Αναζητήστε τηλέφωνα Δικαστηρίων, Υποθηκοφυλακείων, Δικηγορικών Συλλόγων, Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, Φυλακών, Τραπεζών και άλλων Υπηρεσιών.

(Δυνατότητα αναζήτησης με βάση οποιοδήποτε πεδίο)

ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΦΟΡΕΑΣΤΜΗΜΑΓΡΑΦΕΙΟΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΑΕΔΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2103247774
ΑΕΔΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (ΦΑΞ)2103247944
ΑΕΡΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΔ. ΣΟΥΤΣΟΥ 402106466035
ΑΕΡΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣΔ. ΣΟΥΤΣΟΥ 402106421672
ΑΕΡΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣΔ. ΣΟΥΤΣΟΥ 402106427414
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΑΣΕΠ)2108706100
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΑΣΕΠ)2131319100
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ2109220944
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ2106387601
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ2106387602
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ2103314100
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ)2106151000
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (ΕΣΡ)2103354500
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (ΕΣΡ)2131502300
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ(ΕΛ. ΣΤΑΤ)2104852225
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ(ΕΛ. ΣΤΑΤ)2131352000
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ2108809130
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ2106475600
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ2131522900
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ2103727400
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ2106460284
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ2106460458
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ2107289600
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ2131306600
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α2106419201
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β2106419202
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ2106419203
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ2106419204
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε2106419205
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ζ2106419207
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η2106419208
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΤ2106419206
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣΑΝΩΤ. ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΦΑΞ 21064233992106419104
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣΑΝΩΤ. ΠΕΙΘΑΡΧ. ΣΥΜΒ. ΔΙΚΗΓΟΡΩΝΦΑΞ 21064337992106419108
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ2106419119
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ2106419123
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΙΘ ΣΥΜ ΔΙΚ2106419108
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ2106419363
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΗΡ. ΣΥΜΒ.2106419103
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ2106419102
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ2106419160
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣΚΑΘΑΡΟΓΡΑΦΗ2106419165
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ2106419163
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒ. ΔΙΚΑΣΤΩΝΦΑΞ 21064402542106419126
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΑΞ 21064115032106419129
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ε21064191282106419127
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ζ2106419156
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΤ2106419107
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Α12106419151
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Α22106419147
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β12106419152
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β22106419164
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ2106419145
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ2106419152
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ2106419132
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣΠΡΟΕΔΡΟΣΦΑΞ 21064337992106411506
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘ. ΓΡΑΜ.21064676922106411502
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣΤΜΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ2106419148
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΦΑΞ 21064402542106419123
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ2106419158
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ - ΑΡΧΕΙΟΥΦΑΞ 21064115142106419132
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑΦΑΞ 21064233992106419103
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ - ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ2106419311
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ - ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ2106419334
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ - ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΣ2106419366
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ - ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ2106419349
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ - ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ2106419332
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ - ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ2106419365
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ - ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ2106419364
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΤΜΗΜΑ ΚΛΗΣΕΩΝ2106419346
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΗΜΑ2410623158
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ2410623176
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ2410213144
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ2410623161
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣΒ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ Τ. ΔΙΟΙΚ.2410623162
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ2410623152
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣΔΙΩΞΗ ΝΑΚΡΩΤΙΚΩΝ2410223325
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ2410623144
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α2410623170
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Β2410621220
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Γ2410623170
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑ. Τ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣΑΞΙΩΜΑΤΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ2432076100
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑ. Τ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2432076100
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑ. Τ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣΔΙΟΙΚΗΤΗΣ2432076500
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑ. Τ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ2432078000
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑ. Τ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ2432076600
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑ. Τ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ2432076683
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑ. Τ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ2431063043
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑ. Τ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΡΧΕΙΟ2431063045
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑ. Τ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2431063044
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑ. Τ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝΓΡΑΦΕΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ2431063042
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑ. Τ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝΔΙΟΙΚΗΤΗΣ2431038989
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑ. Τ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝΔΙΟΙΚΗΤΗΣ2431063040
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑ. Τ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ2431063041
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑ. Τ. ΠΥΛΗΣΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ2434022201
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑ. Τ. ΠΥΛΗΣΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2434022201
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑ. Τ. ΠΥΛΗΣΔΙΟΙΚΗΤΗΣ2434022277
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑ. Τ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ2431063013
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑ. Τ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΡΧΕΙΟ2431063015
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑ. Τ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2431063014
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑ. Τ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΡΟΝΟΜΙΑΣ2431063046
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑ. Τ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΓΡΑΦΕΙΟ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ2431063012
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑ. Τ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΔΗΜΟΣΙΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΣ2431063062
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑ. Τ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΔΙΟΙΚΗΤΗΣ2431027301
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑ. Τ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΔΙΟΙΚΗΤΗΣ2431063010
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑ. Τ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΣΤΡΑΤΟΛ. ΕΓΓΡΑΦ -ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ2431063061
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑ. Τ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ2431063011
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑ. Τ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ2431063016
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑ. Τ. ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ2433022222
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑ. Τ. ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2433022222
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑ. Τ. ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣΔΙΟΙΚΗΤΗΣ2433022208
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΡΧΕΙΟ ( Γ.Α.Α.)2431063006
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΡΧΕΙΟ ( Γ.Ε.Λ.)2431063054
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΣΤΥΝ. ΣΤΑΘΜ. ΑΓΙΟΦΥΛΛΟΥ2432083255
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΣΤΥΝ. ΣΤΑΘΜ. ΑΡΔΑΝΙΟΥ2431087100
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΣΤΥΝ. ΣΤΑΘΜ. ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ2434096222
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΣΤΥΝ. ΣΤΑΘΜ. ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ2431086210
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΣΤΥΝ. ΣΤΑΘΜ. ΕΛΑΤΗΣ2434071222
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΣΤΥΝ. ΣΤΑΘΜ. ΖΑΡΚΟΥ2433041050
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΣΤΥΝ. ΣΤΑΘΜ. ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ2432061202
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΣΤΥΝ. ΣΤΑΘΜ. ΚΑΤΑΦΥΤΟΥ2432087392
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΣΤΥΝ. ΣΤΑΘΜ. ΚΛΕΙΝΟΥ2432031231
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΣΤΥΝ. ΣΤΑΘΜ. ΚΟΝΙΣΚΟΥ2432092266
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΣΤΥΝ. ΣΤΑΘΜ. Μ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ2431043233
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΣΤΥΝ. ΣΤΑΘΜ.ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ2431055555
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΣΤΥΝ. ΣΤΑΘΜ. ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ2434031220
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΣΤΥΝ. ΣΤΑΘΜ. ΟΙΧΑΛΙΑΣ2433031011
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΣΤΥΝ. ΣΤΑΘΜ. ΟΞΥΝΕΙΑΣ2432082282
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΣΤΥΝ. ΣΤΑΘΜ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ2432071224
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΣΤΥΝ. ΣΤΑΘΜ. ΠΕΡΤΟΥΛΙΟΥ2434091210
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΣΤΥΝ. ΣΤΑΘΜ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΙΙΚΩΝ2434093210
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΣΤΥΝ. ΣΤΑΘΜ. ΦΗΚΗΣ2431051111
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΣΤΥΝ. ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΑΤΗΣ2434071222
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΣΤΥΝ. ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ2433031011
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΓΡΑΦEIO ΑΣΤΥΝOΜΕΥΣΗΣ2431063057
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΓΡΑΦΕΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ2431063008
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ2431063004
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΓΡΑΦΕΙΟ Η/Υ - SCHENGEN2431063050
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΓΡΑΦΕΙΟ Ο.Π.Κ.Ε.2431063018
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ2431063007
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΓΡΑΦΕΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ2431063051
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΓΡΑΦΕΙΟ ΤΑΥΤΟΤΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ2431063007
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΓΡΑΦΕΙΟ. ΕΓΚΛ/ΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ2431063052
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ2431063009
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΕΣ2431063005
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ2431027303
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ2431063000
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ2431063053
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ2431063051
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ2431063023
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΑΡΧΕΙΟ2431063025
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2431063024
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΓΡ. ΔΙΩΞΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ2431063029
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΓΡΑΦ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ2431063027
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΓΡΑΦΕΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ2431063028
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΓΡΑΦΕΙΟ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ2431063022
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΓΡΑΦ.ΔΗΜΟΣ.ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ2431063026
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΔΙΟΙΚΗΤΗΣ2431063020
