- ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ - ΣΥΓΧΩΝ - ΑΠΟΡΡΟΦ - ΛΥΣΕΙΣ - ΕΚΚΑΘΑΡ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ12006
279ΕΜΠΟΡΙΚΟΚΙΑΝΤΟΥΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΆ ΤΟΝ Ν. 3229/200412006
132ΕΜΠΟΡΙΚΟΜΑΡΙΝΟΥ ΜΙΧ - ΛΙΑΣΧΟΥ ΕΥΘΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ12006
383ΕΜΠΟΡΙΚΟΜΑΡΚΟΥΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ12006
74ΕΜΠΟΡΙΚΟΡΕΠΟΥΣΗ ΣΠΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ12006
24ΕΜΠΟΡΙΚΟΓΑΖΕΤΑΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ12007
139ΕΜΠΟΡΙΚΟΚΙΑΝΤΟΥΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ 219 - 234 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΑΒΑΡΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝ Δ12006
321ΕΜΠΟΡΙΚΟΣΠΥΡΙΔΑΚΗΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ12006
320ΕΜΠΟΡΙΚΟΣΠΥΡΙΔΑΚΗFRANCISING12007
169ΕΜΠΟΡΙΚΟΖΕΗΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΑΠΌ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ12006
138ΕΜΠΟΡΙΚΟΡΟΥΣΣΗΥΠΟΛΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΙΑΝΟΜΕΑ12006
291ΕΜΠΟΡΙΚΟΙΓΓΛΕΖΑΚΗΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ)12006
183ΕΜΠΟΡΙΚΟΚΟΤΣΙΡΗΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ12006
208ΕΜΠΟΡΙΚΟΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝ.ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΩΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΝ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΕΙΣ ΑΕ ΑΡΧΑΙ ΔΙΕΠΟΥΣΑΙ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΗΣ12006
109ΕΜΠΟΡΙΚΟΔΕΡΒΙΤΣΙΩΤΗΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ12007
333ΕΜΠΟΡΙΚΟΒΑΡΕΛΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ12007
226ΕΜΠΟΡΙΚΟΚΑΤΡΑΠΑΝΔΕΚΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΟΦΟΚΤΗΣΙΑΣ12007
319ΕΜΠΟΡΙΚΟΦΙΛΙΠΠΟΥΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ12007
160ΕΜΠΟΡΙΚΟΓΛΑΡΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ12007
290ΕΜΠΟΡΙΚΟΚΟΡΔΗ - ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΠΙΣΘΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΑΓΗ12007
40ΕΜΠΟΡΙΚΟΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ12007
25ΕΜΠΟΡΙΚΟΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ12007
308ΕΜΠΟΡΙΚΟΜΑΡΚΟΥΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΤΑΓΗΣ12007
228ΕΜΠΟΡΙΚΟΠΑΠΑΔΑΚΗΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥ12007
323ΕΜΠΟΡΙΚΟΖΕΥΓΩΛΗΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ. Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΜΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ2007
86ΕΜΠΟΡΙΚΟΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ12007
325ΕΜΠΟΡΙΚΟΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ Κ.Ν. 2190/192012007
63ΕΜΠΟΡΙΚΟΛΕΟΝΤΑΡΗΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ12007
120ΕΜΠΟΡΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΔΙΚΑΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ12007
261ΕΜΠΟΡΙΚΟΚΑΡΑΜΑΝΑΚΟΥΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΗΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΉ ΤΗΣ12007
28ΕΜΠΟΡΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗLAW 2190/1920 ON COMPANIES LIMITE BY SHARES12007
61ΕΜΠΟΡΙΚΟΜΗΤΣΟΥ ΑΝΝΑΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΞΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ12007
98ΕΜΠΟΡΙΚΟΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΤΩΧΕΥΣΕΙΣ12007
36ΕΜΠΟΡΙΚΟΗΛΙΟΚΑΥΤΟΥΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΕ12007
37ΕΜΠΟΡΙΚΟΗΛΙΟΚΑΥΤΟΥΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΕ22007
186ΕΜΠΟΡΙΚΟΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ12007
80ΕΜΠΟΡΙΚΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΝΕΙΣΤΗ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΗΡΥΞ. ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΆ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 44 / 200112007
268ΕΜΠΟΡΙΚΟΑΡΑΒΩΣΗΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ12007
180ΕΜΠΟΡΙΚΟΚΟΤΣΙΡΗΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ12008
326ΕΜΠΟΡΙΚΟΜΑΡΙΝΟΥ ΜΙΧ - ΘΕΟΔΔΙΚΑΙΟ ΣΗΜΑΤΩΝ12007
318ΕΜΠΟΡΙΚΟΒΕΛΕΝΤΖΑΒΑΣΙΚΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3601/200712007
283ΕΜΠΟΡΙΚΟΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔ.ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ12008
26ΕΜΠΟΡΙΚΟΜΗΤΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗΕΓΓΡΑΦΑ ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΧΕΡΣΑΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ12008
41ΕΜΠΟΡΙΚΟΛΕΟΝΤΑΡΗΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ12008
92ΕΜΠΟΡΙΚΟΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥΔΙΚΑΙΟ ΑΕ ΚΑΙ ΕΠΕ12008
188ΕΜΠΟΡΙΚΟΓΕΩΡΓΙΑΔΗΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ12008
234ΕΜΠΟΡΙΚΟΚΑΡΑΚΩΣΤΑΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Ν. 3587/200712008
324ΕΜΠΟΡΙΚΟΛΕΟΝΤΑΡΗΜΕΤΑΤΡΟΠΗ - ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ2008
58ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΑΡΝΑΝΙΝΟΥΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ12008
316ΕΜΠΟΡΙΚΟΣΥΝΟΔΙΝΟΥ ΤΑΤ. - ΕΛΕΝΗΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ12008
376ΕΜΠΟΡΙΚΟΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ Ως ΜΕΣΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΡΟΙΟ12008
277ΕΜΠΟΡΙΚΟΛΕΟΝΤΑΡΗΜΕΤΑΤΡΟΠΗ - ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ12008
200ΕΜΠΟΡΙΚΟΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΜΖ τα.31996
233ΕΜΠΟΡΙΚΟΔΟΥΒΛΗ Β - ΜΠΟΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ22008
232ΕΜΠΟΡΙΚΟΔΟΥΒΛΗ Β - ΜΠΟΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ12008
27ΕΜΠΟΡΙΚΟΜΑΖΗΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ12008
225ΕΜΠΟΡΙΚΟΜΠΑΜΠΕΤΑ ΓΕΩΡΓΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ12008
286ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΣΕΝΕ ΧΡΥΣΟΥΛΑΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ12008
230ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΣΟΥΜΑΚΩΔΙΚΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ12008
229ΕΜΠΟΡΙΚΟΣΙΑΜΚΟΥΡΗΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ12008
328ΕΜΠΟΡΙΚΟΚΟΡΙΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΙΕΡΡΙΝΑ - ΑΓΓΕΛΙΚΗ/ΧΑΡΙΣ ΤΣΙΓΚΟΥΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ12008
237ΕΜΠΟΡΙΚΟΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ( ΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ)12008
303ΕΜΠΟΡΙΚΟΛΙΒΑΔΑΤΟ ΝΈΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ12008
374ΕΜΠΟΡΙΚΟΔΟΥΒΗOFFSHORE ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ2003
490ΕΜΠΟΡΙΚΟΒΟΥΡΟΥΤΖΗΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ12012
489ΕΜΠΟΡΙΚΟΡΟΚΑΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ12012
487ΕΜΠΟΡΙΚΟΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣΔΙΚΑΙΟ ΙΚΕ ΚΑΙ ΕΠΕ12012
491ΕΜΠΟΡΙΚΟΠΕΡΑΚΗΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ12012
486ΕΜΠΟΡΙΚΟΣΙΝΑΝΙΩΤΗ - ΜΑΡΟΥΔΗ ΑΡΙΣΤΕΑΕΤΑΙΡΙΕΣ12012
494ΕΜΠΟΡΙΚΟΛΙΑΠΗΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΔΥΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ12012
495ΕΜΠΟΡΙΚΟΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ12012
492ΕΜΠΟΡΙΚΟΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ12010
501ΕΜΠΟΡΙΚΟΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ12012
499ΕΜΠΟΡΙΚΟΜΑΡΚΕΛΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ12012
500ΕΜΠΟΡΙΚΟΠΑΠΑΔΑΚΗΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ12012
69ΕΜΠΟΡΙΚΟΑΛΗΦΑΝΤΗΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ ΑΕ ΚΑΙ ΕΠΕ12008
126ΕΜΠΟΡΙΚΟΓΕΩΡΓΙΑΔΗΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ12008
193ΕΜΠΟΡΙΚΟΒΕΛΕΝΤΖΑΔΙΚΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ12008
271ΕΜΠΟΡΙΚΟΛΕΟΝΤΑΡΗΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ - ΕΠΕ - ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ12008
158ΕΜΠΟΡΙΚΟΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΟΙ ΑΔΕΙΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ12008
334ΕΜΠΟΡΙΚΟΨΥΧΟΜΑΝΗΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ12008
496ΕΜΠΟΡΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΤΟ ΝΈΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ν. 4072/201212013
497ΕΜΠΟΡΙΚΟΡΟΚΑΑΞΙΟΓΡΑΦΑ12012
502ΕΜΠΟΡΙΚΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ12013
498ΕΜΠΟΡΙΚΟΧΡΥΣΑΝΘΗΑΝΑΛΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ12012
504ΕΜΠΟΡΙΚΟΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΣΗΜΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΏΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ12013
85ΕΜΠΟΡΙΚΟΛΕΟΝΤΑΡΗΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ - ΕΠΕ - ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ12009
178ΕΜΠΟΡΙΚΟΠΑΤΕΡΑΚΗΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ12007
342ΕΜΠΟΡΙΚΟΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ12008
304ΕΜΠΟΡΙΚΟΛΕΝΤΖΗΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ12009
296ΕΜΠΟΡΙΚΟΔΕΣΠΟΤΙΔΟΥΠΑΡΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΌ ΑΠΟΣΤΑΣΗ12009
503ΕΜΠΟΡΙΚΟΜΗΛΑΘΙΑΚΑΝΗ ΜΑΡΙΑΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΕ12013
505ΕΜΠΟΡΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ12012
506ΕΜΠΟΡΙΚΟΨΥΧΑΜΑΝΗΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ12013
297ΕΜΠΟΡΙΚΟΜΟΥΖΟΥΛΑ ΣΠΗΛΙΟΥΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΟΙΚΟ) ΝΟΜΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ12009
187ΕΜΠΟΡΙΚΟΚΟΤΣΙΡΗ - ΣΤΑΜΑΤΟΥΔΗ ΕΙΡΗΝΗΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ12009
66ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΣΟΥΜΑΚΩΔΙΚΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ12008
134ΕΜΠΟΡΙΚΟΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ12008
335ΕΜΠΟΡΙΚΟΡΕΠΟΥΣΗ ΣΠΣΥΓΧΡΟΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ12008
278ΕΜΠΟΡΙΚΟΙΓΓΛΕΖΑΚΗΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ12008
60ΕΜΠΟΡΙΚΟΜΟΥΖΟΥΛΑ ΣΠΗΛΙΟΥΝΟΜΟΣ 3604/2007 ΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ12008
100ΕΜΠΟΡΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ12007
106ΕΜΠΟΡΙΚΟΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ12008
270ΕΜΠΟΡΙΚΟΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔ.ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ12008
96ΕΜΠΟΡΙΚΟΒΕΝΙΕΡΗΗ ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΕ12009
4ΕΜΠΟΡΙΚΟΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣΥΜΒΑΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ2009
90ΕΜΠΟΡΙΚΟΙΓΓΛΕΖΑΚΗΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΕΠΙΤΟΜΗ)12009
89ΕΜΠΟΡΙΚΟΛΕΟΝΤΑΡΗΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕς - ΕΠΕ - ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ12009
88ΕΜΠΟΡΙΚΟΜΑΡΙΝΟΥ ΜΙΧ - ΘΕΟΔ.ΑΘΕΜΗΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ12009
156ΕΜΠΟΡΙΚΟΛΕΟΝΤΑΡΗΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ12009
155ΕΜΠΟΡΙΚΟΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΩΤΣΙΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ12009
300ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΖΙΒΑΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ12009
94ΕΜΠΟΡΙΚΟΒΑΡΕΛΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ - Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΟΜΙΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΑΕ.12009
91ΕΜΠΟΡΙΚΟΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΓΡΗΓ.ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕ12009
92ΕΜΠΟΡΙΚΟΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ12009
305ΕΜΠΟΡΙΚΟΑΘΑΝΑΣΑΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ12009
330ΕΜΠΟΡΙΚΟΡΟΥΣΣΟΥ ΚΛΕΑΝΘΗΔΙΚΑΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ12010
295ΕΜΠΟΡΙΚΟΨΥΧΟΜΑΝΗΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ12010
153ΕΜΠΟΡΙΚΟΠΕΡΑΚΗΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ Α.Ε.22010
67ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΕΞΑΓΟΡΑΣΙΜΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ12010
238ΕΜΠΟΡΙΚΟΕΝΩΣΗ ΑΣΤΙΚΟΛΟΓΩΝΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ12010
507ΕΜΠΟΡΙΚΟΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΗ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΌ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ12013
513ΕΜΠΟΡΙΚΟΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥΟΙ ΠΡΟΠΤΩΧΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ12013
508ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΖΟΥΓΑΝΑΤΟΥΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ12013
509ΕΜΠΟΡΙΚΟΠΑΜΠΟΥΚΗΔΙΚΑΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ11991
510ΕΜΠΟΡΙΚΟΠΑΜΠΟΥΚΗΔΙΚΑΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ21994
511ΕΜΠΟΡΙΚΟΚΑΤΗΦΟΡΗΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ν. 3869/201012013
516ΕΜΠΟΡΙΚΟΔΕΛΛΙΟΥΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ12013
515ΕΜΠΟΡΙΚΟΑΥΓΗΤΙΔΗΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ12013
514ΕΜΠΟΡΙΚΟΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ - ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΠΗΔΙΚΑΙΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ - ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ12013
517ΕΜΠΟΡΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ4ος2010
518ΕΜΠΟΡΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ5ος2011
519ΕΜΠΟΡΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ6ος2012
520ΕΜΠΟΡΙΚΟΚΑΤΗΓΟΡΗΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ12013
521ΕΜΠΟΡΙΚΟΜΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗ - ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΔΕΝΔΙΑΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ12013
522ΕΜΠΟΡΙΚΟΒΕΝΙΕΡΗΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Ν. 3869/201012013
523ΕΜΠΟΡΙΚΟΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΤΟ ΝΈΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ12013
524ΕΜΠΟΡΙΚΟΠΕΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΙΚΕ)12013
525ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΑΓΑΡΑΣ - ΜΕΝΓΚ - ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΗ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 26.2 ΣΛΕΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ12013
526ΕΜΠΟΡΙΚΟΡΟΚΑ ΝΙΚΣΗΜΑΤΑ12013
527ΕΜΠΟΡΙΚΟΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ - ΜΟΥΖΟΥΛΑΣΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ12013
528ΕΜΠΟΡΙΚΟΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ - ΜΟΥΖΟΥΛΑΣΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ22013
530ΕΜΠΟΡΙΚΟΠΕΡΑΚΗΣ - ΡΟΚΑΣΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ12013
529ΕΜΠΟΡΙΚΟAST booksΌΛΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ12013
532ΕΜΠΟΡΙΚΟΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΔΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ12013
38ΕΜΠΟΡΙΚΟΚΙΑΝΤΟΥΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ2005
57ΕΜΠΟΡΙΚΟΛΕΟΝΤΑΡΗΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ12008
157ΕΜΠΟΡΙΚΟΛΕΟΝΤΑΡΗΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ12009
246ΕΜΠΟΡΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ1996
265ΕΜΠΟΡΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α,ΒΑ,Β1992
101ΕΜΠΟΡΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ12007
102ΕΜΠΟΡΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ12007
127ΕΜΠΟΡΙΚΟΠΕΡΑΚΗΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ1994
149ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ12007
391ΕΜΠΟΡΙΚΟΡΟΥΣΣΗΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΣΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ12010
394ΕΜΠΟΡΙΚΟΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΛΟΓΩΝΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ12010
393ΕΜΠΟΡΙΚΟΣΙΑΜΠΑΝΗΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ12010
392ΕΜΠΟΡΙΚΟΠΕΡΑΚΗΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ12010
390ΕΜΠΟΡΙΚΟΚΑΡΔΗ - ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ12010
351ΕΜΠΟΡΙΚΟΒΑΣΙΛΟΥΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ2003
331ΕΜΠΟΡΙΚΟΚΑΖΙΑΝΗΤΟ ΔΑΝΕΙΟ ΤΙΤΛΩΝ
329ΕΜΠΟΡΙΚΟΚΥΡΙΤΣΑΚΗΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
315ΕΜΠΟΡΙΚΟΣΥΝΟΔΙΝΟΥΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
259ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ
93ΕΜΠΟΡΙΚΟΑΘΑΝΑΣΙΟΥΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ2010
87ΕΜΠΟΡΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΚΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ2009
76ΕΜΠΟΡΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΥΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ2005
177ΕΜΠΟΡΙΚΟΚΑΡΑΓΚΑΝΙΔΗΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ2002
161ΕΜΠΟΡΙΚΟΔΡΥΛΛΕΡΑΚΗΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ2008
71ΕΜΠΟΡΙΚΟΚΟΡΙΑΤΟΠΟΥΛΟΥΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ2005
65ΕΜΠΟΡΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ- ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ- ΚΟΙΝΩΝΙΑ2000
59ΕΜΠΟΡΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ2005
55ΕΜΠΟΡΙΚΟΣΥΝΟΔΙΝΟΥΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ2004
309ΕΜΠΟΡΙΚΟΦΡΕΡΗΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ2002
130ΕΜΠΟΡΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΔΙΚΑΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ)2006
121ΕΜΠΟΡΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΟΦΟΚΤΗΣΙΑ2004
116ΕΜΠΟΡΙΚΟΠΑΠΑΣΤΑΘΗΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ- ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣΒ2003
108ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΖΙΒΑΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ2007
97ΕΜΠΟΡΙΚΟΒΑΡΕΛΑΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΕ2008
217ΕΜΠΟΡΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ)2004
216ΕΜΠΟΡΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΕ (ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ)2005
215ΕΜΠΟΡΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΕ (ΔΙΑΛΥΣΗ- ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)2005
213ΕΜΠΟΡΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΕ (ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ)Β2004
14ΕΜΠΟΡΙΚΟΔΡΥΛΛΕΡΑΚΗΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ2007ΠΑΡ
15ΕΜΠΟΡΙΚΟΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ2008ΠΑΡ
16ΕΜΠΟΡΙΚΟΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ2002ΠΑΡ
17ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΒΑΣΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ2008ΠΑΡ
18ΕΜΠΟΡΙΚΟΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥΔΙΚΑΙΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ31996ΠΑΡ
19ΕΜΠΟΡΙΚΟΣΙΓΚΑΠΤΩΧΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ2005ΠΑΡ
20ΕΜΠΟΡΙΚΟΓΕΩΡΓΙΑΔΗΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΥΘΥΝΗ2010ΠΑΡ
21ΕΜΠΟΡΙΚΟΔΟΥΒΗ - ΔΗΜ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΕΘΝΙΚΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ2007ΠΑΡ
22ΕΜΠΟΡΙΚΟΣΤΑΜΑΤΟΥΛΗΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ2007ΠΑΡ
23ΕΜΠΟΡΙΚΟΜΑΛΑΓΑΡΔΗΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ1932ΠΑΡ
24ΕΜΠΟΡΙΚΟΣΚΑΛΙΔΗ - ΒΕΛΕΝΤΖΑΣΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ72004ΠΑΡ
25ΕΜΠΟΡΙΚΟΒΕΛΕΝΤΖΑΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ32001ΠΑΡ
26ΕΜΠΟΡΙΚΟΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ2008ΠΑΡ
27ΕΜΠΟΡΙΚΟΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ2004ΠΑΡ
28ΕΜΠΟΡΙΚΟΜΑΛΑΓΑΡΔΗΚΩΔΙΞ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ1954ΠΑΡ
29ΕΜΠΟΡΙΚΟΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ2000ΠΑΡ
40ΕΜΠΟΡΙΚΟΛΥΜΠΕΡΗΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ2008ΠΑΡ
133ΕΜΠΟΡΙΚΟΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣΙ ΕΚΔΟΣΗ2009ΠΑΡ
132ΕΜΠΟΡΙΚΟΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΗΝΟΥΔΗΣ- ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ2002ΠΑΡ
131ΕΜΠΟΡΙΚΟΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ2010ΠΑΡ
130ΕΜΠΟΡΙΚΟΣΤΙΓΚΑΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΒ ΕΚΔΟΣΗ2007ΠΑΡ
129ΕΜΠΟΡΙΚΟΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ2 ΕΚΔΟΣΗ2007ΠΑΡ
128ΕΜΠΟΡΙΚΟΡΟΚΑΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ5 ΕΚΔΟΣΗ2009ΠΑΡ
138ΕΜΠΟΡΙΚΟΚΥΠΡΑΙΟΥ - ΠΑΠΑΔΟΓΑΜΒΡΟΥΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ2002ΠΑΡ
137ΕΜΠΟΡΙΚΟΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ2003ΠΑΡ
136ΕΜΠΟΡΙΚΟΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥΠΤΩΧΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ51996ΠΑΡ
135ΕΜΠΟΡΙΚΟΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥΔΙΚΑΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ, ΑΝΩΝΥΜΕΣ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣΕΚΔΟΣΗ 12001ΠΑΡ
134ΕΜΠΟΡΙΚΟΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΣΧΟΛΙΑ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ132003ΠΑΡ
156ΕΜΠΟΡΙΚΟΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ Η ΕΚΔΟΣΗ2006ΠΑΡ
155ΕΜΠΟΡΙΚΟΜΑΡΙΝΟΥ ΜΙΧ - ΘΕΟΔΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ2008ΠΑΡ
154ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΟΤΣΗΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΚΔΟΣΗ 1752009ΠΑΡ
151ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΟΤΣΗΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ52002ΠΑΡ
161ΕΜΠΟΡΙΚΟΚΑΡΑΚΩΣΤΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ2005ΠΑΡ
160ΕΜΠΟΡΙΚΟΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ- ΜΗΝΟΥΔΗΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ1985ΠΑΡ
159ΕΜΠΟΡΙΚΟΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ- ΜΗΝΟΥΔΗΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ1998ΠΑΡ
158ΕΜΠΟΡΙΚΟΜΑΡΓΑΡΙΤΗΟ ΝΕΟΣ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ2007ΠΑΡ
157ΕΜΠΟΡΙΚΟΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ2002ΠΑΡ
395ΕΜΠΟΡΙΚΟΚΟΝΙΣΤΗΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΝΟΤΙΚΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ12010
396ΕΜΠΟΡΙΚΟΚΟΤΣΙΡΗΔΙΚΑΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ12010
398ΕΜΠΟΡΙΚΟΣΙΑΜΠΑΝΗΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ- ΕΜΠΟΡΟΙ- ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΚΑΙ ΑΦΑΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ2007
397ΕΜΠΟΡΙΚΟΚΟΤΣΙΡΗΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗΣ2010
399ΕΜΠΟΡΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΒΑΣΙΚΑΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ12010
400ΕΜΠΟΡΙΚΟΨΥΧΟΜΑΝΗΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ12010
401ΕΜΠΟΡΙΚΟΚΟΤΣΙΡΗΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΘΕΜΙΤΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ12010
406ΕΜΠΟΡΙΚΟΚΡΗΤΙΚΟΥΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ12010
405ΕΜΠΟΡΙΚΟΔΟΥΒΛΗΗ ΕΞΕΛΕΚΤΙΚΗ ΠΟΡΕΊΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΓΟΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ12010
404ΕΜΠΟΡΙΚΟΜΑΚΡΗΚΑΤ ΑΡΘΡΟ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ Ν. 3869/2010 ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ12010
403ΕΜΠΟΡΙΚΟΜΑΚΡΗΑΜΥΝΑ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΚΑΤΆ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ12010
402ΕΜΠΟΡΙΚΟΒΕΛΕΝΤΖΑΤΡΑΠΕΖΕΣ - ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ12010
407ΕΜΠΟΡΙΚΟΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ12010
408ΕΜΠΟΡΙΚΟΧΑΤΖΗΣΕΒΑΣΤΟΥ Α.ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΖΗΤΗΣΗ12011
409ΕΜΠΟΡΙΚΟΜΑΡΙΝΟΥΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ12011
410ΕΜΠΟΡΙΚΟΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥΕΡΜΗΝΕΙΑ Ν. 2190/1920 ΠΕΡΙ Α.Ε. (ΕΡΜ ΑΕ ΑΡΘΡΑ 1-15 Β)12010
412ΕΜΠΟΡΙΚΟΠΑΝΑΓΟΥΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ12011
411ΕΜΠΟΡΙΚΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΠ ΘΡΑΚΗΣΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΣΥΓΡΟΝΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ12010
483ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΕ12012
413ΕΜΠΟΡΙΚΟΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ12011
414ΕΜΠΟΡΙΚΟΜΑΡΙΝΟΥ ΜΙΧ - ΘΕΟΔΕΞΩΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ12011
416ΕΜΠΟΡΙΚΟΡΟΚΑΕΤΑΙΡΙΕΣ12011
415ΕΜΠΟΡΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ12010
417ΕΜΠΟΡΙΚΟΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΥΠΑΙΘΡΙΑ ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ12011
418ΕΜΠΟΡΙΚΟΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥΝ. 3853/2010 ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ12011
419ΕΜΠΟΡΙΚΟΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥΝ. 3853/2010 ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ12011
420ΕΜΠΟΡΙΚΟΑΝΤΑΝΑΣΗ - ΚΑΜΤΣΟΥ - ΜΠΕΤΖΙΟΥ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΥΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ12011
421ΕΜΠΟΡΙΚΟΜΑΡΙΝΟΥΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ12011
422ΕΜΠΟΡΙΚΟΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ12011
423ΕΜΠΟΡΙΚΟΠΕΡΑΚΗΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ12011
424ΕΜΠΟΡΙΚΟΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ12011
426ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ12011
427ΕΜΠΟΡΙΚΟΔΡΥΛΛΕΡΑΚΗΤΟ ΝΈΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ12011
428ΕΜΠΟΡΙΚΟΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΥΜΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ12011
425ΕΜΠΟΡΙΚΟΜΑΡΚΟΥΔΙΚΑΙΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣ12011
429ΕΜΠΟΡΙΚΟΗΛΙΟΚΑΥΤΟΥΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ12011
430ΕΜΠΟΡΙΚΟΗΛΙΟΚΑΥΤΟΥΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ22011
431ΕΜΠΟΡΙΚΟΡΟΚΑΠΡΟΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ12011
432ΕΜΠΟΡΙΚΟΑΘΑΝΑΣΑΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ12011
433ΕΜΠΟΡΙΚΟΜΠΡΑΚΑΤΣΟΥΛΑΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ12011
434ΕΜΠΟΡΙΚΟΨΥΧΟΜΑΝΗΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ12011
435ΕΜΠΟΡΙΚΟΡΟΚΑΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ12011
436ΕΜΠΟΡΙΚΟΠΕΡΑΚΗΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ12011
437ΕΜΠΟΡΙΚΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝΒΑΣΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ12011
439ΕΜΠΟΡΙΚΟΡΟΚΑΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ12011
438ΕΜΠΟΡΙΚΟΒΟΥΝΑΤΣΟΥ - ΛΕΖΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ12011
440ΕΜΠΟΡΙΚΟΚΟΤΣΙΡΗΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ12011
445ΕΜΠΟΡΙΚΟΚΙΑΝΤΟΥΗ ΚΟΙΝΗ ΑΒΑΡΙΑ ΣΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ11996
444ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΖΕΛΛΗΡΗΤΡΑ ΜΕΤΑΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ12007
446ΕΜΠΟΡΙΚΟΚΟΡΔΗ - ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΤΙΝΑΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ12006
443ΕΜΠΟΡΙΚΟΚΑΪΑΦΑ - ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗ - ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ12008
442ΕΜΠΟΡΙΚΟΚΟΡΔΗ - ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΤΙΝΑΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕ12006
441ΕΜΠΟΡΙΚΟΚΟΡΔΗ - ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΤΙΝΑΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΠΙΣΘΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΑΓΗ12007
447ΕΜΠΟΡΙΚΟΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ12011
448ΕΜΠΟΡΙΚΟΚΟΤΣΙΡΗΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΤΆ ΤΟΝ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ12011
449ΕΜΠΟΡΙΚΟΑΥΓΗΤΙΔΗΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΓΗΣΕΩΝ12011
207ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ12011ΠΑΡ
452ΕΜΠΟΡΙΚΟΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ12011
451ΕΜΠΟΡΙΚΟΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥΔΙΚΑΙΟ ΑΕ ΚΑΙ ΕΠΕ12011
456ΕΜΠΟΡΙΚΟΚΟΤΣΙΡΗΔΙΚΑΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟ12011
455ΕΜΠΟΡΙΚΟΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ -ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ - ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ12011
453ΕΜΠΟΡΙΚΟΚΡΗΤΙΚΟΥΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ12012
454ΕΜΠΟΡΙΚΟΜΑΡΚΟΥΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΠΕ12012
457ΕΜΠΟΡΙΚΟΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΕ12012
459ΕΜΠΟΡΙΚΟΚΟΥΤΟΓΛΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΔΙΚΑΙΟ ΞΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ12011
458ΕΜΠΟΡΙΚΟΔΟΚΑ ΜΑΡΙΑΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥΣ12012
460ΕΜΠΟΡΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ2011
461ΕΜΠΟΡΙΚΟΠΕΡΑΚΗΤΟ ΝΈΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΕ12012
462ΕΜΠΟΡΙΚΟΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΕΗ ΤΗΣ12012
463ΕΜΠΟΡΙΚΟΡΟΚΑ - ΓΚΟΡΤΣΟΥΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ12012
464ΕΜΠΟΡΙΚΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΙΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΕΛΛΑΔΑ12012
465ΕΜΠΟΡΙΚΟΠΑΝΑΓΟΥΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ12012
466ΕΜΠΟΡΙΚΟΦΛΩΡΟΥΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ12012
468ΕΜΠΟΡΙΚΟΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ12012
469ΕΜΠΟΡΙΚΟΚΙΑΝΤΟΥ - ΠΑΜΠΟΥΚΗΔΙΚΑΙΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ12012
470ΕΜΠΟΡΙΚΟΜΠΩΛΟΣΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ12012
471ΕΜΠΟΡΙΚΟΜΠΑΝΤΗ - ΜΑΡΚΟΥΤΗΗ ΣΧΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ12012
472ΕΜΠΟΡΙΚΟΨΥΧΟΜΑΝΗΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ12012
473ΕΜΠΟΡΙΚΟΔΙΚΗΓ. ΣΥΛ. ΛΑΡΙΣΑΣΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (36ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑ 15-18/9/201112012
475ΕΜΠΟΡΙΚΟΖΕΥΓΩΛΗΚΑΘΕΤΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ12012
476ΕΜΠΟΡΙΚΟΜΑΡΚΟΥ ΙΩΑΝΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΤΑΓΗΣ12012
477ΕΜΠΟΡΙΚΟΑΘΑΝΑΣΑΕΠΙΤΑΓΗ - ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΣΧΕΤΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ12012
478ΕΜΠΟΡΙΚΟΠΕΡΑΚΗΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΙΚΕ)12012
479ΕΜΠΟΡΙΚΟΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ12012
480ΕΜΠΟΡΙΚΟΨΥΧΟΜΑΝΗΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ12012
