Βοηθήματα Δικηγόρων

 

Διαθήκες

 

Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών

 

Ένορκες Βεβαιώσεις 

 

Προσωρινές Διαταγές 

 

Πράξεις Επαναπροσδιορισμού 

 

Υπερχρεωμένα 

 

Χρήσιμες Εγκύκλιοι

 

Κτηματολόγιο

Έντυπα Κτηματογράφησης

Έντυπα Αίτησης Επιστροφής Παγίου Τέλους

Έντυπα Αιτήσεων (μετά την υποβολή της δήλωσης) 

Προανάρτηση

Ανάρτηση 

Μετά την Ανάρτηση

Οδηγίες Συμπλήρωσης

Συμπληρωμένα Υποδείγματα 

 

Έντυπα Αιτήσεων τα οποία χρησιμοποιούνται στα Υποθηκοφυλακεία που λειτουργούν ως Κτηματολογικά Γραφεία Ν.2664/1998

 • Αίτηση για Καταχώρηση Εγγραπτέας Πράξης και Οδηγίες Συμπλήρωσης εντύπου. (doc) (pdf)  
 • Αίτηση για Καταχώριση Εγγραπτέας πράξης με την διαδικασία του άρθρου 6§4 του Ν. 2664/1998 και Οδηγίες Συμπλήρωσης εντύπου. (doc) (pdf)    
 • Αίτηση για χορήγηση αντιγράφου Κτηματολογικού Φύλλου-Αποσπάσματος Κτηματολογικού Διαγράμματος. (doc) (pdf)    
 • Αίτηση για χορήγηση Κτηματογραφικού Διαγράμματος Κατηγορίας 1. (doc) (pdf)
 • Αίτηση για χορήγηση Κτηματογραφικού Διαγράμματος Κατηγορίας 2.  (doc) (pdf)
 • Αίτηση Διόρθωσης Προδήλου Σφάλματος. (doc) (pdf)
 • Αίτηση διόρθωσης σφαλμάτων που αφορούν σε γεωμετρικά στοιχεία. (doc) (pdf)
 • Αίτηση για χορήγηση Πιστοποιητικού Καταχώρισης Εγγραπτέας Πράξης. (doc) (pdf)
 • Αίτηση για χορήγηση Αντιγράφου/ων Εγγραπτέας Πράξης/εων. (doc) (pdf
 • Αίτηση για χορήγηση Πιστοποιητικού Κτηματολογικών Εγγραφών Φυσικού/Νομικού Προσώπου. (doc) (pdf)
 • Αίτηση για χορήγηση Πιστοποιητικού Κτηματολογικών Εγγραφών Αντικειμένου Εγγραπτέων Δικαιωμάτων. (doc) (pdf)
 • Αίτηση για χορήγηση Αντιγράφου Στοιχείου από το Αρχείο Κτηματογράφησης.  (doc) (pdf)
 • Περίληψη Καταχώρησης Εγγραπτέας Πράξης. (doc) (pdf

 

Έντυπα Αιτήσεων τα οποία χρησιμοποιούνται στα Κτηματολογικά Γραφεία και Υποκαταστήματα Ν.4512/2018 

 

 

Τα cookies βοηθούν ανώνυμα στην εύρυθμη λειτουργία της σελίδας μας. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στη χρήση τους από εμάς.