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΔΙΟΙΚΗΤΗΣ2431075955
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ2431063021
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΡΙΑΚ.ΦΥΛΑΞΗΣΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ2432082494
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΡΙΑΚ.ΦΥΛΑΞΗΣΔΙΟΙΚΗΤΗΣ2432082280
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΡΙΑΚ.ΦΥΛΑΞΗΣΦΑΞ2432082495
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ2431063033
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣΑΡΧΕΙΟ2431063035
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2431063034
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣΓΡΑΦΕΙΟ ΑΔΕΙΩΝ ΜΟΤ/ΤΩΝ2431063036
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣΓΡΑΦΕΙΟ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ2431063032
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚ. ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ2431063037
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΤΕΛ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ2431063038
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣΔΙΟΙΚΗΤΗΣ2431027570
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣΔΙΟΙΚΗΤΗΣ2431063030
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ2431063031
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ2431027304
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ2431063003
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α2431063001
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Β2431063002
Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ2431353603
Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ2431075322
Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ2431353602
Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ2431034503
Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΠΟΠΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ2431353604
Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2431353624
Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2431353618
Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ2431353672
Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ2431353673
Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ2431353674
Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ2431353675
Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ2431353685
Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ2431353686
Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ2431353687
Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ2431353688
Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ2431353689
Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ2431353695
Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ2431353698
Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ & ΣΧΕΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ2431353610
Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ & ΣΧΕΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ2431353627
Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ & ΣΧΕΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ2431353628
Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ & ΣΧΕΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ2431353629
Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ & ΣΧΕΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ2431353630
Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ & ΣΧΕΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ2431353631
Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ & ΣΧΕΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ2431353632
Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ & ΣΧΕΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ2431353633
Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ & ΣΧΕΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ2431353634
Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ & ΣΧΕΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ2431353635
Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ & ΣΧΕΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ2431353642
Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ & ΣΧΕΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ2431353645
Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ & ΣΧΕΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ2431353647
Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ & ΣΧΕΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ2431353649
Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ & ΣΧΕΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ2431353650
Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ & ΣΧΕΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ2431353651
Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ & ΣΧΕΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ2431353654
Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ & ΣΧΕΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ2431353655
Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ & ΣΧΕΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ2431353657
Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ2431353612
Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ2431353614
Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ2431353616
Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ2431353618
Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ2431353619
Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ2431353624
Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ2431353626
Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ2431353626
Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ2431353636
Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ2431353637
Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ2431353639
Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ2431353640
Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ2431353641
Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ2431353643
Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ2431353644
Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ2431353646
Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ2431353696
Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ2431353663
Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ2431353664
Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ2431353671
Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ2431353676
Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ2431353677
Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ2431353678
Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ2431353679
Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ2431353680
Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ2431353690
Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ2431353691
Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ2431353600
Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ2431353601
Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ2431353607
Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ2431353608
Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ2431353611
Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ2431353621
Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ2431353621
Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ2431353625
Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΜΗΤΡΩΟ2431353611
Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΜΗΤΡΩΟ2431353625
Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚ. & ΔΑΝΕΙΩΝ2431353658
Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚ. & ΔΑΝΕΙΩΝ2431353659
Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ2431028201
Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΑΜΕΙΟ2431353668
Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΦΠΑ2431047409
Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΦΠΑ2431353647
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣΠΡΩΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ2432091272
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣΠΡΩΗΝ ΔΙΕΥΡ. Κ. ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ2491026003
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ2432022346
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣΠΡΩΗΝ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ2432088106
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣΠΡΩΗΝ ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ2432031420
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣΠΡΩΗΝ ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ2432071780
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣΠΡΩΗΝ ΤΥΜΦΑΙΩΝ2432092156
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣΠΡΩΗΝ ΧΑΣΙΩΝ2432095195
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΠΥΛΗΣΠΡΩΗΝ ΑΙΘΗΚΩΝ2434071005
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΠΥΛΗΣΠΡΩΗΝ ΓΟΜΦΩΝ2431061514
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΠΥΛΗΣΠΡΩΗΝ ΠΙΑΛΕΙΩΝ2431051996
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΠΥΛΗΣΠΡΩΗΝ ΠΙΝΔΕΩΝ2434093211
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΠΥΛΗΣΠΡΩΗΝ ΠΥΛΗΣ2434023180
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΤΡΙΚΚΑΙΩΝΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ-ΜΗΤΡΩΟ2431351163
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΤΡΙΚΚΑΙΩΝΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ2431351160
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΤΡΙΚΚΑΙΩΝΠΡΩΗΝ ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΟΣ2431055411
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΤΡΙΚΚΑΙΩΝΠΡΩΗΝ ΚΑΛΛΙΔΕΝΔΡΟΥ2431094217
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΤΡΙΚΚΑΙΩΝΠΡΩΗΝ ΚΟΖΙΑΚΑ2431093175
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΤΡΙΚΚΑΙΩΝΠΡΩΗΝ ΜΕΓ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ2431043010
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΤΡΙΚΚΑΙΩΝΠΡΩΗΝ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ2431087451
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΤΡΙΚΚΑΙΩΝΠΡΩΗΝ ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ2431096010
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΤΡΙΚΚΑΙΩΝΠΡΩΗΝ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ (ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ)2431351100
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΤΡΙΚΚΑΙΩΝΠΡΩΗΝ ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ2431085373
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣΠΡΩΗΝ ΟΙΧΑΛΙΑΣ2433031012
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣΠΡΩΗΝ ΠΕΛΛΙΝΑΙΩΝ2431083287
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣΠΡΩΗΝ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ2433022217
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2641057488
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2641057486
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ2103242280
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝΞΕΝΩΝ ΑΡΧΩΝ2103247624
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑΑΘΛΗΤΙΚΑΚΗΦΙΣΙΑΣ 72106496089
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΓΙΟΥΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2691025404
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΓΙΟΥΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2691025811
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2622028850
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2622028965
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2265028415
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2265028262
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΑΡΤΑΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2681028297
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΑΡΤΑΣΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2681027741
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2331063400
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2331060910
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΒΟΛΟΥΔΙΟΙΚ. ΠΡΩΤ. ΒΟΛΟΥΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ2421026251
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΒΟΛΟΥΔΙΟΙΚ. ΠΡΩΤ. ΒΟΛΟΥΠΡΟΕΔΡΟΣ2421026241
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΒΟΛΟΥΔΙΟΙΚ. ΠΡΩΤ. ΒΟΛΟΥΠΡΩΤΟΔΙΚΕΣ-ΠΡΟΙΣΤΑΜ2421026251
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΒΟΛΟΥΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ2422021232
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΒΟΛΟΥΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ2423054480
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΒΟΛΟΥΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ2421039304
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΒΟΛΟΥΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥΠΡΟΙΣΤΑΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ2421039301
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΒΟΛΟΥΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ2421039300
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΒΟΛΟΥΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΖΑΓΟΡΑΣ2426022433
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΒΟΛΟΥΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΜΗΛΕΩΝ2423086284
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΒΟΛΟΥΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ2427022705
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΒΟΛΟΥΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ2424022576
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΒΟΛΟΥΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤ. ΒΟΛΟΥΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ2421039180
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΒΟΛΟΥΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤ. ΒΟΛΟΥΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ2421029037
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΒΟΛΟΥΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤ. ΒΟΛΟΥΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ2421022772
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΒΟΛΟΥΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤ. ΒΟΛΟΥΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ & FAX2421022235
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΒΟΛΟΥΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤ. ΒΟΛΟΥΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ2421023307
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΒΟΛΟΥΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤ. ΒΟΛΟΥΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ2421039181
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΒΟΛΟΥΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤ. ΒΟΛΟΥΤΜΗΜΑ ΜΗΝΥΣΕΩΝ2421039184
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΒΟΛΟΥΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤ. ΒΟΛΟΥΤΜΗΜΑ ΦΥΓΟΠΟΙΝΩΝ2421039113
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΒΟΛΟΥΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤ. ΒΟΛΟΥΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΙΚΕΙΟ2421039103