481ΕΜΠΟΡΙΚΟΦΑΡΑΝΤΟΥΡΗΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΔΙΚΑΙΟ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ12012
482ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΕΤΡΙΜΕΛΗ ΑΝΝΙΤΑ - ΑΣΠΑΣΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΝΕΓΓΥΑ ΠΙΣΤΩΣΗ12012
485ΕΜΠΟΡΙΚΟΠΕΡΑΚΗΑΠΟΣΧΙΣΗ ΚΛΑΔΟΥ12012
484ΕΜΠΟΡΙΚΟΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΛΟΓΩΝΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ12012
531ΕΜΠΟΡΙΚΟΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ12014
533ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ12014
534ΕΜΠΟΡΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ12013
537ΕΜΠΟΡΙΚΟΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ - ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ12014
535ΕΜΠΟΡΙΚΟΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ12014
536ΕΜΠΟΡΙΚΟΡΟΚΑΣ ΑΛΕΞΠΡΟΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ12014
538ΕΜΠΟΡΙΚΟΚΙΑΝΤΟΥ - ΠΑΜΠΟΥΚΗ ΑΛΙΚΗΔΙΚΑΙΟ ΑΞΙΟΓΡΑΩΝ12014
539ΕΜΠΟΡΙΚΟΑΝΤΩΝΕΛΛΟΣ ΣΠ - ΠΛΕΣΣΑ ΕΛΕΝΗΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ12014
540ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΡΙΑΝΤΟΣ ΝΙΚΔΙΑΤΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΓΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥ12014
541ΕΜΠΟΡΙΚΟΨΥΧΟΜΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ12014
542ΕΜΠΟΡΙΚΟΔΕΛΟΥΚΑ - ΕΓΓΛΕΣΗ ΚΟΡΝΗΛΙΑΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ)12014
543ΕΜΠΟΡΙΚΟΜΠΕΧΡΗ - ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ12014
544ΕΜΠΟΡΙΚΟΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ12014
545ΕΜΠΟΡΙΚΟΡΟΚΑΣ ΙΩΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ12014
546ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΣΟΥΜΑΣ ΒΑΣΚΩΔΙΚΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ12014
547ΕΜΠΟΡΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ12014
548ΕΜΠΟΡΙΚΟΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ12014
549ΕΜΠΟΡΙΚΟΡΕΝΤΑΣ ΒΑΣΑΔΕΙΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ12014
550ΕΜΠΟΡΙΚΟΡΟΥΣΣΗΣ ΔΗΜΔΙΚΑΙΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ12014
552ΕΜΠΟΡΙΚΟΜΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΕΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΕΜΠΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ12014
551ΕΜΠΟΡΙΚΟΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣΟ ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΕ12014
553ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ12014
227ΕΜΠΟΡΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΘΙΟΘΗΚΗΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ12014ΠΑΡ
554ΕΜΠΟΡΙΚΟΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΡΙΤΩΝ ΣΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΑΘΕΜΙΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ12014
555ΕΜΠΟΡΙΚΟΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΗΡΩΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΕ12014
556ΕΜΠΟΡΙΚΟΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΣΤΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ12014
557ΕΜΠΟΡΙΚΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΧΑΡΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ12014
558ΕΜΠΟΡΙΚΟΜΟΥΖΟΥΛΑΣ ΣΠΗΛΙΟΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2011/61/ΕΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ12014
559ΕΜΠΟΡΙΚΟΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ12015
560ΕΜΠΟΡΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ20 ΧΡΟΝΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 2121/1993 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ12015
561ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΖΑΚΑΣ ΔΗΜ - ΠΑΝΑΓΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ12015
563ΕΜΠΟΡΙΚΟΦΑΡΑΝΤΟΥΡΗΣ ΝΙΚ - ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝΔΙΚΑΙΟ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ12015
566ΕΜΠΟΡΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 201412014
565ΕΜΠΟΡΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΔΙΜΕΕ 201412014
564ΕΜΠΟΡΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ12014
568ΕΜΠΟΡΙΚΟΔΕΛΟΥΚΑ ΚΟΡΝΗΛΙΑ - ΙΓΓΛΕΣΗΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ12015
567ΕΜΠΟΡΙΚΟΨΥΧΑΜΑΝΗΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ12015
569ΕΜΠΟΡΙΚΟΒΙΤΑΛΗ ΜΑΡΣΙΑΚΟΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ12015
571ΕΜΠΟΡΙΚΟΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΚΡΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΝΟΘΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ12015
573ΕΜΠΟΡΙΚΟΚΟΤΣΙΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ12015
575ΕΜΠΟΡΙΚΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ12015
574ΕΜΠΟΡΙΚΟΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ - ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ12015
236ΕΜΠΟΡΙΚΟΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΝΑΝΕΟΣ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ12015ΠΑΡ
237ΕΜΠΟΡΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ12015ΠΑΡ
576ΕΜΠΟΡΙΚΟΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ12015
577ΕΜΠΟΡΙΚΟΖΕΥΓΩΛΗΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ12015
578ΕΜΠΟΡΙΚΟΚΟΤΣΙΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣΕΝΝΕΑ ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ12015
579ΕΜΠΟΡΙΚΟΨΥΧΟΜΑΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ12016
239ΕΜΠΟΡΙΚΟΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ12016ΠΑΡ
581ΕΜΠΟΡΙΚΟΒΕΝΙΕΡΗΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ12016
580ΕΜΠΟΡΙΚΟΜΑΝΘΟΣ ΑΠΟΣΤ.ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ12016
582ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΖΑΝΝΙΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΑΠΌ ΤΙΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ12016
583ΕΜΠΟΡΙΚΟΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ12016
181ΕΜΠΟΡΙΚΟΚΟΤΣΙΡΗΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ12008
262ΕΜΠΟΡΙΚΟΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥΑΡΧΕΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΑΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ12001
377ΕΜΠΟΡΙΚΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ12005
378ΕΜΠΟΡΙΚΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ52009
467ΕΜΠΟΡΙΚΟΛΕΒΑΝΤΗΠΕΡΙ ΕΠΕ11993
474ΕΜΠΟΡΙΚΟΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ1
493ΕΜΠΟΡΙΚΟΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ1
562ΕΜΠΟΡΙΚΟΜΑΡΚΟΥΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΑΕ1
590ΕΜΠΟΡΙΚΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ11
591ΕΜΠΟΡΙΚΟΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ1
585ΕΜΠΟΡΙΚΟΚΟΤΣΙΡΗΣΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ1
586ΕΜΠΟΡΙΚΟΡΟΚΑΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ (ΑΝΤ) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ1
587ΕΜΠΟΡΙΚΟΚΙΝΙΝΗΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ1
584ΕΜΠΟΡΙΚΟΝΟΜΟΡΑΜΑΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Ν 4336/20151
570ΕΜΠΟΡΙΚΟΚΡΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ1
572ΕΜΠΟΡΙΚΟΠΑΤΕΤΣΟΥΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ1
588ΕΜΠΟΡΙΚΟΚΑΡΑΚΩΣΤΑΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ1
589ΕΜΠΟΡΙΚΟΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ1
590ΕΜΠΟΡΙΚΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ11
591ΕΜΠΟΡΙΚΟΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ92015
584ΕΜΠΟΡΙΚΟΝΟΜΟΡΑΜΑΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΜΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Ν. 4336/201512016
585ΕΜΠΟΡΙΚΟΚΟΤΣΙΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ12016
586ΕΜΠΟΡΙΚΟΡΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣSOLVENCY ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ (ΑΝΤ) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ12016
587ΕΜΠΟΡΙΚΟΚΙΝΗ ΕΦΗΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΤΥΧΕΣ ΤΟΥ Ν. 3862/201012016
588ΕΜΠΟΡΙΚΟΚΑΡΑΚΩΣΤΑΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ12016
589ΕΜΠΟΡΙΚΟΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ12013
590ΕΜΠΟΡΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ112015
591ΕΜΠΟΡΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ92015
592ΕΜΠΟΡΙΚΟΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΑΓ.ΠΕΡΙ ΣΗΜΑΤΩΝ - Ν. 4072/201212016
593ΕΜΠΟΡΙΚΟΜΑΣΟΥΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ12016
594ΕΜΠΟΡΙΚΟΛΑΔΑΣ ΔΗΜΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ12016
596ΕΜΠΟΡΙΚΟΚΙΑΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΕΥΡΑΠΑΪΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ12016
595ΕΜΠΟΡΙΚΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΧΑΡΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ12016
597ΕΜΠΟΡΙΚΟΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ν. 4072/1212016
598ΕΜΠΟΡΙΚΟΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΩΣ ΔΙΑΧΟΡΙΝΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ12016
599ΕΜΠΟΡΙΚΟΨΥΧΟΜΑΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ12016
600ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ12016
605ΕΜΠΟΡΙΚΟΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΩΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ12016
604ΕΜΠΟΡΙΚΟΡΙΖΟΣ ΕΥΡΥΠΙΔΗΣΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ - ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ12016
601ΕΜΠΟΡΙΚΟΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΛΟΓΩΝΚΡΑΤΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ12015
602ΕΜΠΟΡΙΚΟΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΛΟΓΩΝΣΥΓΧΡΟΝΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ12016
603ΕΜΠΟΡΙΚΟΜΑΣΤΡΟΙΚΩΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ12016
609ΕΜΠΟΡΙΚΟΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΗ ΝΕΑ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ12017
606ΕΜΠΟΡΙΚΟΡΕΠΟΥΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ12017
607ΕΜΠΟΡΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ122016
608ΕΜΠΟΡΙΚΟΜΠΟΥΛΕΡΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ12017
610ΕΜΠΟΡΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 201612017
611ΕΜΠΟΡΙΚΟΨΥΧΙΟΜΑΝΗΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ12017
612ΕΜΠΟΡΙΚΟΜΑΣΟΥΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ22017
613ΕΜΠΟΡΙΚΟΚΟΤΣΙΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ12017
614ΕΜΠΟΡΙΚΟΜΑΝΔΕΛΕΝΗΣ ΙΩΝΑΝΝΗΣΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ12017
615ΕΜΠΟΡΙΚΟΠΕΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ12017
616ΕΜΠΟΡΙΚΟΜΠΟΥΛΕΡΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣΟ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ12017
617ΕΜΠΟΡΙΚΟΡΟΚΑΣ ΙΩΑΝ.ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ12017
618ΕΜΠΟΡΙΚΟΨΥΧΟΜΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ12017
619ΕΜΠΟΡΙΚΟΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣΕΠΕΤΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 30 ΧΡΟΝΙΑ 1987-201712017
620ΕΜΠΟΡΙΚΟΜΑΡΙΝΟΣ ΜΙΧ-ΘΕΟΔΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ12017
621ΕΜΠΟΡΙΚΟΜΑΡΚΟΥ ΙΩΑΝΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ & ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΕ12017
622ΕΜΠΟΡΙΚΟΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΛΟΓΩΝΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ12017
623ΕΜΠΟΡΙΚΟΚΟΤΣΙΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣΔΙΚΑΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ12017
624ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΖΟΥΓΑΝΑΤΟΣ ΔΗΜΤΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ12017
625ΕΜΠΟΡΙΚΟΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ν. 4469/201712018
626ΕΜΠΟΡΙΚΟΛΑΔΑΣ ΔΗΜΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ν. 4469/201712018
627ΕΜΠΟΡΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ132017
628ΕΜΠΟΡΙΚΟΔΕΔΕΜΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ12018
630ΕΜΠΟΡΙΚΟΛΥΝΑΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ12018
631ΕΜΠΟΡΙΚΟΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝΠΙΣΤΩΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ12018
632ΕΜΠΟΡΙΚΟΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ - ΡΟΚΑΣ - ΚΟΥΛΟΥΡΙΑΝΟΣΕΞΩΔΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ν. 4469/201712018
633ΕΜΠΟΡΙΚΟΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΟΙ ΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ12018
634ΕΜΠΟΡΙΚΟΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ - ΡΟΚΑΣ - ΚΟΥΛΟΥΡΙΑΝΟΣΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ, ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ν. 4469/1712018
635ΕΜΠΟΡΙΚΟΑΛΙΦΡΑΓΚΗΣ ΗΛΙΑΣΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΕ, ΕΠΕ, ΚΑΙ ΙΚΕ12018
638ΕΜΠΟΡΙΚΟΠΕΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΤΟ ΝΈΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ12018
636ΕΜΠΟΡΙΚΟΨΥΧΟΜΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ12018
637ΕΜΠΟΡΙΚΟΨΥΧΑΜΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ12018
639ΕΜΠΟΡΙΚΟΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ12018
640ΕΜΠΟΡΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 201712017
641ΕΜΠΟΡΙΚΟΚΟΤΣΙΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ12018
642ΕΜΠΟΡΙΚΟΚΑΤΡΑΣ ΙΩΑΝΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ12019
643ΕΜΠΟΡΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 201812018
644ΕΜΠΟΡΙΚΟΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΣΧ. - ΤΣΑΠΑΡΑΣ ΔΗΜ. - ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΟΔΗΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ12019
645ΕΜΠΟΡΙΚΟΨΥΧΟΜΑΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ12019
646ΕΜΠΟΡΙΚΟΡΟΚΑΣ ΝΙΚ.ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ12019
647ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ12019
648ΕΜΠΟΡΙΚΟΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΕΛΙΖΑΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ12019
649ΕΜΠΟΡΙΚΟΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ12020
650ΕΜΠΟΡΙΚΟΔΕΣΠΟΤΙΔΟΥ ΑΝΝΑΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΑΠΌ ΙΚΕ12020
651ΕΜΠΟΡΙΚΟΡΗΓΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣΗ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ΑΫΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ12020
651ΕΜΠΟΡΙΚΟΡΗΓΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣΗ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ΑΫΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ12020
652ΕΜΠΟΡΙΚΟΨΥΧΟΜΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ12020
653ΕΜΠΟΡΙΚΟΚΟΚΚΙΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣΗ ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΚΗΡΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ12020
654ΕΜΠΟΡΙΚΟΚΑΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ12020
655ΕΜΠΟΡΙΚΟΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ12020
264ΕΜΠΟΡΙΚΟΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ ΝΙΚ.ΝΕΟΣ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ12021ΠΑΡ.
488ΕΜΠΟΡΙΚΟΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ12012
56ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΔΩΡΗ Φ. - ΚΙΤΣΑΡΑ Ι.ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ2004
89ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΝΕΟΙ ΠΑΝΔΕΚΤΕΣ 11 (Υ-Ω)
80ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟWINDSHEIDΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΠΑΝΔΕΚΤΩΝ
23ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ12001
24ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ22001
28ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ2003
86ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΓΕΩΡΓΙΑΔΗ - ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ - ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟV1985
87ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΓΕΩΡΓΙΑΔΗ - ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ - ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟVI1985
85ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΓΚΑΜΕΡΑΠΑΝΔΕΚΤΗΣ ΑΓΩΓΩΝ - ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Α.Κ.Γ1959
71ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΔΡΟΣΟΥΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ1997
12ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΘΗΒΑΙΟΥΔΙΚΑΙΟΝ ΤΗΣ ΝΟΜΗΣ1950
72ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΚΑΡΑΚΩΣΤΑΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ12005
19ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΚΑΡΥΜΠΑΛΗΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΟΙΚΗΣΗΣ1956
84ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΚΑΣΙΜΗ - ΚΙΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥΠΑΝΔΕΚΤΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΚ-Λ1932
39ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΚΑΧΡΙΜΑΝΗΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ12004
88ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΚΙΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥΝΟΜΗ ΚΑΙ ΟΙΟΝΕΙ ΝΟΜΗ1948
51ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΚΟΥΣΟΥΛΑΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ2001
20ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΚΟΥΤΟΥΡΙΣΗΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΟΔΟΥ1986
91ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΜΑΛΑΓΑΡΔΗΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣΑ1928
76ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ1947
10ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ2001
82ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΜΠΑΛΗΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ1951
49ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΜΠΡΑΚΑΤΣΟΥΛΑΝΟΜΗ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ2003
32ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΝΟΜΗΣ1011997
31ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΔΟΥΛΕΙΕΣ - ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ1072000
33ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΚΥΡΙΟΤΗΤΑ1041996
68ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ1998
38ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΥ Τ.Α.Α1989
44ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΥ Τ.Β.Β1992
90ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ1980
78ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΥΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ1973
77ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΥΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ1973
5ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΠΙΨΟΥΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΥ2000
81ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΣΙΦΝΑΙΟΥΠΑΝΔΕΚΤΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΕΥΧΟΣ Α1927
83ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΣΙΦΝΑΙΟΥΠΑΝΔΕΚΤΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΜΈΡΟΣ Β1927
34ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΣΟΝΤΗΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑΙ ΔΟΥΛΕΙΑΙ1981
18ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΣΠΥΡΙΔΑΚΗΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟΑ2001
15ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΣΠΥΡΙΔΑΚΗΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟΒ/12001
11ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΣΠΥΡΙΔΑΚΗΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟΓ2001
64ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΣΠΥΡΙΔΑΚΗΗ ΑΓΩΓΗ ΔΙΑΤΑΡΑΞΕΩΣ ΝΟΜΗΣ11997
69ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΣΠΥΡΙΔΑΚΗΟΙΚΗΣΗ2002
47ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΣΠΥΡΙΔΑΚΗΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗ ΥΠΟΘΗΚΗΣ2003
70ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΣΠΥΡΙΔΑΚΗΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑ1998
65ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΣΠΥΡΙΔΑΚΗΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ342002
63ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ322001
58ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΣΠΥΡΙΔΑΚΗΤΙΤΛΟΣ (ΠΡΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗ) ΥΠΟΘΗΚΗΣ302001
6ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΕΝΕΧΥΡΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ12003
79ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΤΟΥΣΗΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ1948
8ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΤΡΑΜΠΟΥΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΟΔΟΥ1947
3ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΤΣΕΤΣΕΚΟΥΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
66ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΤΣΟΛΑΚΙΔΗ ΖΑΦ.ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜ. ΑΚΙΝΗΤΟ ΚΛΠ2003
2ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΤΣΟΥΜΑΔΙΑΙΡΕΜΕΝΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ1996
16ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΦΙΛΙΟΥΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ Τ.Α.Α2000
40ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΦΙΛΙΟΥΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ Τ.Β.Β2000
75ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΦΡΑΓΚΙΣΤΑΕΝΕΧΥΡΟ ΕΚΜΙΣΘΩΤΟΥ1947
37ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΧΟΡΟΜΙΔΗΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ1989
35ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ12010
14ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΤΣΟΥΜΑΔΙΚΑΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ12006
67ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΜΑΝΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΕΛΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΌ ΤΑ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ2006
7ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΤΣΟΥΜΑΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ2007
61ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΣΠΥΡΙΔΑΚΗΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑ12006
60ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΓΕΩΡΓΙΑΚΑΚΗΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ12006
9ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΑΛΙΚΑΚΟΥΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ12007
4ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΤΣΟΥΜΑΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ12007
62ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΣΠΥΡΙΔΑΚΗΝΟΜΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΗ12007
59ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ12007
53ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗΕΡΝΟΜΑΚ ΑΡΘΡΑ 947-114152007
1ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΛΕΦΤΕΡΙΩΤΟΥΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΕΝΝΟΜΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΑΜΕΡ.ΔΙΚΑΙΟ12007
54ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗΕΡΝΟΜΑΚ ΑΡΘΡΑ 1142 - 13452008
17ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΥΠΟΘΗΚΗ ΣΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ12007
57ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΔΩΡΗ ΦΙΛΙΠΠΟΥ - ΚΙΤΣΑΡΑ ΛΑΜΠΡΟΥΚΩΔΙΚΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ12008
42ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΠΑΠΑΣΤΕΡΙΟΥΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ22008
41ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΠΑΠΑΣΤΕΡΙΟΥΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΣΧΕΣΗ - ΠΡΑΓΜΑ - ΚΑΤΟΧΗ - ΝΟΜΗ12008
43ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΠΑΠΑΣΤΕΡΙΟΥΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΟΥΛΕΙΕΣ - ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ32008
45ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΑΡΓΥΡΙΟΥΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ12008
25ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ12008
101ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΡΙΖΟΥ ΕΥΡΥΠΙΔΗΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΡΡΗΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ12012
26ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΜΑΓΟΥΛΑΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ12008
46ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΜΠΡΟΥΖΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ12008
22ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΑ - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ12009
50ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΤΣΟΥΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ1ος2009
73ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΣΤΑΥΡΑΚΗ ΑΡΗ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΟΔΟΥ ΚΑΤΆ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 1012-1017 ΑΚ12009
13ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΦΙΛΙΟΥΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ12009
30ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΙΑΤΡΑΚΗΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ ΕΠΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ12009
36ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ12010
27ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ22010
29ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΚΟΥΣΟΥΛΑ.Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΙΣΤΗ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ12010
102ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΚΟΡΝΗΛΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣΕΠΙΚΑΡΠΙΑ12013
104ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΚΑΡΥΜΠΑΛΗ - ΤΣΙΠΤΣΙΟΥ - ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣΔΙΚΑΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ12013
103ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΑΡΓΥΡΙΟΥ ΔΗΜΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΚΤΗΜ,ΑΤΟΛΟΓΙΟΥ12013
55ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗΕΡΝΟΜΑΚ ΑΡΘΡΑ 1142 - 134562008
93ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΓΕΩΡΓΙΑΔΗΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ12010
21ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ2006
48ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ Κ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ2006
52ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΤΣΟΥΜΑΗ ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ2003
74ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ- ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ2006
97ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΦΙΛΙΟΥΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ12011
98ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΓΕΩΡΓΙΑΔΗΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ12011
99ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΤΣΟΥΜΑΔΙΚΑΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ12011
100ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΤΣΟΥΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ12012
105ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ12014
106ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ12014
107ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΔΑΝΗΛΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΑ12014
108ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ - ΚΑΡΥΜΠΑΛΗΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΚΡΗΞΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ12014
109ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΔΗΜΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗ ΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ12014
110ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΦΙΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣΤΕΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ12014
111ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ12015
112ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΗ ΔΙΚΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗ12015
113ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΤΣΙΛΙΓΓΕΡΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΕΝΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟ ΦΕΡΟΜΕΝΟ ΩΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ12015
114ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ120151
115ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΜΑΓΑΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ12015
95ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΚΑΡΑΚΩΣΤΑΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ1
118ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ12016
117ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΤΣΙΛΙΓΓΕΡΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΕΝΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟ ΦΕΡΟΜΕΝΟ ΩΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ12016
118ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΠΑΠΑΣΤΕΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΔΑΣΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ12016
124ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΚΩΔΙΚΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ12017
119ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ12017
120ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ Β ΕΛΛΑΔΟΣ - ΠΑΠΑΣΤΕΡΙΟΥ Δ.Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ12017
121ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΔΑΣΗ, ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ12017
122ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ12017
123ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΦΕΡΕΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ12017
126ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΑΘΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΗΣ12017
125ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΟ ΚΟΜΒΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ12017
127ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ12018
128ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΑΝΑΚΡΙΒΟΥΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ12019
129ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΜΑΓΟΥΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ12019
130ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ12019
131ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΚΗ12019
132ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΣΑΡΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ12019
133ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ Ι.Σ.ΕΝΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΝΟΜΗΣ12019
134ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΜΑΤΘΑΙΟΥ ΠΑΝ.ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ12019
135ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ12020
136ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΚΥΠΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ12020
137ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ Ι.Σ. - ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ Μ.Ι.ΔΙΚΑΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ12020
138ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ12020
139ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΛΙΣΓΑΡΑ ΣΩΣΣΑΝΑΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ12020
140ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΙΚΕΣ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ12021
141ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΠΕΡΤΣΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΜΑΤΑ12021
105ΕΝΟΧΙΚΟWindscheid - ΠΟΛΥΓΕΝΗΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ31932
106ΕΝΟΧΙΚΟWindscheid - ΠΟΛΥΓΕΝΗΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ31934
84ΕΝΟΧΙΚΟΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ11946
85ΕΝΟΧΙΚΟΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ21946
86ΕΝΟΧΙΚΟΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ31946
103ΕΝΟΧΙΚΟΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ41946
12ΕΝΟΧΙΚΟΑΡΧΑΝΙΩΤΑΚΗΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ1997
68ΕΝΟΧΙΚΟΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗΕΡΝΟΜΑΚ ΑΡΘΡΑ 287 - 49512003
69ΕΝΟΧΙΚΟΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗΕΡΝΟΜΑΚ ΑΡΘΡΑ 496 - 61822004
70ΕΝΟΧΙΚΟΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗΕΡΝΟΜΑΚ ΑΡΘΡΑ 619 - 74032005
71ΕΝΟΧΙΚΟΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗΕΡΝΟΜΑΚ ΑΡΘΡΑ 741 - 94642006
42ΕΝΟΧΙΚΟΒΑΛΤΟΥΔΗΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ12005
109ΕΝΟΧΙΚΟΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΔΙΚΟΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ ΑΚΑΛΥΠΤΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ12005
83ΕΝΟΧΙΚΟΒΕΛΕΝΤΖΑΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ12000
33ΕΝΟΧΙΚΟΒΕΝΙΕΡΗΠΡΟΩΡΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ2005
59ΕΝΟΧΙΚΟΓΕΩΡΓΙΑΔΗΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ12000
60ΕΝΟΧΙΚΟΓΕΩΡΓΙΑΔΗΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ22000
47ΕΝΟΧΙΚΟΓΕΩΡΓΙΑΔΗ - ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ - ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟΔ1982
93ΕΝΟΧΙΚΟΓΚΑΜΕΡΑΠΑΝΔΕΚΤΗΣ ΑΓΩΓΩΝ - ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Α.Κ.Β1959
18ΕΝΟΧΙΚΟΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ2002
23ΕΝΟΧΙΚΟΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ2004
82ΕΝΟΧΙΚΟΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥΕΥΘΥΝΗ ΑΠΌ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗ2003
28ΕΝΟΧΙΚΟΕΝΟΒΕ23 ΑΡΧΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ1995
27ΕΝΟΧΙΚΟΕΝΟΒΕ31 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΘΕΝΕΣΤΕΡΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ1997
30ΕΝΟΧΙΚΟΕΝΟΒΕ40 ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ - ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ2000
31ΕΝΟΧΙΚΟΕΝΟΒΕ42 ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΙΕΝΗΣ ΔΙΕΘΝ. ΠΩΛ. ΚΙΝΗΤΩΝ2001
44ΕΝΟΧΙΚΟΕΝΩΣΗ ΑΣΤΙΚΟΛΟΓΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ12004
97ΕΝΟΧΙΚΟΕΡΜΑΚΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΑΡΘΡΑ 287-409)1949
39ΕΝΟΧΙΚΟΖΕΠΟΥΕΙΔΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ Γ1949
40ΕΝΟΧΙΚΟΖΕΠΟΥΕΙΔΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ Δ1950
37ΕΝΟΧΙΚΟΖΕΠΟΥΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΒ1948
38ΕΝΟΧΙΚΟΖΕΠΟΥΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣΑ1947
95ΕΝΟΧΙΚΟΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ1949
89ΕΝΟΧΙΚΟΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΓ1901
16ΕΝΟΧΙΚΟΚΑΡΥΜΠΑΛΗ - ΤΣΙΠΤΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΑΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΙ Η ΚΑΤΟΧΗ ΤΟΥΣ12004
102ΕΝΟΧΙΚΟΚΑΥΚΑΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ11960
1ΕΝΟΧΙΚΟΚΑΥΚΑΕΝΟΧΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ.Α1981
63ΕΝΟΧΙΚΟΚΟΡΝΗΛΑΚΗΕΙΔΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟI2002
64ΕΝΟΧΙΚΟΚΟΡΝΗΛΑΚΗΕΙΔΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟII2005
73ΕΝΟΧΙΚΟΚΟΥΜΑΝΗΜΗ ΕΚΛΠΗΡΩΣΗ ΕΝΟΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ2002
78ΕΝΟΧΙΚΟΛΙΑΠΗΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ2003
14ΕΝΟΧΙΚΟΛΙΒΑΝΗΑΙΤΙΩΔΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ1984
13ΕΝΟΧΙΚΟΛΙΤΖΕΡΟΠΟΥΛΟΥΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ2001
80ΕΝΟΧΙΚΟΜΑΚΡΗΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ2004
88ΕΝΟΧΙΚΟΜΑΛΑΓΑΡΔΗΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣΒ1930
26ΕΝΟΧΙΚΟΜΑΝΙΩΤΗΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΚΛΠ2003
25ΕΝΟΧΙΚΟΜΑΝΙΩΤΗΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΣΥΜΒΑΣ. ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΛΟΙΩΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΕΓΓΡΑΦΩΝ2003
94ΕΝΟΧΙΚΟΜΟΜΦΕΡΑΤΟΥΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ11930
100ΕΝΟΧΙΚΟΜΟΜΦΕΡΑΤΟΥΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ11930
35ΕΝΟΧΙΚΟΝΙΚΟΛΑΙΔΗΔΙΕΘΝΗΣ ΠΩΛΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ2000
48ΕΝΟΧΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΕΣ1021997
49ΕΝΟΧΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΔΙΚΑΟΠΡΑΞΙΕΣ1051998
24ΕΝΟΧΙΚΟΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥΑΞΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ12003
101ΕΝΟΧΙΚΟΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ1950
74ΕΝΟΧΙΚΟΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ12003
87ΕΝΟΧΙΚΟΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ1884
76ΕΝΟΧΙΚΟΠΕΛΛΕΝΗ - ΠΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΚΟΙΝΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ12005
81ΕΝΟΧΙΚΟΠΙΤΣΙΡΙΚΟΥΜΕΣΙΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ2004
20ΕΝΟΧΙΚΟΠΟΥΛΙΑΔΗΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ12005
34ΕΝΟΧΙΚΟΣΠΥΡΙΔΑΚΗΘΕΜΑΤΑ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ2005
43ΕΝΟΧΙΚΟΣΠΥΡΙΔΑΚΗΑΔΙΚΗΜΑ ΚΑΤΆ ΑΚ 9141999
2ΕΝΟΧΙΚΟΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΜΙΧ.ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ12004
45ΕΝΟΧΙΚΟΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΤΙΤΛΩΝ12005
104ΕΝΟΧΙΚΟΤΟΥΣΗΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ1973
75ΕΝΟΧΙΚΟΤΡΙΑΝΤΟΥΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΆ ΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ2005
17ΕΝΟΧΙΚΟΦΙΛΙΟYΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ2002
65ΕΝΟΧΙΚΟΦΙΛΙΟΥΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ1987
19ΕΝΟΧΙΚΟΦΙΛΙΟΥΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ1996
10ΕΝΟΧΙΚΟΦΙΛΙΟΥΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΙΔΙΚΟ Ι/21997
51ΕΝΟΧΙΚΟΦΙΛΙΟΥΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΙΔΙΚΟ ΙΙ/1 Δ. ΕΚ.1998
52ΕΝΟΧΙΚΟΦΙΛΙΟΥΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΙΔΙΚΟ ΙΙ/2 Δ. ΕΚ.1998
11ΕΝΟΧΙΚΟΦΙΛΙΟΥΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣΑ1988
15ΕΝΟΧΙΚΟΦΙΛΙΟΥΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣΒ1986
50ΕΝΟΧΙΚΟΦΙΛΙΟΥΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Ι/Ι2002
9ΕΝΟΧΙΚΟΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ12005
3ΕΝΟΧΙΚΟΚΟΡΝΗΛΑΚΗΗ ΑΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ12009
107ΕΝΟΧΙΚΟΤΣΟΥΜΑΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ2006