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΒΟΛΟΥΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Β2421022679
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΒΟΛΟΥΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥΑΝΑΚΡΙΤΗΣ2421025101
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΒΟΛΟΥΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥΑΡΧΕΙΟ2421039974
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΒΟΛΟΥΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ2421034859
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΒΟΛΟΥΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2421023634
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΒΟΛΟΥΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥΜΙΚΤΟ ΟΡΚΩΤΟ2421029331
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΒΟΛΟΥΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥΜΙΚΤΟ ΟΡΚΩΤΟ2421033012
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΒΟΛΟΥΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥΠΟΙΝΙΚΟ Α2421039934
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΒΟΛΟΥΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥΠΟΙΝΙΚΟ Β2421032481
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΒΟΛΟΥΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Α2421039933
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΒΟΛΟΥΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β2421028260
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΒΟΛΟΥΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥΠΡΟΕΔΡΟΣ Α2421025102
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΒΟΛΟΥΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥΠΡΩΤΟΔΙΚΕΣ2421028259
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΒΟΛΟΥΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥΠΤΩΧΕΥΣ. - ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΩΝ2421032480
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΒΟΛΟΥΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ2421039161
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΒΟΛΟΥΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ2421039230
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2382025169
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2382025497
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2462022177
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2462022994
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΓΥΘΕΙΟΥΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2733022238
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΓΥΘΕΙΟΥΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2733022110
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2521022905
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΜΑΣΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2521022480
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΕΒΡΟΥΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2551028444
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΕΒΡΟΥΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2551028056
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΕΔΕΣΣΑΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2381023520
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΕΔΕΣΣΑΣΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2381024790
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2237022289
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2237022719
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2695042500
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2695042896
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΗΛΕΙΑΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2621022270
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΗΛΕΙΑΣΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2621022570
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2810342163
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2810306645
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2310306644
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2310511987
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2665022285
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2665022190
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΘΗΒΩΝΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2262027500
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΘΗΒΩΝΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2262027353
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2651088814
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2651088822
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2510223425
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2510834122
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2692022474
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2692022455
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2721022811
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2721022791
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ2441021449
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ2441070833
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΥΠΑΛΛΗΛΟΙ2441023897
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ2445041955
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΛΑΜΑ2444022797
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΟΦΑΔΩΝ2443022300
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΕΙΣΑΓΓΕΛ ΠΡΩΤ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΑΝΑΚΡΙΤΗΣ2441021792
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΕΙΣΑΓΓΕΛ ΠΡΩΤ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ2441023393
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΕΙΣΑΓΓΕΛ ΠΡΩΤ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2441021564
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΕΙΣΑΓΓΕΛ ΠΡΩΤ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ2441021576
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΕΙΣΑΓΓΕΛ ΠΡΩΤ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ2441024990
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΕΙΣΑΓΓΕΛ ΠΡΩΤ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝ/ΛΟΥΣ2441074754
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΕΙΣΑΓΓΕΛ ΠΡΩΤ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ2441074756
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΕΙΣΑΓΓΕΛ ΠΡΩΤ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΝ2441074760
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ2441021563
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ2441022274
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ2441077297
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ2441077298
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΠΡΟΕΔΡΟΣ Α2441021573
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΠΡΟΕΔΡΟΣ Β2441077296
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΠΡΩΤΟΔΙΚΕΣ2441022249
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙIK ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2441021763
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2467023025
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2467022658
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2351059408
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2351059301
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2661030482
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2661030664
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2671022461
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2671025956
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΙΛΚΙΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2341022139
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΙΛΚΙΣΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2341020122
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2461040003
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2461022741
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥΕΙΣΑΓΕΛΙΑΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2741041013
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2741041007
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2761022372
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2761022836
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΩΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2242022364
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΩΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2242022210
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΜΙΑΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2231024881
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΜΙΑΣΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2231023353
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤ ΛΑΡΙΣΑΣΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ2410251195
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤ ΛΑΡΙΣΑΣΕΦΕΤΕΣ2410257997
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤ ΛΑΡΙΣΑΣΠΡΟΕΔΡΟΣ2410255907
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤ ΛΑΡΙΣΑΣΥΠΑΛΛΗΛΟΙ2410255908
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤ ΛΑΡΙΣΑΣΥΠΑΛΛΗΛΟΙ2410257625
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤ ΛΑΡΙΣΑΣΥΠΑΛΛΗΛΟΙ2410257887
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤ ΛΑΡΙΣΑΣΥΠΑΛΛΗΛΟΙ2410538704
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤ. ΛΑΡΙΣΑΣΜΟΝΟΜΕΛΕΣ2410251749
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤ. ΛΑΡΙΣΑΣΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ2410251749
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤ. ΛΑΡΙΣΑΣΔΙΚΑΣΤΕΣ2410252519
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤ. ΛΑΡΙΣΑΣΠΡΟΕΔΡΟΣ2410536859
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤ. ΛΑΡΙΣΑΣΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ2410251743
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤ. ΛΑΡΙΣΑΣΤΡΙΜΕΛΕΣ2410536855
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ2494022177
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΕΛΛΑΣΟΝΑΣ2493022448
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΙΣΣΑΒΟΥ2495051873
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΠΡΟΪΣΤ. (ΓΡ. 12)2410254667
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ (ΓΡ. 10)2410254600
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΟΛΥΜΠΟΥ2495061457
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ2495051873
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ2491022492
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣΑΝΤΕΙΣΑΓΓ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΓΡ. 10)2410530814
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ (ΓΡ. 9)2410536863
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ2410530185
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ-ΠΡΟΪΣΤ. (ΓΡ.11)2410530362
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ (ΓΡ. 12)2410532181
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ2410250203
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣΜΟΕ - ΜΟΔ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ2410252310
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ2410253684
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣΠΕΝΤΑΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ2410252310
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣΤΡΙΜΕΛΕΣ ΚΑΚ/ΤΩΝ Α ΒΑΘΜΟΥ2410253684
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣΤΡΙΜΕΛΕΣ ΚΑΚ/ΤΩΝ Β ΒΑΘΜΟΥ2410252310
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΤΩΝ2410250207
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝΑΝΤΕΙΣΑΓ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 2410532179
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ2410257881
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ-ΠΡΟΪΣΤΑΜ. (ΓΡ.2)2410535695
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ (ΓΡ. 1)2410536866
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ (ΓΡ. 21)2410256599
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝΚΑΤΗΓΟΡΗΤΗΡΙΑ (ΓΡ. 5)2410538165
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝΜΗΝΥΣΕΙΣ (ΓΡ. 4)2410536890
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΡ. 18)2410250163
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝ. (ΓΡ. 20)2410532136
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΜ. (ΓΡ. 19)2410532193
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝΦΥΓΟΠΟΙΝΟΙ (ΓΡ. 22)2410534512
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΕΦΕΤΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ2410535916
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΕΦΕΤΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣΕΦΕΤΕΣ2410536412
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΕΦΕΤΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣΠΡΟΕΔΡΟΣ Α (ΓΡ.1)2410536862
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΕΦΕΤΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣΠΡΟΕΔΡΟΣ Β (ΓΡ.20)2410549470
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΕΦΕΤΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ,Δ (ΓΡ.21)2410256850
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΕΦΕΤΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣΠΡ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ (ΓΡ.2)2410535916
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΕΦΕΤΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΠΟΙΝΙΚΟΕΦΕΤΕΣ (ΓΡ.3)2410536412
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΕΦΕΤΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΠΟΙΝΙΚΟΑΡΧΕΙΟ (ΓΡ.7)2410251886
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΕΦΕΤΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ (ΓΡ.5)2410535170
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΕΦΕΤΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΚΑΘΑΡΟΓΡΑΦΗ (ΓΡ.6)2410252006
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΕΦΕΤΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΠΟΙΝΙΚΟΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ (ΓΡ.7)2410251886
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΕΦΕΤΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΠΟΙΝΙΚΟΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ (ΓΡ.8)2410549474
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΕΦΕΤΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΠΟΙΝΙΚΟΓΡΑΜΑΤΕΙΣ (ΓΡΑΦ.18)2410549473
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΕΦΕΤΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΠΟΙΝΙΚΟΓΡΑΜΑΤΕΙΣ (ΓΡΑΦ.22)2410255603
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΕΦΕΤΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΠΟΙΝΙΚΟΓΡΑΜΑΤΕΙΣ (ΓΡΑΦ.22)2413507815
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣΠΡΟΕΔΡΟΣ Α (ΓΡ.1)2410254335
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣΠΡΟΕΔΡΟΣ Α (ΓΡ.1)2413507824
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣΠΡΟΕΔΡΟΙ (ΓΡ.19)2410254826
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣΠΡΟΕΔΡΟΙ (ΓΡ.19)2413507842
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣΠΡΟΕΔΡΟΙ (ΓΡ.5)2410533813
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣΠΡ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ (ΓΡ.2)2410535136
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣΠΡ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ (ΓΡ.2)2413507825
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΟΛ/ΜΕΛΕΣ (ΓΡ.4)2410258150
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΟΛ/ΜΕΛΕΣ (ΓΡ.4)2413507830
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΟΝ/ΜΕΛΕΣ (ΓΡ.6)2410536943
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΟΝ/ΜΕΛΕΣ (ΓΡ.6)2413507831
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣΕΙΔ.ΔΙΑΔ/ΣΙΕΣ ΜΟΝ (ΓΡ.1)2410536828
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣΕΙΔ.ΔΙΑΔ/ΣΙΕΣ ΜΟΝ (ΓΡ.1)2413507832
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ2410251717
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ2413507827
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ (ΓΡ.9)2410254668
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ (ΓΡ.9)2413507834
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣΑΝΑΚΡΙΤΗΣ Α (ΓΡ.11)2410536860
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣΑΝΑΚΡΙΤΗΣ Α (ΓΡ.11)2413507835
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣΑΝΑΚΡΙΤΗΣ Β (ΓΡ.10)2410535134
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣΑΝΑΚΡΙΤΗΣ Γ (ΓΡ.12)2413507836
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣΠΟΙΝΙΚΟ (ΓΡ.14)2410538062
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣΠΟΙΝΙΚΟ (ΓΡ.14)2413507838
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣΠΟΙΝΙΚΟ (ΓΡ.15)2413507839
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣΠΟΙΝΙΚΟ (ΓΡ.16)2410537801
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣΠΟΙΝΙΚΟ (ΓΡ.16)2413507840
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ (ΓΡ.20)2413507823
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ (ΓΡ.4)2410258150
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ (ΓΡ.4)2413507830
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 2410536662
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ (ΓΡ.18)2413507828
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ (ΓΡ.12)2410532181
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝΔ/ΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ (ΓΡ.11)2410530362
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝΑΝΤIΕΙΣ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΓΡ.10)2410530814
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝΑΝΤΙEIΣΑΓΓΕΛΕΙΣ (ΓΡ.9)2410536863
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝΜΕΤΑΓΩΓΩΝ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ (ΓΡ.14)2410530185
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝΤΡΙΜ. ΕΦΕΤ. ΠΛΗΜΜ/ΤΩΝ (ΓΡ.15)2410250207
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝΜΟΕ/ΠΕΝΤΑΜΕΛΕΣ (ΓΡ.16)2410252310
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ2410250203
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ (ΓΡ.1)2410536866
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ Β (ΓΡ.21)2410257880
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝΠΡ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ (ΓΡ.2)2410534695
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝΑΝΤΙΕΙΣ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΓΡ.3)2410532179
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝΜΗΝΥΣΕΙΣ (ΓΡ.4)2410536890
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝΚΑΤΗΓΟΡΗΤΗΡΙΑ (ΓΡ.5)2410538165
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝΠΡΟΣΔ.ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ (ΓΡ.6)2410532136
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝΠΡΟΣΔ.ΜΟΝ/ΛΟΥΣ (ΓΡ.19)2410534283
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ (ΓΡ.20)2410256599
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ2410257881
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ2410257881
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝΦΥΓΟΠΟΙΝΟΙ (ΓΡ.22)2410250163
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝΥΕΚΑ (4ος οροφος)2410530163
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟΠΡΟΕΔΡΟΣ Α (ΓΡ.2)2410257997
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟΠΡΟΕΔΡΟΣ Β-Γ2410255907
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟΕΦΕΤΕΣ (ΓΡ.10)2410255354
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟΔ/ΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ (ΓΡ.11)2410251195
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Α-Β (ΓΡ.7)2410257625
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Γ (ΓΡ.8)2410538704
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ-ΚΑΘ/ΓΡΑΦΗ (ΓΡ.9)2410257887
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟΔΙΚ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ2410538170
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΠΡΟΕΔΡΟΣ (ΓΡ.27)2410536859
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΠΡΟΕΔΡΟΣ Β-Γ (ΓΡ.26)2410536915
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΠΡΟΕΔΡΟΣ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ (ΓΡ.29)2410252519
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΤΡΙΜΕΛΕΣ / ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ (ΓΡ.24)2410536855
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ (ΓΡ.28)2410251749
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΔΙΕΥΘ.ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ (ΓΡ.12)2410254667
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ (ΓΡ.10)
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΠΡΟΕΔΡ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ (ΓΡ.13)2410254667
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (ΕΚΟΥΣΙΑ Β) (ΓΡ.11)2410257511
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (ΕΚΟΥΣΙΑ Α) (ΓΡ.14)2410258528
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (ΓΡ.15,16)2410258855
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΗΛΙΚΩΝΜΟΝΟΜΕΛΕΣ2410534283
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΗΛΙΚΩΝΤΡΙΜΕΛΕΣ2410532136
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ2493022448
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ2491022492
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΣΤΡΑΤΟΔΙΚΕΙΟ – ΑΕΡΟΔΙΚΕΙΟΠΡΟΕΔΡΟΣ2410252753
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΣΤΡΑΤΟΔΙΚΕΙΟ – ΑΕΡΟΔΙΚΕΙΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2410993598
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΣΤΡΑΤΟΔΙΚΕΙΟ – ΑΕΡΟΔΙΚΕΙΟΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ2410993568
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΣΤΡΑΤΟΔΙΚΕΙΟ – ΑΕΡΟΔΙΚΕΙΟΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ2410993184
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΣΤΡΑΤΟΔΙΚΕΙΟ – ΑΕΡΟΔΙΚΕΙΟΓΡΑΜ.ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ2410993177
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΣΤΡΑΤΟΔΙΚΕΙΟ – ΑΕΡΟΔΙΚΕΙΟFAX ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ2410530170
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΣΤΡΑΤΟΔΙΚΕΙΟ – ΑΕΡΟΔΙΚΕΙΟΑΝΑΚΡΙΤΗΣ2410254833
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΣΤΡΑΤΟΔΙΚΕΙΟ – ΑΕΡΟΔΙΚΕΙΟΓΡΑΜ. ΑΝΑΚΡΙΤΗ2410993188
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2841032246
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2841032411
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΕΙΒΑΔΙΑΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2261029461
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΕΙΒΑΔΙΑΣΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2261029437
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2645022389
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2645022533
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2631028184
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2631028181
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2251022522
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2251022518
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΝΑΞΟΥΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2285023444
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΝΑΞΟΥΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2285025521
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2752027772
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2752028287
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΞΑΝΘΗΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2541025482
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΞΑΝΘΗΣΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2541025319
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2552024476
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2552029333
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΠΑΤΡΩΝΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2610323343
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΠΑΤΡΩΝΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2610314490
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2682022720
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2682028832
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2831022211
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2831022209
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΡΟΔΟΠΗΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2531060527
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΡΟΔΟΠΗΣΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2531022159
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΡΟΔΟΥΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2241027601
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΡΟΔΟΥΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2241027726
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΣΑΜΟΥΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2273027728
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΣΑΜΟΥΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2273027215
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΣΕΡΡΩΝΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2321055374
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΣΕΡΡΩΝΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2321055503
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΣΠΑΡΤΗΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2731028052
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΣΠΑΡΤΗΣΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2731026862
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΣΥΡΟΥΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2281082363
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΣΥΡΟΥΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2281084330
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΠΥΛΗΣ2434029024
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ2431046124
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΔΗΜΟΣΙΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΣ2431063062
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ2431072873
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΑΣΚΕΨΕΩΝ (207)2431046960
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΑΣΚΕΨΕΩΝ (207)2431046962
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ (134)2431046969
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (227)2431046893
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (227)2431046953
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (227) ΦΑΞ2431046954
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (228)2431046894
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΔΙΚΑΣΤΕΣ 1ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ (206)2431046911
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΔΙΚΑΣΤΕΣ 1ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ (206)2431046957
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΔΙΚΑΣΤΕΣ 1ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ (206)2431046961
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΔΙΚΑΣΤΕΣ 2ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ (205)2431046909
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΔΙΚΑΣΤΕΣ 2ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ (205)2431046910
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΔΙΚΑΣΤΕΣ 2ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ (205)2431046912
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ (228)2431046895
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΚΑΘΟΡΟΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦ (229)2431046898
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΙΟΙΚ. ΠΡΩΤ. (204)2431046903
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΙΟΙΚ. ΠΡΩΤ. (204)2431046905
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΙΟΙΚ. ΠΡΩΤ. (204)2431046907
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΙΟΙΚ. ΠΡΩΤ. (204)2431046908
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ (203)2431046904
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤ. (202)2431046899
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ2432025000
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ2432024693
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ2432024668
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣΠΡΟΙΣΤΑΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ2432022501
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΥΛΗΣΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ2434022550
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ(111)2431046883
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΝΑΜΟΝΗ ΚΟΙΝΟΥ(120)2431046756
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΝΑΜΟΝΗ ΚΟΙΝΟΥ(120).2431046835
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΡΧΕΙΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ (217)2431046959
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΡΧΕΙΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ (217)2431046998
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΡΧΕΙΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (216)2431046997
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ (201)2431046992
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ (201)2431046993
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ (228)2431046764
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ (228)2431046772
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ (229)2431046766
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ (229)2431046775
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ (229)2431046858
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ (218)2431046867
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ (218)2431046958
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ (227)2431046765
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ (227)2431046803
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜ. (225)2431046799
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜ. (225)2431046819
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ (201)2431046991
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ2433022800