79ΕΝΟΧΙΚΟΠΙΨΟΥΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ2006
6ΕΝΟΧΙΚΟΤΣΟΥΜΑ - ΔΑΝΗΛΑΤΟΥΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ12007
5ΕΝΟΧΙΚΟΔΑΝΗΛΑΤΟΥΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ12006
29ΕΝΟΧΙΚΟΕΝΟΒΕΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ Ν. 3043/20022003
32ΕΝΟΧΙΚΟΕΝΟΒΕΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ2006
62ΕΝΟΧΙΚΟΓΕΩΡΓΙΑΔΗΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ22007
36ΕΝΟΧΙΚΟΣΠΥΡΙΔΑΚΗΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ - ΨΥΧΙΚΗ ΟΔΥΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΤΗΣ12006
108ΕΝΟΧΙΚΟΒΕΛΕΝΤΖΑΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ12007
46ΕΝΟΧΙΚΟΦΛΑΜΠΟΥΡΑ ΔΙΟΝΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ522007
61ΕΝΟΧΙΚΟΓΕΩΡΓΙΑΔΗΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ12007
22ΕΝΟΧΙΚΟΤΣΟΥΜΑΑΡΡΑΒΩΝΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ12008
77ΕΝΟΧΙΚΟΦΙΛΙΟΥΑΙΤΙΑ ΣΤΙΣ ΕΝΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ12007
67ΕΝΟΧΙΚΟΠΑΠΑΣΤΕΡΙΟΥ ΔΗΜ - ΚΛΑΒΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑΣ12008
122ΕΝΟΧΙΚΟΤΣΟΥΚΑ ΧΡΥΣΑΦΩΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΟΝ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΟ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟ12013
8ΕΝΟΧΙΚΟΤΣΟΥΜΑΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ4ος2009
66ΕΝΟΧΙΚΟΦΙΛΙΟΥΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ12009
123ΕΝΟΧΙΚΟΚΟΡΝΗΛΑΚΗΣ ΠΕΙΔΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ12013
90ΕΝΟΧΙΚΟΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ1884
7ΕΝΟΧΙΚΟΤΣΟΥΜΑ - ΒΑΦΕΙΑΔΟΥΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ2008
41ΕΝΟΧΙΚΟΖΕΠΟΥΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ- Β Μ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΗ 1-31949
53ΕΝΟΧΙΚΟΚΑΡΑΚΩΣΤΑΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Α. 496- 640)2008
54ΕΝΟΧΙΚΟΚΑΡΑΚΩΣΤΑΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Α. 641- 740)2008
55ΕΝΟΧΙΚΟΚΑΡΑΚΩΣΤΑΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Α. 741-946)2009
91ΕΝΟΧΙΚΟΓΕΩΡΓΙΑΔΗ - ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥΓΕΝΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟΒ1979
92ΕΝΟΧΙΚΟΓΕΩΡΓΙΑΔΗ - ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥΕΙΔΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟΓ1980
96ΕΝΟΧΙΚΟΣΙΦΝΑΙΟΥΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ- ΔΩΡΕΑ1927
98ΕΝΟΧΙΚΟΖΕΠΟΥΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ- ΕΙΔΙΚΟΒ1948
99ΕΝΟΧΙΚΟΖΕΠΟΥΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ- ΓΕΝΙΚΟΑ1947
111ΕΝΟΧΙΚΟΦΛΑΜΠΟΥΡΑ ΔΙΟΝΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ12010
110ΕΝΟΧΙΚΟΚΑΡΑΚΩΣΤΑΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ12010
112ΕΝΟΧΙΚΟΣΟΦΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣΕΝΟΧΗ ΧΩΡΙΣ ΑΓΑΘΟ12011
113ΕΝΟΧΙΚΟΦΙΛΙΟΥΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ12011
114ΕΝΟΧΙΚΟΦΙΛΙΟΥΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ12011
115ΕΝΟΧΙΚΟΠΟΥΛΙΑΔΗ - ΒΑΛΤΟΥΔΗ - ΚΟΥΜΑΝΗΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΓΙΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ12011
116ΕΝΟΧΙΚΟΦΙΛΙΟΥΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ12011
118ΕΝΟΧΙΚΟΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΕΩΣ11962
117ΕΝΟΧΙΚΟΚΟΡΝΗΛΑΚΗΗ ΑΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ12009
119ΕΝΟΧΙΚΟΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥΤΟ ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΟ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ12012
120ΕΝΟΧΙΚΟΡΗΓΑΣ ΚΩΝΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ12012
121ΕΝΟΧΙΚΟΚΑΛΑΒΡΟΥΗ ΣΤΕΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΔΟΧΗ ΧΡΕΟΥΣ12012
124ΕΝΟΧΙΚΟΤΣΟΥΜΑΣ ΒΑΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΊΔΕΙΞΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ12014
125ΕΝΟΧΙΚΟΜΑΝΘΟΣ ΑΠΟΣΤΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ12014
126ΕΝΟΧΙΚΟΣΤΑΜΠΕΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑΣ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΤΥΠΟΥ12015
127ΕΝΟΧΙΚΟΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣΑΓΩΓΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΟΧΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ12016
120ΕΝΟΧΙΚΟΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣΑΓΩΓΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΟΧΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ12017
129ΕΝΟΧΙΚΟΖΕΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑ12017
130ΕΝΟΧΙΚΟΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΟΧΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ12017
131ΕΝΟΧΙΚΟΚΑΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣΑΓΩΓΕΣ, ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΟΧΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ12018
132ΕΝΟΧΙΚΟΒΑΛΤΟΥΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΟΣ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΤΡΙΜΕΡΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΙΔΙΩΣ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ12018
133ΕΝΟΧΙΚΟΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΓΕΝΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ12018
29ΕΝΟΧΙΚΟ - ΜΙΣΘΩΣΕΙΣΤΣΟΥΜΑΣ ΒΑΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ12017
11ΕΝΟΧΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣΑΡΧΑΝΙΩΤΑΚΗΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ12002
12ΕΝΟΧΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣΑΡΧΑΝΙΩΤΑΚΗΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ22003
21ΕΝΟΧΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣΚΑΝΕΛΛΟΥΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ1979
23ΕΝΟΧΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣΚΑΝΕΛΛΟΥΝΟΜΟΣ 813/78 ΠΕΡΙ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ1978
14ΕΝΟΧΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣΚΑΝΕΛΛΟΥ - ΜΕΚΑΛΗΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ1987
1ΕΝΟΧΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣΚΑΤΡΑΠΑΝΔΕΚΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΟΦΟΚΤΗΣΙΑΣ 20022002
5ΕΝΟΧΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣΚΑΤΡΑΠΑΝΔΕΚΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΟΦΟΚΤΗΣΙΑΣ2001
10ΕΝΟΧΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣΚΑΤΡΑΠΑΝΔΕΚΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΟΦΟΚΤΗΣΙΑΣ2003
24ΕΝΟΧΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΟΦΟΚΤΗΣΙΑΣ2002
19ΕΝΟΧΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣΠΑΠΑΔΑΚΗΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣ1984
2ΕΝΟΧΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣΠΑΠΑΔΑΚΗΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ Α2000
4ΕΝΟΧΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣΠΑΠΑΔΑΚΗΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ Β1997
18ΕΝΟΧΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣΠΑΠΑΔΟΥΛΑΚΗΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ1992
6ΕΝΟΧΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣΠΑΡΑΣΚΕΥΑΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ2000
25ΕΝΟΧΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣΣΙΑΚΜΟΥΡΗΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ1933
3ΕΝΟΧΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣΦΙΛΙΟΥΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ 20002000
20ΕΝΟΧΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣΦΛΟΥΔΑΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ1976
22ΕΝΟΧΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣΦΛΟΥΔΑΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ (Συμπληρωμα)1976
17ΕΝΟΧΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣΤΣΟΥΜΑΕΙΔΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣΑ2009
8ΕΝΟΧΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥΜΙΣΘΩΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ12009
9ΕΝΟΧΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣΚΑΤΡΑΠΑΝΔΕΚΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΟΦΟΚΤΗΣΙΑΣ12009
7ΕΝΟΧΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣΤΣΟΥΜΑΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ2004
13ΕΝΟΧΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣΦΙΛΙΟΥΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ2006
15ΕΝΟΧΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ- ΔΑΔΙΩΤΗ- ΚΑΛΑΜΑΡΑΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣΑ
16ΕΝΟΧΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ- ΔΑΔΙΩΤΗ- ΚΑΛΑΜΑΡΑΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣΒ
127ΕΝΟΧΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣΤΣΟΥΜΑΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΟΦΟΚΤΗΣΙΑΣ2004ΠΑΡ
26ΕΝΟΧΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣΜΑΖΗΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ12010
27ΕΝΟΧΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣΦΙΛΙΟΥΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ12011
28ΕΝΟΧΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣΤΣΟΥΜΑΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ - ΟΡΟΦΟΚΤΗΣΙΑ12012
4ΕΡΓΑΤΙΚΟΑΓΑΛΛΟΠΟΥΛΟYΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ2000
97ΕΡΓΑΤΙΚΟΑΛΙΦΕΡΗ - ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ1937
105ΕΡΓΑΤΙΚΟΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥΓΕΝΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ1958
151ΕΡΓΑΤΙΚΟΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥΓΕΝΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ1966
102ΕΡΓΑΤΙΚΟΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥΓΕΝΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ1961
103ΕΡΓΑΤΙΚΟΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥΓΕΝΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ1964-65
146ΕΡΓΑΤΙΚΟΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥΓΕΝΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ1970-79
98ΕΡΓΑΤΙΚΟΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥΓΕΝΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ1972-77
119ΕΡΓΑΤΙΚΟΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥΓΕΝΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ1954
13ΕΡΓΑΤΙΚΟΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥΓΕΝΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ1982
107ΕΡΓΑΤΙΚΟΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥΓΕΝΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ1968
108ΕΡΓΑΤΙΚΟΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥΓΕΝΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ1969
110ΕΡΓΑΤΙΚΟΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥΓΕΝΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ1970
109ΕΡΓΑΤΙΚΟΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥΓΕΝΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ1971
9ΕΡΓΑΤΙΚΟΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥΓΕΝΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ1972
8ΕΡΓΑΤΙΚΟΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥΓΕΝΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ1973
96ΕΡΓΑΤΙΚΟΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥΓΕΝΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΒ1967
153ΕΡΓΑΤΙΚΟΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥΔΙΑΡΚΗ ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ1975-76
100ΕΡΓΑΤΙΚΟΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ)1890-56
155ΕΡΓΑΤΙΚΟΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥΚΩΔΙΞ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ1951
104ΕΡΓΑΤΙΚΟΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ1890-55
147ΕΡΓΑΤΙΚΟΑΝΤΥΠΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ1938
51ΕΡΓΑΤΙΚΟΒΛΑΣΤΟΥΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ2005
2ΕΡΓΑΤΙΚΟΒΛΑΣΤΟΥΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ2000
131ΕΡΓΑΤΙΚΟΒΛΑΣΤΟΥΕΠΙΤΟΜΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ2001
70ΕΡΓΑΤΙΚΟΒΛΑΣΤΟΥΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ2004
121ΕΡΓΑΤΙΚΟΒΛΑΣΤΟΥΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣΑ2003
122ΕΡΓΑΤΙΚΟΒΛΑΣΤΟΥΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣΒ2003
89ΕΡΓΑΤΙΚΟΓΑΒΡΟΓΛΟΥ - ΚΙΚΙΛΙΑΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣΑ2001
134ΕΡΓΑΤΙΚΟΔΕΣΠΟΤΗΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ12002
29ΕΡΓΑΤΙΚΟΔΕΣΠΟΤΗΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΓΕΙΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ2004
149ΕΡΓΑΤΙΚΟΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ11962
150ΕΡΓΑΤΙΚΟΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ21970
154ΕΡΓΑΤΙΚΟΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ31972
115ΕΡΓΑΤΙΚΟΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ41976
71ΕΡΓΑΤΙΚΟΔΙΠΛΑΡΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ2003
88ΕΡΓΑΤΙΚΟΔΟΥΚΑΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ12004
41ΕΡΓΑΤΙΚΟΕΝΟΒΕ44 ΕΝΝΟΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ2002
95ΕΡΓΑΤΙΚΟΖΑΡΡΑΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ11940
16ΕΡΓΑΤΙΚΟΖΑΡΡΑΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ21940
35ΕΡΓΑΤΙΚΟΖΕΡΔΕΛΗΔΙΚΑΙΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ 20022002
18ΕΡΓΑΤΙΚΟΖΕΡΔΕΛΗΑΠΟΔΥΝΑΜΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ1992
28ΕΡΓΑΤΙΚΟΖΕΡΔΕΛΗΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ2005
137ΕΡΓΑΤΙΚΟΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ2000
67ΕΡΓΑΤΙΚΟΚΑΒΟΥΝΙΔΗΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ22002
83ΕΡΓΑΤΙΚΟΚΑΖΑΚΟΥΔΙΑΙΤΗΣΙΑ1998
76ΕΡΓΑΤΙΚΟΚΑΖΑΚΟΥΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ1992
87ΕΡΓΑΤΙΚΟΚΑΖΑΚΟΥΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ1998
10ΕΡΓΑΤΙΚΟΚΑΠΟΔΙΣΤΡΑΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜ. ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΓ. ΣΥΜΒ. ΕΡΓΑΣ.1947
65ΕΡΓΑΤΙΚΟΚΑΠΟΔΙΣΤΡΑΠΕΡΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ1933
114ΕΡΓΑΤΙΚΟΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ11937
17ΕΡΓΑΤΙΚΟΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ21937
106ΕΡΓΑΤΙΚΟΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ1940
68ΕΡΓΑΤΙΚΟΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ32002
99ΕΡΓΑΤΙΚΟΚΑΡΑΛΗΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ11957
112ΕΡΓΑΤΙΚΟΚΑΡΑΛΗΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ21960
145ΕΡΓΑΤΙΚΟΚΑΤΡΑΒΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ12004
75ΕΡΓΑΤΙΚΟΚΙΚΙΛΙΑΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ52002
49ΕΡΓΑΤΙΚΟΚΙΝΤΗΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ2004
128ΕΡΓΑΤΙΚΟΚΟΥΚΙΑΔΗΒΑΣΙΚΟΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ2000
56ΕΡΓΑΤΙΚΟΚΟΥΚΙΑΔΗΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΤΟΜΙΚΕΣ1995
60ΕΡΓΑΤΙΚΟΚΟΥΚΙΑΔΗΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ1997
61ΕΡΓΑΤΙΚΟΚΟΥΚΙΑΔΗΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ .ΙΙ1999
132ΕΡΓΑΤΙΚΟΛΑΝΑΡΑΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ2003
6ΕΡΓΑΤΙΚΟΛΑΝΑΡΑΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ1997
57ΕΡΓΑΤΙΚΟΛΑΝΑΡΑΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ2005
152ΕΡΓΑΤΙΚΟΛΑΣΚΑΡΗΣΥΛΛΟΓΗ - ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣΑ1981
148ΕΡΓΑΤΙΚΟΛΑΣΚΑΡΗΣΥΛΛΟΓΗ - ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣΒ1981
58ΕΡΓΑΤΙΚΟΛΕΟΝΤΑΡΗΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 20022002
94ΕΡΓΑΤΙΚΟΛΕΟΝΤΑΡΗΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ2003
19ΕΡΓΑΤΙΚΟΛΗΞΟΥΡΓΙΩΤΗΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ12005
50ΕΡΓΑΤΙΚΟΛΗΞΟΥΡΓΙΩΤΗΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ2005
111ΕΡΓΑΤΙΚΟΛΙΤΖΕΡΟΠΟΥΛΟΥΕΞ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΕΥΘΥΝΗ1937
59ΕΡΓΑΤΙΚΟΜΟΥΔΟΠΟΥΛΟYΚΑΝΟΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ2001
38ΕΡΓΑΤΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΑΠΕΡΓΙΑ2002
52ΕΡΓΑΤΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ92003
156ΕΡΓΑΤΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ2000
21ΕΡΓΑΤΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ2002
80ΕΡΓΑΤΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΒ2002
54ΕΡΓΑΤΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΝΑΥΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Α.2002
81ΕΡΓΑΤΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΝΑΥΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Β.2002
72ΕΡΓΑΤΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ2002
82ΕΡΓΑΤΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Iα2002
22ΕΡΓΑΤΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Iβ2002
37ΕΡΓΑΤΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ2002
36ΕΡΓΑΤΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ2002
66ΕΡΓΑΤΙΚΟΝΤΑΣΙΟΥΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Α/1 ε' εκδοσ.1999
142ΕΡΓΑΤΙΚΟΝΤΑΣΙΟΥΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Β/31991
139ΕΡΓΑΤΙΚΟΝΤΑΣΙΟΥΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΑ21981
140ΕΡΓΑΤΙΚΟΝΤΑΣΙΟΥΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΒ11983
141ΕΡΓΑΤΙΚΟΝΤΑΣΙΟΥΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΒ21984
101ΕΡΓΑΤΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥΔΙΚΑΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
116ΕΡΓΑΤΙΚΟΠΑΥΛΑΚΗΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ1937
113ΕΡΓΑΤΙΚΟΠΟΛΥΧΡΟΝΗΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ1958
11ΕΡΓΑΤΙΚΟΠΟΛΥΧΡΟΝΗΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ1949
129ΕΡΓΑΤΙΚΟΡΑΠΑΝΑΚΗ ΠΕΤΡΟΥΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ (Σ.Σ.Ε - Δ.Α.)12003
130ΕΡΓΑΤΙΚΟΡΑΠΑΝΑΚΗ ΠΕΤΡΟΥΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ (Σ.Σ.Ε - Δ.Α.)12003
47ΕΡΓΑΤΙΚΟΣΙΔΕΡΗ ΔΗΜΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΛΗΛΩΝ2005
7ΕΡΓΑΤΙΚΟΣΙΔΕΡΗ ΔΗΜΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥ2005
79ΕΡΓΑΤΙΚΟΣΤΕΡΓΙΟΥΑΝΑΠΗΡΙΑ1999
118ΕΡΓΑΤΙΚΟΤΟΥΣΗΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΑ1957
117ΕΡΓΑΤΙΚΟΤΟΥΣΗΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΒ1960
73ΕΡΓΑΤΙΚΟΤΣΑΝΤΙΝΗ Π. - ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Α.ΕΡΓΑΤΙΚΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ12003
74ΕΡΓΑΤΙΚΟΤΣΑΝΤΙΝΗ Π. - ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Α.ΕΡΓΑΤΙΚΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ22003
64ΕΡΓΑΤΙΚΟΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣΝΕΟΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤ.ΤΟΜ.1992
69ΕΡΓΑΤΙΚΟΧΡΥΣΑΚΗΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ2002
86ΕΡΓΑΤΙΚΟΨΗΛΟΥΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ2000
45ΕΡΓΑΤΙΚΟΝΙΑΡΧΟΥ - ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΡΥΘΜΊΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ12009
43ΕΡΓΑΤΙΚΟΝΙΑΡΧΟΥΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ12009
23ΕΡΓΑΤΙΚΟΠΑΝΤΖΟΥ- ΣΩΠΑΣΗ - ΤΣΑΧΙΡΙΔΗΣΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ12008
34ΕΡΓΑΤΙΚΟΠΑΝΤΖΟΥ- ΣΩΠΑΣΗ - ΤΣΑΧΙΡΙΔΗΣΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ12009
46ΕΡΓΑΤΙΚΟΝΙΑΡΧΟΥ - ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ22009
123ΕΡΓΑΤΙΚΟΡΑΠΑΝΑΚΗ ΠΕΤΡΟΥΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ2006
3ΕΡΓΑΤΙΚΟΓΑΜΒΡΟΥΔΗΔΙΚΑΙΟ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ2006
33ΕΡΓΑΤΙΚΟΑΓΡΑΠΙΔΑΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ2006
14ΕΡΓΑΤΙΚΟΜΕΤΖΗΤΑΚΟΣ ΑΠ.ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ12005
85ΕΡΓΑΤΙΚΟΒΛΑΣΤΟΥΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ12006
93ΕΡΓΑΤΙΚΟΖΕΡΔΕΛΗΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ12006
42ΕΡΓΑΤΙΚΟΛΗΞΟΥΡΓΙΩΤΗΔΙΕΘΝΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ2005
127ΕΡΓΑΤΙΚΟΝΙΑΡΧΟΥ - ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ12006
24ΕΡΓΑΤΙΚΟΛΕΟΝΤΑΡΗΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ12007
5ΕΡΓΑΤΙΚΟΛΕΟΝΤΑΡΗΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ12007
135ΕΡΓΑΤΙΚΟΖΕΡΔΕΛΗΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ12007
124ΕΡΓΑΤΙΚΟΣΕΒΑΣΤΙΔΗΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ12008
55ΕΡΓΑΤΙΚΟΝΙΑΡΧΟΥ - ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ.ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ12007
91ΕΡΓΑΤΙΚΟΝΙΑΡΧΟΥ - ΘΕΟΔΟΡΟΠΟΥΛΟΥ.ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ22007
26ΕΡΓΑΤΙΚΟΚΑΡΑΤΖΑΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ12007
84ΕΡΓΑΤΙΚΟΚΑΡΑΤΖΑΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ22008
138ΕΡΓΑΤΙΚΟΔΕΛΛΙΟΥΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ………12008
63ΕΡΓΑΤΙΚΟΛΗΞΟΥΡΓΙΩΤΗΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ12008
136ΕΡΓΑΤΙΚΟΛΕΟΝΤΑΡΗΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ12008
40ΕΡΓΑΤΙΚΟΝΙΑΡΧΟΥ - ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣΓ2007
179ΕΡΓΑΤΙΚΟΜΙΚΡΟΥΔΗΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ12012
39ΕΡΓΑΤΙΚΟΒΛΑΣΤΟΥΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ12008
180ΕΡΓΑΤΙΚΟΣΓΟΥΡΙΝΑΚΗ - ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ12013
125ΕΡΓΑΤΙΚΟΝΙΑΡΧΟΥ Σ. - ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣΒ2008
133ΕΡΓΑΤΙΚΟΛΑΝΑΡΑΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ12009
181ΕΡΓΑΤΙΚΟΖΕΡΔΕΛΗΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΕΡΓΙΑ12013
77ΕΡΓΑΤΙΚΟΝΙΑΡΧΟΥ - ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣΑ2008
48ΕΡΓΑΤΙΚΟΣΓΟΥΡΙΝΑΚΗ - ΘΕΟΔΩΡΑ - ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ12008
25ΕΡΓΑΤΙΚΟΛΕΟΝΤΑΡΗΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ22007
27ΕΡΓΑΤΙΚΟΛΗΞΟΥΡΓΙΩΤΗ Ι. - ΣΕΜΠΟΥ Λ. - ΚΑΡΑΤΖΑ Χ.ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΤΑΠΟΦΑΣΕΩΝ12008
32ΕΡΓΑΤΙΚΟΜΑΚΡΙΔΟΥΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ12009
15ΕΡΓΑΤΙΚΟΚΑΖΑΚΟΥΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ12009
92ΕΡΓΑΤΙΚΟΡΑΠΑΝΑΚΗ ΠΕΤΡΟΥΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ12009
78ΕΡΓΑΤΙΚΟΜΑΚΡΙΔΟΥΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ12009
20ΕΡΓΑΤΙΚΟΚΑΡΑΤΖΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ12009
53ΕΡΓΑΤΙΚΟΚΟΥΚΙΑΔΗΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ12009
62ΕΡΓΑΤΙΚΟΛΗΞΟΥΡΓΙΩΤΗΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ12010
30ΕΡΓΑΤΙΚΟΒΛΑΣΤΟΥΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ12010
31ΕΡΓΑΤΙΚΟΓΑΛΑΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΒΙΒΙΑΝΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ12009
1ΕΡΓΑΤΙΚΟΒΛΑΣΤΟΥΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ12009
183ΕΡΓΑΤΙΚΟΠΑΝΤΖΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΕΠΙΚΑΙΡΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ12012
184ΕΡΓΑΤΙΚΟΛΗΞΟΥΡΓΙΩΤΗ ΙΩΑΝΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ12013
185ΕΡΓΑΤΙΚΟΚΑΖΑΚΟΥΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ12013
186ΕΡΓΑΤΙΚΟΣΕΜΠΟΣ Λ. - ΚΑΡΑΤΖΑΣ Χ.ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ12013
187ΕΡΓΑΤΙΚΟΛΗΞΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ12013
188ΕΡΓΑΤΙΚΟΛΗΞΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ12013
189ΕΡΓΑΤΙΚΟΚΟΥΚΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ12013
190ΕΡΓΑΤΙΚΟΛΑΝΑΡΑΣ ΚΩΝΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ12013
191ΕΡΓΑΤΙΚΟΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΗΣΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΙΑ12013
12ΕΡΓΑΤΙΚΟΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ1947
143ΕΡΓΑΤΙΚΟΝΤΑΣΙΟΥΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Α/1 Ε ΕΚΔΟΣΗ1999
157ΕΡΓΑΤΙΚΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΕΔΕΚΑ)ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ Ε.Ε.12010
120ΕΡΓΑΤΙΚΟΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥΓΕΝΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ)1958
44ΕΡΓΑΤΙΚΟΝΙΑΡΧΟΥΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝΒ
90ΕΡΓΑΤΙΚΟΛΕΟΝΤΑΡΗΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΙΙ2008
158ΕΡΓΑΤΙΚΟΚΑΡΑΤΖΑΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ12010
159ΕΡΓΑΤΙΚΟΚΙΟΣΣΕ - ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΛΕΥΚΗΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ
162ΕΡΓΑΤΙΚΟΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΟ ΣΠΟΥΔΑΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΑΡΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ12010
163ΕΡΓΑΤΙΚΟΔΟΥΚΑΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ12011
164ΕΡΓΑΤΙΚΟΛΑΝΑΡΑΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ12011
165ΕΡΓΑΤΙΚΟΚΟΥΚΙΑΔΗΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ12011
166ΕΡΓΑΤΙΚΟΣΓΟΥΡΙΝΑΚΗ - ΘΕΟΔΩΡΑ - ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ12011
167ΕΡΓΑΤΙΚΟΚΑΖΑΚΟΥΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ12011
169ΕΡΓΑΤΙΚΟΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ12011
168ΕΡΓΑΤΙΚΟΚΑΡΑΤΖΑΟΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ12011
170ΕΡΓΑΤΙΚΟΝΙΑΡΧΟΥΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝΑ2011
171ΕΡΓΑΤΙΚΟΝΙΑΡΧΟΥΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝΒ2011
172ΕΡΓΑΤΙΚΟΛΗΞΟΥΡΓΙΩΤΗΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ12011
173ΕΡΓΑΤΙΚΟΚΟΥΚΙΑΔΗΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ12011
174ΕΡΓΑΤΙΚΟΒΛΑΣΤΟΥΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ12012
175ΕΡΓΑΤΙΚΟΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΟΝΤΑΞΗ ΦΕΡΕΝΙΚΗΟ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΣΑ12012
176ΕΡΓΑΤΙΚΟΛΑΧΑΝΑ ΑΣΤ.ΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ12012
177ΕΡΓΑΤΙΚΟΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Κ.Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ12012
178ΕΡΓΑΤΙΚΟΔΑΒΕΡΩΝΗ Π - ΜΟΥΤΟΥ - ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΛΛΟΥΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΟΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ12012
192ΕΡΓΑΤΙΚΟKENNETH CLOKEΕΠΙΛΥΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ12014
193ΕΡΓΑΤΙΚΟΚΟΥΚΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΤΟ ΝΈΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ12014
194ΕΡΓΑΤΙΚΟΜΠΟΥΜΠΟΥ - ΧΕΡΟΠΟΥΛΟΣΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΩ ΗΘΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ12014
195ΕΡΓΑΤΙΚΟΤΡΑΥΛΟΣ ΔΗΜ - ΤΖΑΝΕΤΟΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ12014
196ΕΡΓΑΤΙΚΟΖΕΡΔΕΛΗΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ12014
197ΕΡΓΑΤΙΚΟΛΗΞΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΓΩΓΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ12015
199ΕΡΓΑΤΙΚΟΚΥΝΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ12015
200ΕΡΓΑΤΙΚΟΤΡΑΥΛΟΣ - ΤΖΑΝΕΤΑΚΟΣ ΔΗΜΑΝΩΝΑΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ12015
201ΕΡΓΑΤΙΚΟΖΕΡΔΕΛΗΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ12015
202ΕΡΓΑΤΙΚΟΛΑΝΑΡΑΣ ΚΩΝΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ1206
183ΕΡΓΑΤΙΚΟΠΑΝΤΟΣΕΠΙΚΑΙΡΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ1
198ΕΡΓΑΤΙΚΟΣΕΒΑΣΤΙΔΗΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΕΡΓΙΑΣ & Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ1
203ΕΡΓΑΤΙΚΟΜΩΡΑΪΤΗΣ ΔΗΜΗ ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΒΛΑΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ12016
206ΕΡΓΑΤΙΚΟΖΕΡΔΕΛΗΣ Δ.ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ12016
205ΕΡΓΑΤΙΚΟΛΕΒΕΝΤΗ ΑΜΑΛΙΑΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ12016
204ΕΡΓΑΤΙΚΟΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ12016
207ΕΡΓΑΤΙΚΟΤΡΑΥΛΟΣ ΔΗΜ - ΤΖΑΝΕΤΑΤΟΣΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ12017
208ΕΡΓΑΤΙΚΟΚΟΥΚΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙς12017
209ΕΡΓΑΤΙΚΟΛΗΞΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ12017
210ΕΡΓΑΤΙΚΟΖΕΡΔΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣΟ ΚΑΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ12017
211ΕΡΓΑΤΙΚΟΖΕΡΔΕΛΗΣ ΔΗΜ.ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ12017
212ΕΡΓΑΤΙΚΟΛΗΞΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ12017
213ΕΡΓΑΤΙΚΟΚΟΥΚΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΕΡΓΑΤΙΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΕΞΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ12017
214ΕΡΓΑΤΙΚΟΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΗΣΣΥΜΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ12017
629ΕΡΓΑΤΙΚΟΛΑΝΑΡΑΣ ΚΩΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ12018
215ΕΡΓΑΤΙΚΟASTbooks ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ.Σ.Ε. ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 201812018
216ΕΡΓΑΤΙΚΟΖΕΡΔΕΛΗΣΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ12019
217ΕΡΓΑΤΙΚΟΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ12019
218ΕΡΓΑΤΙΚΟΖΕΡΔΕΛΗΣ ΔΗΜ.ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ12019
219ΕΡΓΑΤΙΚΟΠΑΠΑΔΗΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝ - ΓΙΑΝΝΑ ΚΑΡΥΜΠΑΛΗ - ΤΣΙΠΤΣΙΟΥΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΛΟΓΟ12019
220ΕΡΓΑΤΙΚΟΖΕΡΔΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ12019
222ΕΡΓΑΤΙΚΟΖΕΡΔΕΛΗΣ ΔΗΜΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ12020
221ΕΡΓΑΤΙΚΟΖΕΡΔΕΛΗΣ ΔΗΜ.ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ12020
223ΕΡΓΑΤΙΚΟΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΤΟ Δ.Ε.Ε.12020
224ΕΡΓΑΤΙΚΟΛΑΝΑΡΑΣ ΚΩΝ.ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ12020
225ΕΡΓΑΤΙΚΟΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣΝΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ - ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 202012020
226ΕΡΓΑΤΙΚΟΜΕΝΤΕΣΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ12020
63ΕΥΡΑΠΑΪΚΟΚΤΙΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ12014
71ΕΥΡΑΠΑΪΚΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΤΆ ΤΟ ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ12015
92ΕΥΡΨΠΑΪΚΟΚΑΡΑΜΕΡΟΣ ΣΤ.ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΩΣ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟ ΜΕΣΠ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ12020
1ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ2000
24ΕΥΡΩΠΑΪΚΟSOCIETE DES NATIONSAssistance Judiciaire aux indigents11927
10ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛ.2002
36ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΒΗΛΑΡΑΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΔΙΩΤΩΝ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ32003
7ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ1998
22ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΥΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ12004
6ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ+ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΔΥΣΜΕΝ. ΚΛΠ1999
11ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΓΚΛΑΒΙΝΗΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤ. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ2002
18ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΕΝΟΒΕ11 ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ1990
4ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΕΝΟΒΕ18 Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠ. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ1992
27ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΕΝΟΒΕ49 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ2003
20ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΚΑΪΑΦΑ ΓΚΜΠΑΝΤΙΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ12003
12ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΚΑΡΑΚΩΣΤΑΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ & ΕΘΝ. ΑΣΤ. Δ.1987
14ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΚΡΟΥΣΤΑΛΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚ.2002
13ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΜΑΓΚΑΝΑ - ΚΑΡΑΤΖΑΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΥ2002
5ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΜΕΤΑΞΑ ΑΝΤΩΝΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΛΠ2003
8ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΠΑΠΑΝΤΩΝΗ ΜΑΡΙΑΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ12003
23ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣΑΧΠΕΚΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ12003
9ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗ ΕΥΑΓ.ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ2003
25ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣΤΑΓΚΟY -ΣΑΧΠΕΚΙΔΟΥΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ2000
32ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ12007
40ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣΚΟΥΡΗ - ΤΡΟΒΑΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ12009
28ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΔΡΟΣΟΥ ΓΙΑΝΝΗ - ΠΑΠΠΑ ΝΑΓΙΑΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ2006
3ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΠΕΡΑΚΗΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ2006
31ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣΤΑΜΑΤΟΥΔΗΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ2006
33ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΠΕΡΑΚΗΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ2006
21ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΚΟΥΤΣΟΥΛΕΛΟΥΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΗ ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ 805/200412005
17ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΔΡΟΣΟΥΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 200612007
35ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΚΑΪΑΦΑ ΓΚΜΠΑΝΤΙ ΜΑΡΙΑΠΟΙΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ12008
30ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΔΡΟΣΟΥΝΟΜΟΜΛΟΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 200512006
16ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΚΟΥΓΕΑ ΒΑΣΙΛΗ - ΜΠΑΛΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ12008
2ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΠΑΠΑΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΧΡ.ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΜΕΤΕΞΈΛΙΞΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε.12008
38ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΝΙΚΑΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ12008
58ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣΥΝΟΔΙΝΟΥΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΣΥΛΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ12012
37ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣΑΧΠΕΚΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ12008
59ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣΥΝΟΔΙΝΟΥΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΣΥΛΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ12012
60ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΠΑΠΑΝΤΩΝΗ ΜΑΡΙΑΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ12013
19ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣΤΑΓΚΟΥ- ΣΑΧΠΕΚΙΔΟΥΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ12009
26ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΤΑΚΗ ΑΘΑΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ12009
39ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΛΙΒΑΔΑΤΟ ΝΈΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ12009
61ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣΙΣΙΛΙΑΝΟΥ ΛΙΝΟΥ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ12013
62ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΒΑΣΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΤΡΙΤΩΝ12013
41ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ12010
29ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΜΠΟΥΡΛΗΔΙΕΘΝΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ
15ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ2003
42ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ Β - ΠΕΡΑΚΗΣ ΕΜΤΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΕΚ ΥΠΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ12009
43ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ ΒΜΕΤΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ12010
44ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΠΑΛΙΟΥ ΕΛΙΝΑΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ12010
45ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΚΑΛΑΒΡΟΥ - ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ12010
46ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Ε.Ε.12010
48ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΚΑΛΑΒΡΟΥ - ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ12010
47ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ - ΚΟΥΣΚΟΥΝΑ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΕΡΑΚΗΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΕ ΜΕΣΑ ΑΠΌ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ12011
49ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣΑΧΠΕΚΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ12011
50ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΚΑΪΑΦΑ ΓΚΜΠΑΝΤΗΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ12011
51ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΠΟΔΗΜΑΤΑΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ12011
53ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΜΑΝΙΤΑΚΗ Α. - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Λ.Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΕΝΌΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΟΗ12003
52ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΚΟΡΝΗΛΑΚΗΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ12003
54ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΡΕΘΥΜΙΩΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟΣ ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ12012
55ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΤΟ ΗΠΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ12012
56ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΠΛΙΑΚΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑ<ΊΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ12012
57ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΜΑΥΡΙΔΗ ΣΤΥΛΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ12011
64ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΓΚΟΡΤΣΟΣ ΧΡ.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ12014
65ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΚΙΑΝΤΟΣ ΒΑΣΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ12014
66ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΚΟΤΣΑΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ12014
67ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΜΑΡΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΥΠΕΡΕΔΑΦΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΤΆ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ12015
68ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣΩΜΑΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ12015
69ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΦΡΑΓΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣΕΚΔΟΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ12015
70ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΠΙΚΡΑΜΕΝΟΣ ΜΙΧΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ12015
72ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑ ΑΘΗΝΑΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ12015
73ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΦΙΝΟΚΑΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ12015
34ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΚΑΚΚΑΛΗΣΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ12005
63ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ1
74ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣΑΧΠΕΚΙΔΟΥΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ1
71ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΗ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΤΆ ΤΟ ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ1
74ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΝΙΚΑΣ ΝΙΚΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ12016
75ΕΥΡΩΠΑΪΚΟPHILIPPE SOUGLEUXΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΙΟΥ12016
76ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣΙΣΙΛΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΝΑΔΡΟΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ12017
77ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΜΙΧ.Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ12017
78ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΚΑΤΕΝΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ12017
79ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣΙΣΙΛΙΑΝΟΣ ΛΙΝΟΣ - ΑΛΕΞ - ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ - ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥΚΑΤΑΘΕΤΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΟ εδδα12017
80ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΚΑΤΣΑΓΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ12017
89ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ - ΣΤΡΑΓΓΑ ΤΖΟΥΛΙΑΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ12018
82ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ - ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ12019
83ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ - ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ12019
84ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ - ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ12019
85ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ - ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ12019
86ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ - ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣΥΜΒΑΣΗ ΑαΡΧΟΥΣ - 20 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ12019
87ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ - ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ12019
88ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ - ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ12019
89ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ - ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΤΆ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ12019
90ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΔΩΡΕΩΝ12019
91ΕΥΡΩΠΑΪΚΟSougleux PhilippreΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ12020
93ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΝΙΚΑΣ Ν.Θ.ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ12020
94ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΚΟΤΣΙΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ12020
95ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΖΕΡΔΕΛΗΣ ΔΗΜ.ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ12020
46ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟWINDSCHEID-ΠΟΛΥΓΕΝΗΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ1923
34ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΒΟΥΖΙΚΑΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝΑ1972
36ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΒΟΥΖΙΚΑΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝΒ1976
37ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΒΟΥΖΙΚΑΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝΓ1983
16ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΓΕΩΡΓΙΑΔΗ - ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ 1710-1870)Α1996-98
17ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΓΕΩΡΓΙΑΔΗ - ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ 1871-2035)Β1996-98
41ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΓΚΑΜΕΡΑΠΑΝΔΕΚΤΗΣ ΑΓΩΓΩΝ - ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Α.Κ.Ε1960
6ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΔΑΚΟΡΩΝΙΑΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΘΗΚΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ2005
50ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΚΡΑΣΣΑΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ1910
48ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΜΑΛΟΥΧΟΥΠΕΡΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ1912
11ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ ΜΙΧ.ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ2005
42ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΜΠΑΛΗΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ1952
49ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΜΠΟΥΡΝΙΑΔΙΑΘΗΚΑΙ - ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ1912
39ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΜΠΡΑΚΑΤΣΟΥΛΑΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ2000
1ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΑΡΘΡΑ 1710-1812)2001
22ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΑΡΘΡΑ 1813-1894)2002
15ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΑΓΩΓΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΥ Α.Α1994
14ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΑΓΩΓΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΥ Β.Β1995
35ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ1989
47ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΠΑΠΑΠΑΝΟΥΔΙΑΘΗΚΑΙ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΕΛΟΙ1911
51ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΠΡΕΔΑΡΗΠΑΝΔΕΚΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ11936
43ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΠΡΕΔΑΡΗΠΑΝΔΕΚΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ21936
31ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΔΙΑΘΗΚΗ12005
26ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΣΠΥΡΙΔΑΚΗΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΘΗΚΗΣ282000
30ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΣΠΥΡΙΔΑΚΗΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝ. ΔΙΑΔΟΧΗ191999
27ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΣΠΥΡΙΔΑΚΗΑΠΟΚΛΗΡΩΣΗ111998
28ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΣΠΥΡΙΔΑΚΗΕΞ ΑΔΙΑΘΕΤΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ171999
12ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΣΠΥΡΙΔΑΚΗΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 20022002
29ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΣΠΥΡΙΔΑΚΗΚΛΗΡΟΝΟΜΗΤΗΡΙΟ131998
38ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΟΥΣΗΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝΑ1969
40ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΟΥΣΗΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝΒ1969
33ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΦΙΛΙΟΥΔΩΡΕΑ ΑΙΤΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ1972
13ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΦΙΛΙΟΥΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ Δ. ΕΚΔ.1998
5ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΦΙΛΙΟΥΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ-Δ' ΕΚΔ.1998
52ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΦΙΛΙΟΥΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΑ1966
18ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΨΟΥΝΗΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ12004
9ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΨΟΥΝΗΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΙΚΑΝΩΝ2000
3ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΨΟΥΝΗΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ22004
32ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ -ΚΛΑΜΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑΕΚΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ Α.Κ.32005
23ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΓΕΩΡΓΙΑΚΑΚΗΣΥΓΓΕΝΕΙΑ12006
25ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΣΠΥΡΙΔΑΚΗΔΙΑΘΗΚΕΣ12006
24ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΣΠΥΡΙΔΑΚΗΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ ΕΞ ΑΔΙΑΘΕΤΟΥ12006
20ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΜΠΡΑΚΑΤΣΟΥΛΑΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ12007
2ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΚΟΤΣΑΜΠΑΣΗΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΖΥΓΩΝ12007
59ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΓΕΩΡΓΙΑΔΗΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΜΟΙΡΑΣ12013
7ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗΕΡΝΟΜΑΚ ΑΡΘΡΑ 1710 - 187082009
8ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΓΕΩΡΓΙΑΔΗΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ12010
10ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗΕΡΝΟΜΑΚ ΑΡΘΡΑ 1871- 203592010
60ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΒΑΡΚΑ - ΑΔΑΜΗ ΑΛΕΞΤΟ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΤΗΡΙΟ12013
19ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΚΑΡΑΚΩΣΤΑΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Α. 1710- 2035)2008
44ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟWINDSCHEIDΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ1923
45ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟWINDSCHEIDΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΔΕΚΤΩΝ1930
53ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΓΕΩΡΓΙΑΚΑΚΗΑΠΟΚΛΗΡΩΣΗ2006
54ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΨΟΥΝΗΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ22011
55ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΨΟΥΝΗΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ12011
56ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΨΟΥΝΗΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ22011
57ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΨΟΥΝΗΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ12012
58ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΨΟΥΝΗ ΝΙΚΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ22012
61ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΨΟΥΝΗ ΝΙΚΗΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ12014
62ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΨΟΥΝΗ ΝΙΚΗΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ22014
63ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΖΕΡΒΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΌ ΤΗΝ12015
64ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΚΟΥΜΑΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΗ ΑΠΟΠΟΙ9ΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ12015
65ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΚΑΡΑΚΩΣΤΑΑΓΩΓΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ12016
66ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΨΟΥΝΗΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ1
67ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΨΟΥΝΗΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ2
66ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΨΟΥΝΗ ΝΙΚΗΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ12016
67ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΨΟΥΝΗ ΝΙΚΗΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ22016
68ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΕΥΑΓ.Η ΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ12017
69ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝ - ΚΟΝΤΗΣ ΑΘ - ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΕΥΑΓ. ΚΛΠΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ12018
245ΚΩΔΙΚΑΣΚΑΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ12016ΠΑΡ
247ΚΩΔΙΚΑΣΓΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ12016ΠΑΡ
249ΚΩΔΙΚΑΣΜΠΑΡΜΠΑΣ ΝΙΚΦΠΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΟΛΥΚΩΔΙΚΑΣ12017ΠΑΡ
220ΚΩΔΙΚΕΣΝΕΟΚΛΕΟΥΣ - ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΕΓΚΟΛΠΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ12013ΠΑΡ
219ΚΩΔΙΚΕΣΚΑΡΑΤΖΑ ΛΙΛΑ4 ΚΩΔΙΚΕΣ12012ΠΑΡ
110ΚΩΔΙΚΕΣΘΕΟΦΥΛΑΝΤΟΥ- ΚΟΥΜΟΥΤΖΗΣΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ2010ΠΑΡ
111ΚΩΔΙΚΕΣΝΕΖΕΡΙΤΗ - Θ ΣΑΜΙΟΣ- ΙΩΑΝ ΚΑΤΡΑΣΕΞΑΒΙΒΛΟΣ2010ΠΑΡ
118ΚΩΔΙΚΕΣΚΑΡΑΤΖΑ4 ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ2005ΠΑΡ
119ΚΩΔΙΚΕΣΚΑΡΑΤΖΑ4 ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ2001ΠΑΡ
120ΚΩΔΙΚΕΣΚΑΡΑΤΖΑ4 ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ2005ΠΑΡ
121ΚΩΔΙΚΕΣΚΑΡΑΤΖΑ4 ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ2006ΠΑΡ
122ΚΩΔΙΚΕΣΚΑΡΑΤΖΑ4 ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ1999ΠΑΡ
123ΚΩΔΙΚΕΣΚΑΡΑΤΖΑ4 ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ2009ΠΑΡ
124ΚΩΔΙΚΕΣΚΑΡΑΤΖΑ4 ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ2007ΠΑΡ
125ΚΩΔΙΚΕΣΚΑΡΑΤΖΑ4 ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ2008ΠΑΡ
126ΚΩΔΙΚΕΣΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑΚΩΔΙΚΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ- ΚΕΔΕ Ν.Δ. 356/1974 ΚΑΙ ΑΡΘΡΑ 1-10 ΤΟΥ Ν. 1867/1989 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ2010ΠΑΡ
167ΚΩΔΙΚΕΣΜΕΛΦΩΣ ΘΑΛΗΣΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ- ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΛΗΡΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΧΡΙ Ν. 3208/20032004ΠΑΡ
165ΚΩΔΙΚΕΣΠΡΟΒΑΤΑΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ- ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΧΟΛΙΑ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ1996ΠΑΡ
186ΚΩΔΙΚΕΣΚΑΡΑΤΖΑ4 ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ2008ΠΑΡ
185ΚΩΔΙΚΕΣΚΑΡΑΤΖΑ4 ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ2001ΠΑΡ
184ΚΩΔΙΚΕΣΚΑΡΑΤΖΑ4 ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ2003ΠΑΡ
183ΚΩΔΙΚΕΣΚΑΡΑΤΖΑ4 ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ2002ΠΑΡ
182ΚΩΔΙΚΕΣΚΑΡΑΤΖΑ4 ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ2007ΠΑΡ
191ΚΩΔΙΚΕΣΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΤΕΤΡΑΒΙΒΛΟΣΠΑΡ
192ΚΩΔΙΚΕΣΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑΠΟΛΥΚΩΔΙΚΑΣ12010ΠΑΡ
195ΚΩΔΙΚΕΣΚΑΡΑΤΖΑ4 ΚΩΔΙΚΕΣ12010ΠΑΡ
194ΚΩΔΙΚΕΣΜΟΥΡΙΑΔΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ12010ΠΑΡ
195ΚΩΔΙΚΕΣΚΑΡΑΤΖΑ4 ΚΩΔΙΚΕΣ12010ΠΑΡ
205ΚΩΔΙΚΕΣΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΠΟΛΥΚΩΔΙΚΑΣ12011ΠΑΡ
212ΚΩΔΙΚΕΣΚΑΡΑΤΖΑ ΛΙΛΑ4 ΚΩΔΙΚΕΣ12012ΠΑΡ
222ΚΩΔΙΚΕΣΚΑΡΑΤΖΗ ΛΙΛΑ4 ΚΩΔΙΚΕΣ12014ΠΑΡ
226ΚΩΔΙΚΕΣΦΟΡΤΣΑΚΗΣ Θ. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ12014ΠΑΡ
228ΚΩΔΙΚΕΣΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗΣ ΧΑΡ.ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ12014ΠΑΡ
230ΚΩΔΙΚΕΣΚΑΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ12015ΠΑΡ
231ΚΩΔΙΚΕΣΚΑΡΑΤΖΑ ΛΙΛΑ4 ΚΩΔΙΚΕΣ12015ΠΑΡ
233ΚΩΔΙΚΕΣΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΥΘΑΡΕΤΩΝ12015ΠΑΡ
232ΚΩΔΙΚΕΣΓΚΕΡΤΣΟΣ ΒΑΣ - ΠΥΡΓΑΚΗΣ ΔΗΜΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ12015ΠΑΡ
240ΚΩΔΙΚΕΣΚΑΡΑΤΖΑ ΛΙΛΑ4 ΚΩΔΙΚΕΣ12016ΠΑΡ
250ΚΩΔΙΚΕΣΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΑΙΓΙΑΛΟΥ, ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΩΝ12017ΠΑΡ
252ΚΩΔΙΚΕΣΣΑΚΚΟΥΛΑΣΠΟΛΥΚΩΔΙΚΑΣ12017ΠΑΡ
254ΚΩΔΙΚΕΣΚΑΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ12017ΠΑΡ
7ΜΕΛΕΤΕΣΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥΝΟΜΙΚΑΙ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΕΙΣ1912
9ΜΕΛΕΤΕΣΖΗΣΗΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΘΡΑ1963
3ΜΕΛΕΤΕΣΚΑΤΡΑΛΗΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ1992
1ΜΕΛΕΤΕΣΚΑΤΡΑΛΗΒΑΣΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡ. ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ1995
6ΜΕΛΕΤΕΣΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ1983
8ΜΕΛΕΤΕΣΜΠΑΛΑΝΟΥΝΟΜΙΚΑΙ ΔΙΑΤΡΙΒΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ1901
4ΜΕΛΕΤΕΣΣΙΜΩΝΕΤΟΥΔΩΔΕΚΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ1948
5ΜΕΛΕΤΕΣΣΙΜΩΝΕΤΟΥΜΕΛΕΤΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ - ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ1948
2ΜΕΛΕΤΕΣΚΑΤΡΑΛΗΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 1951- 1994
83ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΑΤΣΑΛΑΚΗΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΖΥΓΩΝ1958
11ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗΕΡΝΟΜΑΚ ΑΡΘΡΑ 1346 - 169472004
10ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗΝΈΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 20002000
12ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ12004
5ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΓΑΖΗΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ1985
66ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΑΔΗ - ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ VII (1346-1504)1991
67ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΑΔΗ - ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ VIII (1505-1709)1993
88ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΓΚΑΜΕΡΑΠΑΝΔΕΚΤΗΣ ΑΓΩΓΩΝ - ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Α.Κ.Δ1961
37ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΓΚΟΥΤΑΟΙΚΟΓΕΝΕΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ1983
57ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟI1986
58ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟII1987
16ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΕΝΟΒΕ08 ΘΕΜΑΤΑ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ1989
14ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΕΝΟΒΕ21 ΛΟΓΟΙ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ ΚΥΠΡΟΣ - ΕΛΛΑΔΑ1993
15ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΕΝΟΒΕ27 Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ1996
17ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΕΝΟΒΕ48 ΤΕΧΝΗΤΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ2003
62ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ - ΤΣΙΚΡΙΚΑΜΟΡΦΕΣ ΑΝΙΣΧΥΡΗΣ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΒ.2001
70ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΚΑΛΑΒΡΟΥ - ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΥΔΙΚΗ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ2001
40ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΤΩΝ ΣΥΖΥΓΩΝ1999
59ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΚΟΥΜΑΝΤΟΥΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ11988
60ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΚΟΥΜΑΝΤΟΥΟΙΚΟΓΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ21989
49ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΜ. II21998
48ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΜ. Ι11998
7ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗΤΕΧΝΗΤΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
51ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗ - ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ22003
50ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗ - ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ12003
84ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΚΡΑΣΣΑΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ41902
90ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥΓΑΜΟΣ1895
91ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥΠΡΟΙΞ1894
92ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΜΑΛΑΓΑΡΔΗΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣΓ1931
42ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΜΑΛΛΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ2004
85ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΜΟΜΦΕΡΑΤΟΥΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ1930
86ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΜΟΜΦΕΡΑΤΟΥΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟΒ1914
71ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΜΠΑΛΗΟΙΚΟΓΕΝΕΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ1956
61ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΜΠΡΑΚΑΤΣΟΥΛΑΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ1989
41ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΑ ΑΠΟΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΖΥΓΩΝ2001
21ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ1999
64ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΑΓΩΓΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ Α.Α2001
65ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΑΓΩΓΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ2003
73ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ41931
46ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΠΑΠΑΣΙΩΠΗ - ΠΑΣΙΑΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΥΙΟΘΕΣΙΕΣ12003
80ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΠΟΛΥΓΕΝΗΠΕΡΙ ΠΡΟΙΚΟΣΑ1891
81ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΠΟΛΥΓΕΝΗΠΕΡΙ ΠΡΟΙΚΟΣΒ1894
87ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΡΑΜΜΟΥΕΞΩΓΑΜΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΙΠΟΙΗΣΗ1932
74ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΡΟΙΛΟΥΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΤευχ. Α1952
75ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΡΟΙΛΟΥΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ11946
76ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΡΟΙΛΟΥΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ21948
77ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΡΟΙΛΟΥΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟΑ1965
78ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΡΟΙΛΟΥΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟΒ1966
79ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΡΟΙΛΟΥΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟΓ1966
39ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ1998
38ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣΠΥΡΙΔΑΚΗΥΙΟΘΕΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ1997
55ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣΤΑΘΕΑΑΞΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΑΠΟΚΤΗΜΑΤΑ1990
68ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣΤΕΡΓΙΟΥΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ1996
72ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΤΟΥΣΗΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝΑ1950
1ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΤΟΥΣΗΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑΒ1979
82ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΤΣΑΟΥΣΗΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (επιτομη)1906
19ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΦΟΥΝΤΕΔΑΚΗΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) 2201/20032004
47ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΦΟΥΝΤΕΔΑΚΗΥΙΟΘΕΣΙΑ12010
30ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Θ - ΚΟΥΜΟΥΝΤΖΗΣ - ΤΣΟΥΚΑ Χ.ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ12009
45ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΜΠΑΚΙΡΤΖΗ - ΤΣΙΦΟΠΟΥΛΟΥΛΗΞΙΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΆ ΤΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ12009
9ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣΠΥΡΙΔΑΚΗΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
20ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΚΟΥΤΣΟΥΡΑΔΗΔΙΕΘΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ12006
31ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣΠΥΡΙΔΑΚΗ - ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣΥΓΓΕΝΕΙΑ2006
63ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΕΝΟΒΕ10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ Ν. 2447/1996572006
28ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣΠΥΡΙΔΑΚΗΤΕΧΝΗΤΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ2006
25ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣΠΥΡΙΔΑΚΗΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ12006
27ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣΠΥΡΙΔΑΚΗΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΤΕΓΗ12006
32ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣΠΥΡΙΔΑΚΗΔΙΑΖΥΓΙΟ12006
24ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ12006
34ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣΠΥΡΙΔΑΚΗΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ12006
35ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣΠΥΡΙΔΑΚΗΥΙΟΘΕΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥ12006
33ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣΠΥΡΙΔΑΚΗΥΙΟΘΕΣΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ12006
23ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣΠΥΡΙΔΑΚΗΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΒΙΩΣΕΩΣ12006
26ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ12007
22ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΑΚΑΚΗΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ12007
36ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΑΚΑΚΗΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΑΝΗΛΙΚΟΥ12007
2ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΑΔΗ - ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 1346-1504vii2007
4ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ -ΔΕΔΟΥΛΗ ΑΡΤΕΜΙΣΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ12008
43ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΜΑΝΙΑΤΗ - ΜΗΤΡΟΥΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΓΕΝΝΕΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ12008
52ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗ - ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ12008
53ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗ - ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ22008
54ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗ - ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ- ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ12009
18ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗ - ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ν. 3719/200812009
13ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ Ν. 3719/2008 ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ12009
8ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΦΙΛΙΟΥΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ12009
69ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΚΑΡΑΚΩΣΤΑΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΑΝΗΛΙΚΟ ΤΕΚΝΟ12010
118ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ12013
119ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ12013
3ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΑΔΗ - ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 1005-1694VIII2003
89ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΓΚΑΜΕΡΑΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
6ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗ - ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ12010
56ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΠΑΠΑΔΑΚΗΑΞΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΑΠΟΚΤΗΜΑΤΑ
95ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥΓΑΜΟΣ, ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΝΩΣΗ12010
97ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΑΓΩΓΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ12003
98ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗΤΟ ΝΕΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ12010
96ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣΠΥΡΙΔΑΚΗΗ ΤΕΧΝΗΤΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ12006
101ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟZHISHMANΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΤΗΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ22010
100ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟZHISHMANΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ12010
99ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ12010
103ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΧΡΙΣΤΑΚΟΥ- ΦΩΤΙΑΔΗ ΚΑΛΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΕΚΝΟΥ, ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ2008
102ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣΠΥΡΙΔΑΚΗΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΟ ΤΕΚΝΟ2007
104ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣΠΥΡΙΔΑΚΗΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ1998
105ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑ ΚΩΝΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ (1520 ΑΚ)12011
106ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΚΟΥΜΟΥΤΖΗΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΟΥ ΓΕΝΝΗΜΕΝΟΥ ΧΩΡΙΣ ΓΑΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ12011
109ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΠΙΤΣΙΡΙΚΟΥΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΕΓΓΑΜΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ12011
108ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΠΑΝΑΓΟΥΠΑΡΕΝΘΕΤΗ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ & ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ12011
107ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΦΙΛΙΟΥΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ12011
110ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΚΑΡΑΚΩΣΤΑΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ8ος2011
111ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΦΟΥΝΤΕΔΑΚΗΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΗ ΥΙΟΘΕΣΙΑ11993
112ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗ - ΠΑΝΤΑΖΑΤΟΥ ΕΥΑΓΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ12005
113ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ12011
114ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΚΑΡΑΚΩΣΤΑΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ 1485 - 16948ος2012
115ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ ΑΠΌ ΤΙΣ ΣΥΓΚΥΡΙΕΣ ΣΤΙΣ ΔΟΜΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ12012
116ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗ - ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ12012
117ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗ - ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ22012
120ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ12014
121ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΚΑΪΑΦΑ - ΓΚΜΠΑΝΤΙ-ΚΟΥΝΟΓΕΡΗ - ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗ - ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ - ΚΑΣΤΑΝΙΔΟΥΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ12014
122ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΓΚΑΤΖΗΡΟΥΛΗΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΖΥΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΜΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ12014
123ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ12014
124ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΖΥΓΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ12015
125ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΑΓΩΓΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ12015
127ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗ - ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗ ΕΦΗΤΙΜΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ12016
126ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝΤΟ ΝΈΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ12016
128ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΚΟΥΝΟΥΓΙΕΡΗ - ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗ ΕΦΗΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ12016
129ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗ - ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗ ΕΦΗΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ22016
93ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΤΟΥΣΗΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ1
94ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣΧΕΔΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ1
130ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣΟΙ ΛΟΓΟΙ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ12016
131ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΔΑΝΗΛΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ12016
132ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΓΕΩΡΓΑΡΟΥ ΕΛΕΝΗΗ ΑΝΑΔΟΧΗ ΩΣ ΘΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ12016
133ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΕΝΩΣΗ ΑΣΤΙΚΟΛΟΓΩΝ30 ΧΡΟΝΙΘΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 1329/1983 ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ12016
134ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ Β. ΕΛΛΑΔΟΣΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΕΝΝΟΜΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ12016
135ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣΠΟΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ12017
136ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΧΑΡΑΞΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΑΠΟΚΤΗΜΑΤΑ12017
137ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΕΠΙΤΟΜΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ12017
138ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΚΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ12017
139ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΠΙΤΣΙΡΙΓΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΣΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ12018
140ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΠΕΡΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑΔΙΚΑΙΟ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΟΧΗΣ Ν. 4538/201812018
142ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΚΟΥΝΟΥΓΙΕΡΗ - ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗ ΕΦΗΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ22019
143ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑΝΑΔΟΧΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ12019
141ΟΙΚΟΓΝΕΙΑΚΟΚΟΥΝΟΥΓΙΕΡΗ - ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗ ΕΦΗΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ12019
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΔΙΚΗΓ. ΣΥΛ. ΛΑΡΙΣΑΣΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ2002
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΑΠΌ 199711997
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΠΌ 19951995
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΔΙΚΑΙΟ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΌ 20042004
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣΑΚΚΟΥΛΑΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΠΟ 1997Γ1997
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ1981
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ απο 19581958
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΑΡΧΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ από 1951195110η
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΔΕΛΤΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤ. ΝΟΜΟΘ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛ από 1961196110η
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ από 19451945
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ1929
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ1934
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ1935
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ1936
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ1937
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ - ΝΟΜΟΙ1933
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ - ΝΟΜΟΙ1934
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ - ΝΟΜΟΙ1935
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ - ΝΟΜΟΙ1937
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ - ΝΟΜΟΙ1938
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ - ΝΟΜΟΙ1939
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΔΙΚΗ από 1971197111η
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ από 1963196311η
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΔΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ από 1981198111η
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ από 19601960
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ από 19711971
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ από 1950195011η
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ από 19551955
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ από 19811981
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΙΚΑ ΑΣΦΑΛ. ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟ από 19671967
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ από 19811198110η
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ1
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ2
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ3
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ4
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ5
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ από 1934193411η
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΑ198211η
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΑ198311η
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΑ198411η
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΑ198511η
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΑ198611η
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΑ198711η
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΑ198811η
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΑ198911η
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΑ199011η
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΑ199111η
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΑ199211η
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΘΕΜΙΣ από 1890 μέχρι 1954189011η
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ από 19771977
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ από 19531953
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΩΝ από 1939193910η
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΚΩΔΙΞ ΘΕΜΙΔΟΣ από 1821182111η
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ από 1945 μέχρι 1976194510η
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ από 19531953
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΠΑΝΔΕΚΤΗΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ1
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΠΑΝΔΕΚΤΗΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΠΑΝΔΕΚΤΗΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ2α1
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΠΑΝΔΕΚΤΗΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΠΑΝΔΕΚΤΗΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ3
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΠΑΝΔΕΚΤΗΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ4
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΠΑΝΔΕΚΤΗΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ5
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ από 1952195210η
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣΥΜΠΛΗΡΗΡΩΜΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ από 1937111η
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΑΝΔΕΚΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Α.Κ.1959-62
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΑΝΔΕΚΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Α.Κ.1963-65
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΑΝΔΕΚΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Α.Κ.1966-67
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΑΝΔΕΚΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Α.Κ.1968-70
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΑΝΔΕΚΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Α.Κ.1971-72
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΑΝΔΕΚΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Α.Κ.1973-74
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΑΝΔΕΚΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Α.Κ.1975-76
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ από 19581958
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥΕΦΟΡΙΑΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΕ2004
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΔΙΚΗΓ. ΣΥΛ. ΑΘΗΝΩΝΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥΑ11η
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΔΙΚΗΓ. ΣΥΛ. ΑΘΗΝΩΝΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥΒ11η
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΔΙΚΗΓ. ΣΥΛ. ΑΘΗΝΩΝΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥΓ11η
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΔΙΚΗΓ. ΣΥΛ. ΑΘΗΝΩΝΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥΔ11η
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΔΙΚΗΓ. ΣΥΛ. ΑΘΗΝΩΝΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥΕ11η
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΔΙΚΗΓ. ΣΥΛ. ΑΘΗΝΩΝΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥΣΤ11η
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΔΙΚΗΓ. ΣΥΛ. ΑΘΗΝΩΝΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ11η
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΔΙΚΗΓ. ΣΥΛ. ΠΑΤΡΩΝΑΧΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ από 1985198511η
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΙΔΑΛΟΥΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 2001Α200111η
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΙΔΑΛΟΥΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 2001Β200111η
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΙΔΑΛΟΥΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 2002Α200211η
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΙΔΑΛΟΥΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 2002Β200211η
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΙΔΑΛΟΥΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 2003Α200311η
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΙΔΑΛΟΥΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 2003Β200311η
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΙΔΑΛΟΥΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 2004Β200411η
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΘΗΒΑΙΟΥΓΕΝΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 1834-19361193611η
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΘΗΒΑΙΟΥΓΕΝΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 1834-19362193611η
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΘΗΒΑΙΟΥΓΕΝΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 1834-19363193711η
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΘΗΒΑΙΟΥΓΕΝΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 1834-19364193811η
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΘΗΒΑΙΟΥΓΕΝΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 1834-19365193911η
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΘΗΒΑΙΟΥΓΕΝΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 1834-19366193711η
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΜΕΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1963-198611η
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΜΠΑΚΟΥΛΑΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ από 1947 μέχρι 19721947
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΜΠΑΛΑΝΟΥΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ1905
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΟΝΟΥΦΡΙΑΔΗΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ από 19731973
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΡΑΠΤΑΡΧΗΔΙΑΡΚΗΣ ΚΩΔΙΞ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (ΡΑΠΤΑΡΧΗΣ)
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΟΥΣΗΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 1935-19521195411η
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΟΥΣΗΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 1935-19522195411η
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΟΥΣΗΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 1935-1952195511η
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΟΥΣΗΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 1935-1952195511η
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΟΥΣΗΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 1935-19524195511η
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΦΛΟΓΑΪΤΟΥΔΙΚΑΣΤΙΚΗ - ΝΟΜΟΙ188710η
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΦΛΟΓΑΪΤΟΥΔΙΚΑΣΤΙΚΗ - ΝΟΜΟΙ189410η
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΦΛΟΓΑΪΤΟΥΔΙΚΑΣΤΙΚΗ - ΝΟΜΟΙ189710η
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΦΛΟΓΑΪΤΟΥΔΙΚΑΣΤΙΚΗ - ΝΟΜΟΙ189810η
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΦΛΟΓΑΪΤΟΥΔΙΚΑΣΤΙΚΗ - ΝΟΜΟΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Α-Ξ188710η
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΦΛΟΓΑΪΤΟΥΔΙΚΑΣΤΙΚΗ - ΝΟΜΟΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Ο-Ω188710η
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΦΛΟΓΑΪΤΟΥΔΙΚΑΣΤΙΚΗ - ΝΟΜΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Α188810η
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΦΛΟΓΑΪΤΟΥΔΙΚΑΣΤΙΚΗ - ΝΟΜΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Β188910η
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΦΛΟΓΑΪΤΟΥΔΙΚΑΣΤΙΚΗ - ΝΟΜΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Γ189110η
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΦΛΟΓΑΪΤΟΥΔΙΚΑΣΤΙΚΗ - ΝΟΜΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Δ189210η
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΦΛΟΓΑΪΤΟΥΔΙΚΑΣΤΙΚΗ - ΝΟΜΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Ε189410η
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΦΛΟΓΑΪΤΟΥΔΙΚΑΣΤΙΚΗ - ΝΟΜΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΣΤ189610η
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΑΠΌ 199811998
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣΑΚΚΟΥΛΑΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΗ ΑΠΟ 199410η
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣΑΚΚΟΥΛΑΠΟΙΝΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΑΠΌ 2001
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ11η
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ12005
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΠΌ 20062006
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΑΛΕΞΙΟΥ ΠΑΝ - ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜ.- ΜΙΧΑΗΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΡΗΓ.ΝΟΜΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ2006
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 2005 Α-Λ200510η
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 2005 Λ-Ω200510η
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗLEX SPORTIVA ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ2006
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΔΕΛΤΙΟ ΔΟΜΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ & ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣΔΕΛΤΙΟ ΔΟΜΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ11η
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΔΙΚΑΙΟ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΠΌ 20011200110η
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΙΔΑΛΟΥΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 2006 Τ. Β2200711η
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΗΤΗΣΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΗΤΗΣ12006
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΠΕΡΙΟΔΙΚΟΕΠΙΣΚΟΠΙΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ2007
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΙΔΑΛΟΥΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 2007 Τα. ΒΒ200711η
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ12008
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 2007 Λ-Ω2200710η
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΠΟΙΝΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ2013
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣΥΝΗΓΟΡΟΣ1Οη
152ΠΟΙΝ. ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΑΔΑΜΟΣ ΒΑΣΗ ΔΙΆΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ12016
30ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΑΛΕΞΙΑΔΗ - ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. 20012001
49ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΑΝΔΡΕΟΥΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ & ΕΝΔΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ2001
35ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΑΝΔΡΕΟΥΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ1999
3ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΑΝΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΝ. ΑΠ1998
33ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΠΟΙΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ2002
52ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥΠΛΑΝΗ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΑΞΗ2000
41ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΑΡΒΑΝΙΤΗ - ΚΑΛΦΕΛΗ - ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ - ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ Ν.3090/2002 ΚΑΙ 3260/2003 (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ)2003
86ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΒΟΥΛΓΑΡΗΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΟΙΑ2002
90ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΓΕΡΟΥΚΗΕΘΝΟΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ2002
102ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΗΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ1910
40ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΖΑΧΑΡΙΑΔΗΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΌ ΤΑ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ1999
63ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΖΗΣΙΑΔΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ2001
57ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΖΗΣΙΑΔΗΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ12003
105ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΖΗΣΙΑΔΗΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΑ1976
107ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΖΗΣΙΑΔΗΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΒ1977
108ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΖΗΣΙΑΔΗΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΓ1977
77ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΖΩΗΛΟΓΟΙ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ2005
85ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΗΛΙΑΚΗΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ1962
81ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΚΑΙΣΑΡΗΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣΑ1981
82ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΚΑΙΣΑΡΗΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣΒ1982
87ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΚΑΛΦΕΛΗΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ2000
122ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΚΑΛΦΕΛΗΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΡΙΣΕΩΣ1995
91ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΚΑΛΦΕΛΗΠΡΟΣΦΥΓΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΚΛΗΣΕΩΣ1990
4ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟYΕΠΙΤΟΜΗ ΠΟΙΝΙΚΗΣ 20012001
46ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ12004
93ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΚΑΡΑΜΠΕΛΑΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗΑ1992
103ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΚΑΡΑΤΖΑΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ1870
50ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΚΟΛΙΑΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ12005
54ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΚΟΝΤΑΞΗΕΓΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ2003
119ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΚΡΙΤΣΕΛΗΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ2004
73ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΚΤΙΣΤΑΚΗΑΣΚΗΣΗ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ- Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ2003
118ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΓ1961
117ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΔ1962
109ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΕ1962
114ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ1896
113ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ1896
115ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ11925
112ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ21926
116ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ31926
53ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΚΩΣΤΑΡΑΑΠΡΟΣΦΟΡΗ ΑΠΟΠΕΙΡΑ1997
17ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΚΩΣΤΗΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ1883
101ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ1894
104ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΜΑΛΑΓΑΡΔΗΚΩΔΙΞ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ1946
72ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 1950-20022003
37ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ2000
75ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗ - ΔΗΜΗΤΡΑΙΝΑΑΠΟΛΥΣΗ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ1995
24ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ12005
36ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΜΟΥΖΑΚΙΤΗ ΣΠΥΡ.ΖΗΤΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΩΣ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ2002
15ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΜΠΕΝΑΚΗΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ1982
121ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣΒ1925
100ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ1951
26ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ τ.ΒΒ1998
27ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