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ (303)2431046852
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ (304)2431046855
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ (304)2431046861
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ - ΜΕΤΑΓΩΓΕΣ (325)2431046952
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ (306)2431046865
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΚΤΕΛΕΣΗ (326 ΦΑΞ)2431046951
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΚΤΕΛΕΣΗ (326)2431046844
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΚΤΕΛΕΣΗ (326)2431046845
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΜΗΝΥΣΕΙΣ (302)2431046849
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΜΗΝΥΣΕΙΣ (302)2431046851
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΜΗΝΥΣΕΙΣ (327 - ΦΑΞ)2431046846
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΜΗΝΥΣΕΙΣ (327)2431046847
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΜΗΝΥΣΕΙΣ (327)2431046848
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ (322)2431046832
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ (322)2431046833
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ (323)2431046834
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ (323)2431046839
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (321)2431046828
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (321)2431046831
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (321) - ΦΑΞ)2431046829
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΟΪΣΤΑΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ (305)2431046862
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΟΪΣΤΑΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ (305)2431046864
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ (324)2431046945
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ (324)2431046946
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ (325)2431046842
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ (325) - ΦΑΞ2431046843
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΚΥΛΙΚΕΙΟΙΣΟΓΕΙΟ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ2431046972
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΝΑΚΡΙΤΗΣ - ΦΑΞ (523)2431046724
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΝΑΚΡΙΤΗΣ (523)2431046723
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΝΑΚΡΙΤΗΣ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ) (523)2431046727
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΠΟΛΗΨΙΜΑ (421)2431046760
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΠΟΛΗΨΙΜΑ (421)2431046761
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΠΟΛΗΨΙΜΑ (421)2431046762
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ (427)2431046784
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ (427)2431046786
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ(508)2431046752
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ(508)2431046753
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ (424)2431046778
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (407)2431046812
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΔΙΚΑΣΤΗΣ (518)2431046703
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΔΙΚΑΣΤΗΣ (518)2431046704
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΔΙΚΑΣΤΗΣ (519)2431046708
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΔΙΚΑΣΤΗΣ (520)2431046715
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΔΙΚΑΣΤΗΣ (521)2431046720
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΔΙΚΑΣΤΗΣ (522)2431046722
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΔΙΚΑΣΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (503)2431046739
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΔΙΚΑΣΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (504)2431046742
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ (409)2431046815
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΤΑΙΡΙΚΑ - ΔΙΑΘΗΚΕΣ (428)2431046791
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΤΑΡΙΚΑ - ΔΙΑΘΗΚΕΣ (428 - ΦΑΞ)2431046790
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΚΑΘΑΡΟΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣ. (402)2431046794
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΚΑΘΑΡΟΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣ. (403)2431046944
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΟΙΝΙΚΟ - ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑ (426)2431046782
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΟΙΝΙΚΟ - ΜΟΝ. ΠΛΗΜ. (422)2431046763
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΟΙΝΙΚΟ - ΜΟΝ. ΠΛΗΜ. (422)2431046770
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΟΙΝΙΚΟ - ΜΟΝ. ΠΛΗΜ. (423)2431046771
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΟΙΝΙΚΟ - ΜΟΝ. ΠΛΗΜ. (423)2431046773
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΟΙΝΙΚΟ - ΤΡΙΜ. ΠΛΗΜ. (425)2431046779
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΟΙΝΙΚΟ - ΤΡΙΜ. ΠΛΗΜ. (425)2431046781
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΟΛΙΤΙΚΟ - ΔΗΜ. ΑΠΟΦΑΣ (404)2431046796
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΟΛΙΤΙΚΟ - ΔΗΜ. ΑΠΟΦΑΣ (404)2431046798
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΟΛΙΤΙΚΟ - ΜΟΝ. ΠΡΩΤ. (406)2431046807
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΟΛΙΤΙΚΟ - ΜΟΝ. ΠΡΩΤ. (406)2431046811
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΟΛΙΤΙΚΟ - ΠΟΛ. ΠΡΩΤ. (405)2431046806
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ Α (505)2431046743
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ Α (506)2431046748
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ Β (525)2431046729
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ Γ (524)2431046726
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΟΙΣΤΑΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ (502)2431046733
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΟΙΣΤΑΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ (ΦΑΞ)2431046736
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (117)2431046882
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛ. ΑΝΗΙΚΩΝ(224)2431046884
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ - ΔΙΑΣΚΕΨΗ (109)2431046996
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ (110)2431046995
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΝΑΚΡΙΣΗ (204)2431046988
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΝΑΚΡΙΣΗ (204)2431046989
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΝΑΚΡΙΣΗ (204)2431046990
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΝΑΚΡΙΣΗ (206)2431046987
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΝΑΜΟΝΗ ΚΟΙΝΟΥ (106)2431046994
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΡΧΕΙΟ (214)2431046977
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΡΧΕΙΟ (214)2431046978
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΡΧΕΙΟ (215)2431046975
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΡΧΕΙΟ (215)2431046976
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ (208)2431046984
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ (208)2431046985
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤ. (207)2431046986
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΗΣ (213)2431046979
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΗΣ (213)2431046980
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2710237585
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2710233453
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΦΛΩΡΙΝΗΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2385022283
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΦΛΩΡΙΝΗΣΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2385022287
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2221022588
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2221025195
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2371029203
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2371029205
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΧΑΝΙΩΝΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2821046592
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΧΑΝΙΩΝΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2821044301
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΧΙΟΥΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2271023310
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΧΙΟΥΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2271023601
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΛΑΡΙΣΑΣΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ2410532035
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΛΑΡΙΣΑΣΠΑΡΕΔΡΟΣ2410538452
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΛΑΡΙΣΑΣΔΠΑ, ΔΔΠ2410538453
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΤΡΙΚΑΛΩΝΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ2431072545
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΤΡΙΚΑΛΩΝΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ2431072873
ΔΙΚΗΓΟΡ. ΣΥΛΛ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 106ΙΣΟΓΕΙΟ ΠΑΛΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ2431046994
ΔΙΚΗΓΟΡ. ΣΥΛΛ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 118ΙΣΟΓΕΙΟ ΠΑΛΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ2431046822
ΔΙΚΗΓΟΡ. ΣΥΛΛ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 118ΙΣΟΓΕΙΟ ΠΑΛΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ2431046877
ΔΙΚΗΓΟΡ. ΣΥΛΛ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 120ΙΣΟΓΕΙΟ ΠΑΛΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ2431046756
ΔΙΚΗΓΟΡ. ΣΥΛΛ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 120ΙΣΟΓΕΙΟ ΠΑΛΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ2431046835
ΔΙΚΗΓΟΡ. ΣΥΛΛ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 121ΙΣΟΓΕΙΟ ΠΑΛΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ2431046866
ΔΙΚΗΓΟΡ. ΣΥΛΛ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΠΛΟΤΥΠΩΝΑ ΟΡΟΦΟΣ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ2431046915
ΔΙΚΗΓΟΡ. ΣΥΛΛ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΑ ΟΡΟΦΟΣ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ2431046913
ΔΙΚΗΓΟΡ. ΣΥΛΛ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΦΑΞΑ ΟΡΟΦΟΣ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ2431046913
ΔΙΚΗΓΟΡ. ΣΥΛΛ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΓΙΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ2431046914
ΔΙΚΗΓΟΡ. ΣΥΛΛ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ2431046970
ΔΙΚΗΓΟΡ. ΣΥΛΛ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΤΣΙΩΚΟΥ ΜΑΡΙΑ2431046916
ΔΙΚΗΓΟΡ. ΣΥΛΛ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ - ΦΑΞΦΑΞ2431027302
ΔΙΚΗΓΟΡ. ΣΥΛΛ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΚΥΛΙΚΕΙΟΙΣΟΓΕΙΟ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ2431046972
ΔΙΚΗΓΟΡ. ΣΥΛΛ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΚΗΓ. ΣΥΛΛΟΓΟΥΓΟΥΓΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ2431027526
ΔΙΚΗΓΟΡ. ΣΥΛΛ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ2431020892
ΔΙΚΗΓΟΡ. ΣΥΛΛ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ2431027526
ΔΙΚΗΓΟΡ. ΣΥΛΛ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑΙΣΟΓΕΙΟ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ2431046926
ΔΙΚΗΓΟΡ. ΣΥΛΛ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑΙΣΟΓΕΙΟ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ2431046927
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΠΛΗΡΟΦ. ΤΕΥΧΩΝ Α,Β,Γ2105279000
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΠΛΗΡΟΦ. ΤΕΥΧΩΝ ΑΕ - ΕΠΕ2105279113
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΕΥΧΩΝ2105279180
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΦΩΤΟΑΝΤ. ΠΑΛΑΙΩΝ ΤΕΥΧΩΝ2108220885
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ2106494768
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ2106494788
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ2106494737
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ-ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ2106494817
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΕΙΣΗΓΗΤΕΣ2106494634
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΕΠΙΤΡΟΠΟΙ2106494753
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΠΑΡΕΔΡΟΙ2106494596
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΠΡΟΕΔΡΟΣ2106494836
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΣΥΜΒΟΥΛΟΙ2106494859
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΤΜΗΜΑ Α2106494806
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΤΜΗΜΑ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΝ2106494828
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΤΜΗΜΑ Β2106494789
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΤΜΗΜΑ Γ2106494772
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΤΜΗΜΑ Δ2106494767
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΤΜΗΜΑ Ε2106494785
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΤΜΗΜΑ ΣΤ2106494792
ΕΛΤΑ (ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ)ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ2432022466
ΕΛΤΑ (ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ)ΠΥΛΗΣ2434022214
ΕΛΤΑ (ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ)ΤΡΙΚΑΛΩΝ2431030913
ΕΛΤΑ (ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ)ΤΡΙΚΑΛΩΝ2431038988
ΕΛΤΑ (ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ)ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ2433022236
ΕΝΩΣΗΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ 52103626855
ΕΝΩΣΗΔΙΚΑΣΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓ. ΕΛ.ΣΥΝΕΔΡ28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 342103829562
ΕΝΩΣΗΔΙΚΑΣΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓ. ΣΤΕΣΤΑΔΙΟΥ 652103311479
ΕΝΩΣΗΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2108827380
ΕΝΩΣΗΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 12103215611
ΕΝΩΣΗΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2108822548
ΕΝΩΣΗΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 602107784790
ΕΝΩΣΗΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 1202103622215
ΕΝΩΣΗΕΛΛΗΝΩΝ ΑΣΤΙΚΟΛΟΓΩΝΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 332103636084
ΕΝΩΣΗΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝΠΑΣΤΕΡ 132103839772
ΕΝΩΣΗΕΛΛΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΛΟΓΩΝΡΑΒΙΝΕ 222107237668
ΕΝΩΣΗΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝΒΟΥΛΗΣ 44Α2103234268
ΕΝΩΣΗΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΙΝΙΚΟΛΟΓΩΝΕΜΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ 242103820125
ΕΝΩΣΗΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜ/ΛΟΓΩΝΠΙΝΔΑΡΟΥ 272103220770
ΕΝΩΣΗΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 92103608570
ΕΝΩΣΗΕΤΑΙΡΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣΛΥΚΑΒΗΤΟΥ 12103637445
ΕΝΩΣΗΕΤΑΙΡΙΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΓ. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 752108237325
ΕΝΩΣΗΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΛΩΝΑΚΙΟΥ 152107220150
ΕΝΩΣΗΙΝΣΤΙΤΟΥΤ. ΔΙΕΘΝ. ΔΙΚΑΙΟΥΣΟΛΩΝΟΣ 732103615646
ΕΝΩΣΗΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 102104225181
ΕΝΩΣΗΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 412104292770
ΕΝΩΣΗΠΡΟΣΤ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚ. ΙΔΙΟΚΤ.ΟΜΗΡΟΥ 512103625049
ΕΝΩΣΗΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΜΑΣΣΑΛΙΑΣ 142103645528
ΕΝΩΣΗΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΣΣΑΛΙΑΣ 12103386522
ΕΝΩΣΗΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 71-732103815397
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2431027493
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ2431074720
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΟΕΔΡΟΣ2431028189
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥΣΥΝΕΔΡΙΟΥ2431025744
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥΣΥΝΕΔΡΙΟΥ2431078911
ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝΤΗΛΕΦ. ΚΕΝΤΡΟ2106404000
ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝΕΦΕΤΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2106962259
ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝΕΦΕΤΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟΤΗΛΕΦ. ΚΕΝΤΡΟ2106404000
ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ2281082385
ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ2281088045
ΕΦΕΤΕΙΟ Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ2461022306
ΕΦΕΤΕΙΟ Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ2461036293
ΕΦΕΤΕΙΟ Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ2461040303
ΕΦΕΤΕΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΣΟΥΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ2241022209
ΕΦΕΤΕΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΣΟΥΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ2241077213
ΕΦΕΤΕΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΣΟΥΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ2241021591
ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ2310507420
ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ2310552524
ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ2531060456
ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ2531023368
ΕΦΕΤΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ2651088921
ΕΦΕΤΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ2651088908
ΕΦΕΤΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΟΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ2651088907
ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ2661030672
ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ2661030686
ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ2821044028
ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ2821043618
ΕΦΕΤΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ2231051873
ΕΦΕΤΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ2231046090
ΕΦΕΤΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ2410530362
ΕΦΕΤΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ2410535916
ΕΦΕΤΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ2752027617
ΕΦΕΤΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ2721095671
ΕΦΕΤΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ2752024100
ΕΦΕΤΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ2752027618
ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ2610321728
ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ2610324808
ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ2104522532
ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣΠΟΛΙΤΙΚΟ2104520313
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝΔΙΑΛΟΓΟΣΦΑΞ 24310768662431076881
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣΦΑΞ 24310721862431072122
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΝΗΜΕΡΩΣΗΦΑΞ 24313008862431300882
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΡΕΥΝΑΦΑΞ 24310300082431022144
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣΦΑΞ 24310249532431023727
ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΑΘΗΝΩΝΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 102109244900
ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΛΑΡΙΣΑΣ2410549815
ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΠΕΙΡΑΙΩΣΓΟΥΝΑΡΗ 31-332104110551
ΙΚΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2431046500
ΙΚΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣΦΑΞ 24310274542431073993
ΙΚΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ2431046512
ΙΚΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ2431046561
ΙΚΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ2431046504
ΙΚΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ2431046528
ΙΚΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ2431046601
ΙΚΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΠΡΟΙΣΤΑΜ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ2431046600
ΙΚΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΠΡΟΙΣΤΑΜ. ΥΓΕΙΟΝΟΜ.2431046615
ΚΕΠΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ2431079790
ΚΕΠΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ2431079791
ΚΕΠΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ2431079792
ΚΕΠΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ2431350010
ΚΕΠΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝΦΑΞ2431079778
ΚΕΠΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ2431046125
ΚΕΠΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ2431046127
ΚΕΠΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ2431046158
ΚΕΠΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ2431351438
ΚΕΠΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΗΛΕΦΩΝ. ΚΕΝΤΡΟ2431351425
ΚΕΠΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΗΛΕΦΩΝ. ΚΕΝΤΡΟ2431351427
ΚΕΠΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝΦΑΞ2431029256
ΚΕΠΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝΦΑΞ2431029903
ΚΕΠΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝΦΑΞ2431046157
ΚΕΠΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2431046125 - 2431046127ΦΑΞ 2431029903, 24310461572431046158
ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ2431076651
ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ2431079480
ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ2431079481
ΚΤΕΛ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΒΟΛΟΥ2421025527
ΚΤΕΛ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ2432022432
ΚΤΕΛ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ2441074114
ΚΤΕΛ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΛΑΡΙΣΑΣ2410610124
ΚΤΕΛ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΡΙΖΑΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΠΟΘΗΚΗ ΔΕΜΑΤΩΝ2431073136
ΚΤΕΛ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΡΙΖΑΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ2431073130
ΚΤΕΛ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΡΙΖΑΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ2431073131
ΚΤΕΛ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΡΙΖΑΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ2431073132
ΚΤΕΛ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΡΙΖΑΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ2431073133
ΚΤΕΛ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΡΙΖΑΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ2431073134
ΚΤΕΛ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΡΙΖΑΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ2431073137
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΤΡΙΚΑΛΩΝ2431038274
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΤΡΙΚΑΛΩΝ2431075302
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΤΡΙΚΑΛΩΝΦΑΞ2431039951
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΤΡΙΚΑΛΩΝ2431025059
ΛΕΔΕΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2108822076
ΛΕΔΕΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (ΦΑΞ)2108822194
ΛΕΔΕΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ2108822138
ΜΕΤΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ2108329250
ΜΕΤΑΓΩΓΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ2410532267
ΜΕΤΑΓΩΓΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ2104294007
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣΤΑΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΩΝΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2432022752
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣΤΑΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΩΝΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ2432023000
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2431027282
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ2431027365
ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣΑΚΤΗ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 66Α2104526841
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣΑΡΧΕΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΝ2103328110
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2103328194
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ2103830237
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ2103328157
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ2103830982
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΣΚ2103831587
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣΤΗΛΕΦ. ΚΕΝΤΡΟ2103328100
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛ/ΚΑΣΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ2432077478
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛ/ΚΑΣΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ2432022222
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛ/ΚΑΣΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ2432350000
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΥΛΗΣΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ2434022871
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΥΛΗΣΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ2434022872
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΥΛΗΣΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ2434022873
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΥΛΗΣΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ2434022870
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΥΛΗΣΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ2434350000
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ2433022570
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ2433023170
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ2433022370
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΠΕΡΙΦ. ΙΑΤΡΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑΡΙΟΥ2432076427
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΠΕΡΙΦ. ΙΑΤΡΕΙΟ ΔΙΑΒΑΣ2342025222
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΠΕΡΙΦ. ΙΑΤΡΕΙΟ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ2431086246
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΠΕΡΙΦ. ΙΑΤΡΕΙΟ ΕΛΑΤΗΣ2434071363
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΠΕΡΙΦ. ΙΑΤΡΕΙΟ ΖΗΛΕΥΤΗΣ2431087500
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΠΕΡΙΦ. ΙΑΤΡΕΙΟ ΘΕΟΠΕΤΡΑΣ2432072371
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΠΕΡΙΦ. ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑΣ2432076070
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΠΕΡΙΦ. ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ2432061242
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΠΕΡΙΦ. ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΛΕΙΝΟΥ2432096233
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΠΕΡΙΦ. ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΟΝΙΣΚΟΥ2432092022
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΠΕΡΙΦ. ΙΑΤΡΕΙΟ Μ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ2431043212
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΠΕΡΙΦ. ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΕΡΑΙΔΑΣ2434031364
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΠΕΡΙΦ. ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ2434031219
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΠΕΡΙΦ. ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΟΣΧΟΦΥΤΟΥ2434031321
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΠΕΡΙΦ. ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΟΥΡΙΑΣ2431061480
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΠΕΡΙΦ. ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ2434031730
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΠΕΡΙΦ. ΙΑΤΡΕΙΟ ΝΕΡΑΙΔΟΧΩΡΙΟΥ2434091205
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΠΕΡΙΦ. ΙΑΤΡΕΙΟ ΟΙΧΑΛΙΑΣ2433031014
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΠΕΡΙΦ. ΙΑΤΡΕΙΟ ΟΞΥΝΕΙΑΣ2432082228
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΠΕΡΙΦ. ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΛΑΤΑΝΟΥ2431096212
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΠΕΡΙΦ. ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ2431053220
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΠΕΡΙΦ. ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΟΥΡΝΑΡΕΙΚΩΝ2434093212
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΠΕΡΙΦ. ΙΑΤΡΕΙΟ ΤΡΥΓΩΝΑΣ2432070113
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΠΕΡΙΦ. ΙΑΤΡΕΙΟ ΦAΝΕΡΩΜΕΝΗΣ2431083290
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΠΕΡΙΦ. ΙΑΤΡΕΙΟ ΦΗΚΗΣ2431051122
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΠΕΡΙΦ. ΙΑΤΡΕΙΟ ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑΣ2432041022
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΠΕΡΙΦ. ΙΑΤΡΕΙΟΑΓΙΟΦΥΛΛΟΥ2432083222
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΤΡΙΚΑΛΩΝΑΙΜΟΔΟΣΙΑ2431350153
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΤΡΙΚΑΛΩΝΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ2431079733
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΤΡΙΚΑΛΩΝΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ2431028353
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΤΡΙΚΑΛΩΝΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ2431023652
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΤΡΙΚΑΛΩΝΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ2431045100
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΤΡΙΚΑΛΩΝΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ2431350100
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ2103398138 2103398185
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (ΦΑΞ)2103398187
ΟΣΕΚΑΡΔΙΤΣΑΣ2441021402
ΟΣΕΛΑΡΙΣΑΣ2410236250
ΟΣΕΤΡΙΚΑΛΩΝ2431027214
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΚΕΝΤΡΙΚΟ, ΓΡ.ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ2431027445
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΚΕΝΤΡΙΚΟ, ΓΡ.1042431351404
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΚΕΝΤΡΙΚΟ, ΓΡ.1062431351406
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΚΕΝΤΡΙΚΟ, ΓΡ.ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ2431351453
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΚΕΝΤΡΙΚΟ, ΓΡ.103 (ΤΜ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ)2431351451
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΚΕΝΤΡΙΚΟ, ΓΡ.1112431351409
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΚΕΝΤΡΙΚΟ, ΓΡ.105, 1072431351403
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΚΕΝΤΡΙΚΟ, ΓΡ.105 2431351405
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΔ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ2431351650
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ, ΓΡ.3042431351604
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣΚΕΝΤΡΙΚΟ, ΓΡ.3452431351645
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣΚΕΝΤΡΙΚΟ, ΓΡ.3402431351640
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ2431073591
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ2431073396
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ2431027249
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ ΟΙΧΑΛΙΑΣ2433031471
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ ΠΥΛΗΣ 2434022239
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ2432022402
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ, ΓΡ.3032431351603
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥΚΕΝΤΡΙΚΟ, ΓΡ.3492431351649
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥΚΕΝΤΡΙΚΟ, ΓΡ.3042431351604
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΔΑΣΜΟΥΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ, ΓΡ.3322431351632
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΔΑΣΜΟΥΚΕΝΤΡΙΚΟ, ΓΡ.3362431351636
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΔΑΣΜΟΥΚΕΝΤΡΙΚΟ, ΓΡ.3452431351645
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΔΑΣΜΟΥΚΕΝΤΡΙΚΟ, ΓΡ.3482431351648
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΔΑΣΜΟΥΚΕΝΤΡΙΚΟ, ΓΡ.3332431351633
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΔΑΣΜΟΥΚΕΝΤΡΙΚΟ, ΓΡ.3462431351646
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΔΑΣΜΟΥΚΕΝΤΡΙΚΟ, ΓΡ.3472431351647
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΔΑΣΜΟΥΚΕΝΤΡΙΚΟ, ΓΡ.3342431351634
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ & ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ, ΓΡ.3432431351643
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ & ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΚΕΝΤΡΙΚΟ, ΓΡ.3122431351612
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ & ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΚΕΝΤΡΙΚΟ, ΓΡ.3052431351605
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ & ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΚΕΝΤΡΙΚΟ, ΓΡ.3082431351608
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ & ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΚΕΝΤΡΙΚΟ, ΓΡ.3112431351611
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ & ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΚΕΝΤΡΙΚΟ, ΓΡ.3372431351637
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ & ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΚΕΝΤΡΙΚΟ, ΓΡ.3102431351610
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ & ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΚΕΝΤΡΙΚΟ, ΓΡ.1082431351408
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ & ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΚΕΝΤΡΙΚΟ, ΓΡ.3072431351607
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ & ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΚΕΝΤΡΙΚΟ, ΓΡ.3422431351642
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ & ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΚΕΝΤΡΙΚΟ, ΓΡ.3512431351651
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ & ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΚΕΝΤΡΙΚΟ, ΓΡ.3142431351614
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ & ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΚΕΝΤΡΙΚΟ, ΓΡ.3422431351642
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ & ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΚΕΝΤΡΙΚΟ, ΓΡ.3092431351609
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ & ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΚΕΝΤΡΙΚΟ, ΓΡ.3132431351613
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ & ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΚΕΝΤΡΙΚΟ, ΓΡ.3062431351606
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ & ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΚΕΝΤΡΙΚΟ, ΓΡ.3382431351638
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΔ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ, ΓΡ.3202431351620
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ, ΓΡ.3232431351623
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ, ΓΡ.3162431351616
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ, ΓΡ.1132431351413
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥΚΕΝΤΡΙΚΟ, ΓΡ.3242431351624
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥΚΕΝΤΡΙΚΟ, ΓΡ.3222431351622
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥΚΕΝΤΡΙΚΟ, ΓΡ.3212431351621
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ, ΓΡ.3172431351617
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ, ΓΡ.3152431351665
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝΚΕΝΤΡΙΚΟ, ΓΡ.3162431351616
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝΚΕΝΤΡΙΚΟ, ΓΡ.3152431351615
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΔ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ, ΓΡ.2472431351547
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ, ΓΡ.2502431351550
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣΚΕΝΤΡΙΚΟ, ΓΡ.2502431351551
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣΚΕΝΤΡΙΚΟ, ΓΡ.1022431351455
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣΚΕΝΤΡΙΚΟ, ΓΡ.2462431351546
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣΚΕΝΤΡΙΚΟ, ΓΡ.2432431351543
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣΚΕΝΤΡΙΚΟ, ΓΡ.2382431351538
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣΚΕΝΤΡΙΚΟ, ΓΡ.2442431351544
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣΚΕΝΤΡΙΚΟ, ΓΡ.2452431351545
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ, ΓΡ.2492431351549
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥΚΕΝΤΡΙΚΟ, ΓΡ.2482431351548
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥΚΕΝΤΡΙΚΟ, ΓΡ.2422431351542
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ, ΓΡ.2432431351543
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝΚΕΝΤΡΙΚΟ, ΓΡ.2402431351540
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝΚΕΝΤΡΙΚΟ, ΓΡ.2462431351546
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝΚΕΝΤΡΙΚΟ, ΓΡ.2442431351544
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΔ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ, ΓΡ.1192431351419
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ, ΓΡ.1332431351433
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣΚΕΝΤΡΙΚΟ, ΓΡ.1302431351430
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣΚΕΝΤΡΙΚΟ, ΓΡ.1282431351428
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣΚΕΝΤΡΙΚΟ, ΓΡ.1312431351431
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣΚΕΝΤΡΙΚΟ, ΓΡ.1292431351429
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ, ΓΡ.1212431351421
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΚΕΝΤΡΙΚΟ, ΓΡ.1222431351422
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ, ΓΡ.1242431351424
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΚΕΝΤΡΙΚΟ, ΓΡ.1202431351420
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΚΕΝΤΡΙΚΟ, ΓΡ.1222431351422
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ, ΓΡ.3252431351625
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝΚΕΝΤΡΙΚΟ, ΓΡ.3262431351626
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ, ΓΡ.1322431351432
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣΚΕΝΤΡΙΚΟ, ΓΡ.1352431351435
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣΚΕΝΤΡΙΚΟ, ΓΡ. 1102431351410
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΚΕΝΤΡΙΚΟ, ΘΥΡΩΡΕΙΟ2431353440
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ, 1ος ΟΡΟΦΟΣ2431351432
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Α/ΒΑΘΜΙΑ2431046490
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΔ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ2431351514
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ2431351521
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΚΕΝΤΡΙΚΟ, ΓΡ.2192431351519
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΚΕΝΤΡΙΚΟ, ΓΡ.2282431351528
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΚΕΝΤΡΙΚΟ, ΓΡ.3312431351631
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΚΕΝΤΡΙΚΟ, ΓΡ.2262431351526
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΚΕΝΤΡΙΚΟ, ΓΡ.2242431351524
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΚΕΝΤΡΙΚΟ, ΓΡ.2302431351530
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΚΕΝΤΡΙΚΟ, ΓΡ.2242431351565
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΚΕΝΤΡΙΚΟ, ΓΡ.2122431351512
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΚΕΝΤΡΙΚΟ, ΓΡ.2152431351515
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΚΕΝΤΡΙΚΟ, ΓΡ.2102431351510
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΚΕΝΤΡΙΚΟ, ΓΡ.2202431351520
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΚΤΙΡΙΟ ΔΕΣΕ2431072990
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΚΕΝΤΡΙΚΟ, ΓΡ.2232431351523
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΚΕΝΤΡΙΚΟ, ΓΡ.2232431351524
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΚΕΝΤΡΙΚΟ, ΓΡ.2102431351571
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΚΕΝΤΡΙΚΟ, ΓΡ.2172431351517
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ2431351517
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΚΟΝΔΥΛΗ 56, 42 100 ΤΡΙΚΑΛΑ2431026410
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ2431351516
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝΚΤΙΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΔΕ)2431027402
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝΚΤΙΡΙΟ ΔΕΣΕ2431072990
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝΚΕΝΤΡΙΚΟ, ΓΡ.2222431351522
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝΚΤΙΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΔΕ)2431027402
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝΚΕΝΤΡΙΚΟ, ΓΡ.2182431351518
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝΚΕΝΤΡΙΚΟ, ΓΡ.2112431351511
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝΚΕΝΤΡΙΚΟ, ΓΡ.2152431351515
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝΚΕΝΤΡΙΚΟ, ΓΡ.2232431351523
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝΚΤΙΡΙΟ ΔΕΣΕ2431072990
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝΚΕΝΤΡΙΚΟ, ΓΡ.2192431351519
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝΚΕΝΤΡΙΚΟ, ΓΡ.2162431351516
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝΚΕΝΤΡΙΚΟ, ΓΡ.2282431351528
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝΚΕΝΤΡΙΚΟ, ΓΡ.2302431351530
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΔ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ2431353332
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣΣΩΤΗΡΑ, 42 100 ΤΡΙΚΑΛΑ2431353334
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣΣΩΤΗΡΑ, 42 100 ΤΡΙΚΑΛΑ2431353318
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣΣΩΤΗΡΑ, 42 100 ΤΡΙΚΑΛΑ2431353335
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣΣΩΤΗΡΑ, 42 100 ΤΡΙΚΑΛΑ2431353311
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣΣΩΤΗΡΑ, 42 100 ΤΡΙΚΑΛΑ2431353332
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣΣΩΤΗΡΑ, 42 100 ΤΡΙΚΑΛΑ2431353331
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣΣΩΤΗΡΑ, 42 100 ΤΡΙΚΑΛΑ2431353330
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣΚΕΝΤΡΙΚΟ, ΓΡ.3262431351626
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣΣΩΤΗΡΑ, 42 100 ΤΡΙΚΑΛΑ2431353338
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣΣΩΤΗΡΑ, 42 100 ΤΡΙΚΑΛΑ2431353336
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣΣΩΤΗΡΑ, 42 100 ΤΡΙΚΑΛΑ2431353337
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΚΤΕΟΣΩΤΗΡΑ, 42 100 ΤΡΙΚΑΛΑ2431353363
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΚΤΕΟΣΩΤΗΡΑ, 42 100 ΤΡΙΚΑΛΑ2431353366
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΚΤΕΟΣΩΤΗΡΑ, 42 100 ΤΡΙΚΑΛΑ2431353359
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΚΤΕΟΣΩΤΗΡΑ, 42 100 ΤΡΙΚΑΛΑ2431353365
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΚΤΕΟΣΩΤΗΡΑ, 42 100 ΤΡΙΚΑΛΑ2431353364
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΚΤΕΟΣΩΤΗΡΑ, 42 100 ΤΡΙΚΑΛΑ2431353368
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΣΩΤΗΡΑ, 42 100 ΤΡΙΚΑΛΑ2431353300
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΣΩΤΗΡΑ, 42 100 ΤΡΙΚΑΛΑ2431353328
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΣΩΤΗΡΑ, 42 100 ΤΡΙΚΑΛΑ2431353329
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΣΩΤΗΡΑ, 42 100 ΤΡΙΚΑΛΑ2431353327
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΣΩΤΗΡΑ, 42 100 ΤΡΙΚΑΛΑ2431353312
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΣΩΤΗΡΑ, 42 100 ΤΡΙΚΑΛΑ2431353336
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΣΩΤΗΡΑ, 42 100 ΤΡΙΚΑΛΑ2431353339
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣΣΩΤΗΡΑ, 42 100 ΤΡΙΚΑΛΑ2431353335
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣΣΩΤΗΡΑ, 42 100 ΤΡΙΚΑΛΑ2431353323
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣΣΩΤΗΡΑ, 42 100 ΤΡΙΚΑΛΑ2431353320
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣΣΩΤΗΡΑ, 42 100 ΤΡΙΚΑΛΑ2431353325
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣΣΩΤΗΡΑ, 42 100 ΤΡΙΚΑΛΑ2431353310
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣΣΩΤΗΡΑ, 42 100 ΤΡΙΚΑΛΑ2431353324
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ2431351412
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝΚΕΝΤΡΙΚΟ, ΓΡ.1152431351416
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ2431351628
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝΚΕΝΤΡΙΚΟ, ΓΡ.3302431351630
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝΚΕΝΤΡΙΚΟ, ΓΡ.3412431351641
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝΚΕΝΤΡΙΚΟ, ΓΡ.3312431351631
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝΚΕΝΤΡΙΚΟ, ΓΡ.3352431351635
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝΚΕΝΤΡΙΚΟ, ΓΡ.3392431351639
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ2431351468
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝΚΕΝΤΡΙΚΟ, ΓΡ.1082431051437
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝΚΕΝΤΡΙΚΟ, ΓΡ.1152431351416
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝΚΕΝΤΡΙΚΟ, ΓΡ.1162431351462
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝΚΕΝΤΡΙΚΟ, ΓΡ.1142431351414
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣΑΞΙΩΜΑΤ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ2432024927
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣΔΙΟΙΚΗΤΗΣ2432024925
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ2432024926
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣΤΗΛΕΦ. ΚΕΝΤΡΟ2432024926
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΠΥΛΗΣΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ2434022199
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΠΥΛΗΣΔΙΟΙΚΗΤΗΣ2434022861
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΠΥΛΗΣΔΙΟΙΚΗΤΗΣ2434023399
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΤΡΙΚΑΛΩΝΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ199
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΤΡΙΚΑΛΩΝΔΙΟΙΚΗΤΗΣ2431027565
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΟΣΩΠΙΚΟ2431035946
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΟΣΩΠΙΚΟ2431038888
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΤΡΙΚΑΛΩΝΤΗΛΕΦΩΝ. ΚΕΝΤΡΟ2431027211
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ2433061199
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2433061165
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2433061166
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2433061167
ΣΗΜΑΤΑΔΙΕΘΝΗ2103893469
ΣΗΜΑΤΑΚΑΤΑΘΕΣΗ2103833338
ΣΗΜΑΤΑΚΟΙΝΟΤΙΚΑ2103893395
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΤΡΙΚΑΛΩΝ2431028059
ΣΤΡΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝΠ. ΡΑΛΛΗ 12103488327
ΣΤΡΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΟΠ. ΡΑΛΛΗ 12103457921
ΣΤΡΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣΠ. ΡΑΛΛΗ 12103488320
ΣΤΡΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ2310841158
ΣΤΡΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2410532011
ΣΤΡΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣΠΡΟΕΔΡΟΣ2410993598
ΣΤΡΑΤΟΣ485 ΤΔΒ,Στρ ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ2431029508
ΣΤΡΑΤΟΣ7ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ2431020280
ΣΤΡΑΤΟΣ83 ΣΔΙ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ2431027491
ΣΤΡΑΤΟΣΛΑΦΤ2431027354
ΣΤΡΑΤΟΣΣΜΥ2431023950
ΣΤΡΑΤΟΣΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2431351005
ΣΤΡΑΤΟΣΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ2431351000
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ2431076334
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ2431028805
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ2431026396
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ2431024927
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ2431022430
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ2431030092
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ2103224773
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣΑΡΧΕΙΟ2103710131
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ2103710121
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ2103710091
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ2103710098
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ2103710101
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ2103710213
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣΕΙΣΟΔΟΣ2103710300
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ2103710312
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣΚΑΘΑΡΟΓΡΑΦΗ2103710301
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ2103710113
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣΟΛΟΜΕΛΕΙΑ2103710092
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣΠΡΟΕΔΡΟΣ2103710099
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣΠΡΟΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΔΣΑ2103224773
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ2103710111
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣΤΜΗΜΑ Α2103710011
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣΤΜΗΜΑ Β2103710021
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣΤΜΗΜΑ Γ2103710031
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣΤΜΗΜΑ Δ2103710041
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣΤΜΗΜΑ Ε2103710051
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΣΤ2103710061
ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ2107289767
ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΩΝΤΡΙΚΑΛΩΝ2431072452
ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝΤΡΙΚΑΛΩΝ2431023770
ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ2105296125
ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ2105296126 127
ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΦΑΞ2105296103
ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒ..2105296231
ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ2105296101 102
ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ2105296291 294
ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ2105296104
ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝΤΜΗΜΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ2105296195
ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝΤΜΗΜΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ2105296105
ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ2105296103
ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝΤΜΗΜΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΜΙΣΘΩΝ2105296140 141
ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝΤΜΗΜΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΜΙΣΘΩΝΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ2105296131
ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝΤΜΗΜΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΜΜΙΣΘΩΝ2105296182 184
ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝΤΜΗΜΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΜΜΙΣΘΩΝΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ2105296181
ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ2105296284 289
ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ2105296283
ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ2105296214 215
ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ2105296222 229
ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ2105296211
ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ2105296165 171
ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ2105296161
ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ2105296248
ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ2105296244
ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ2105296252 264
ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ2105296251
ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ2105296268
ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ2105296275
ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ & Ε.Ε.2105296107 109
ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ & Ε.Ε.ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ2105296186
ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΕΝΣΗΜΩΝ2105296192 198
ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΕΝΣΗΜΩΝΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ2105296191
ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝΤΜΗΜΑ ΠΟΡΩΝ2105296152 158
ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝΤΜΗΜΑ ΠΟΡΩΝΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ2105296151
ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ2105296122 123
ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ2105296121
ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ2105296272 278
ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ2105296273
ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ2105296113 115
ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ2105296111
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ2432079093
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝΤΡΙΚΑΛΩΝ2431047458
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝΤΡΙΚΑΛΩΝ2431047459
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝΤΡΙΚΑΛΩΝ2431047460
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΩΝΤΡΙΚΑΛΩΝ2431024395
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΤΡΙΚΑΛΩΝ24310-213292431037807
ΤΑΧΙΡΑΔΙΟ ΤΑΧΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ183002431033111
ΤΑΧΙΤΑΧΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ2431022022
ΤΑΧΙΤΑΧΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ2431022221
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΤΡΙΚΑΛΩΝΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ2431035765
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ2431035888
ΤΕΒΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ2431070173
ΤΕΒΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝΥΠΑΛΛΗΛΟΙ2431075133
ΤΕΒΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝΥΠΑΛΛΗΛΟΙ2431075216
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ2431039892
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΥΠΑΛΛΗΛΟΙ2431075710
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΦΑΞ2431039752
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝALFA BANK (ΑΛΒ. ΜΕΤΩΠΟΥ)ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ2431024810
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝALFA BANK (ΑΛΒ. ΜΕΤΩΠΟΥ)ΤΗΛ ΚΕΝΤΡΟ2431024812
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝALFA BANK (ΑΛΒ. ΜΕΤΩΠΟΥ)ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ2431024811
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝALFA BANK (ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ)ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ2432077830
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝALFA BANK (ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ)ΤΗΛΕΦ. ΚΕΝΤΡΟ2432077825
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝALFA BANK (ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ)ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ2431025544
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝALFA BANK (ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ)ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ2431028642
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝALFA BANK (Πρών ΕΜΠΟΡΙΚΗ)ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ2431063251
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝALFA BANK (Πρών ΕΜΠΟΡΙΚΗ)ΤΗΛΕΦ. ΚΕΝΤΡΟ2431063254
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝEUROBANK (ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ)ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ2431071985
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝEUROBANK (ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ)ΤΗΛΕΦ. ΚΕΝΤΡΟ2431071981
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝEUROBANK (ΚΟΝΔΥΛΗ 14)ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ2431076600
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝEUROBANK (ΚΟΝΔΥΛΗ 14)ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ2431031930
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΤΤΙΚΗΣΤΗΛΕΦ. ΚΕΝΤΡΟ2431079242
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΤΤΙΚΗΣΤΗΛΕΦ. ΚΕΝΤΡΟ2431079251
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΘΝΙΚΗ (28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡ. 13)ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ2431045031
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΘΝΙΚΗ (28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡ. 13)ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ2431045056
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΘΝΙΚΗ (28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡ. 13)ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ2431045011
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΘΝΙΚΗ (ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ)ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ2431035325
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΘΝΙΚΗ (ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ)ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ2431030979
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΘΝΙΚΗ (ΠΛ. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ)ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ2431074690
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΘΝΙΚΗ (ΠΛ. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ)ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ2431074692
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΘΝΙΚΗ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ2432023343
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΘΝΙΚΗ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ2432077178
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΘΝΙΚΗ ΠΥΛΗΣΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ2434023210
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΘΝΙΚΗ ΠΥΛΗΣΥΠΗΡΕΣΙΕΣ2434022522
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΘΝΙΚΗ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ2433022575
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΘΝΙΚΗ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣΥΠΗΡΕΣΙΕΣ2433022576
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΟΙΧΑΛΙΑ)ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ2433031899
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΟΙΧΑΛΙΑ)ΤΗΛ ΚΕΝΤΡΟ2433031936
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΕΙΡΑΙΩΣΤΗΛΕΦ. ΚΕΝΤΡΟ2431063340
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΕΙΡΑΙΩΣΦΑΞ2431074904
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΕΙΡΑΙΩΣ (Πρώην ΑΤΕ)ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ2431600817
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΕΙΡΑΙΩΣ (Πρώην ΑΤΕ)ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ2431600811
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΕΙΡΑΙΩΣ (Πρώην ΓΕΝΙΚΗ)ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ2431023630
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΕΙΡΑΙΩΣ (Πρώην ΓΕΝΙΚΗ)ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ2431030800
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΕΙΡΑΙΩΣ (Πρώην ΓΕΝΙΚΗ)ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ2431023555
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΕΙΡΑΙΩΣ (Πρώην ΚΥΠΡΟΥ)ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ2431079916
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΕΙΡΑΙΩΣ (Πρώην ΚΥΠΡΟΥ)ΤΗΛΕΦ. ΚΕΝΤΡΟ2431079900
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ2432078538
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ2432078538
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣΤΗΛΕΦ. ΚΕΝΤΡΟ2432078530
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΥΛΗΣΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ2434029071
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΥΛΗΣΤΗΛΕΦ. ΚΕΝΤΡΟ2434029070
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΕΙΡΑΙΩΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ2433022281
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΕΙΡΑΙΩΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣΤΗΛΕΦ. ΚΕΝΤΡΟ2433023540
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ (ΑΣΚΛΗΠΙ)ΤΗΛΕΦ. ΚΕΝΤΡΟ2431021427
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ (ΜΙΑΟΥΛΗ 3)ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ2431076771
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ (ΜΙΑΟΥΛΗ 3)ΤΗΛΕΦ. ΚΕΝΤΡΟ2431076100
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛ/ΚΑΣΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ2432024415
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛ/ΚΑΣΥΠΗΡΕΣΙΕΣ2432024416
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ2431028201
ΤΥΔΕΗΠΕΙΡΟΥ 64 - ΑΘΗΝΑ2103306148 - 21033061492103306673
ΤΥΔΕΗΠΕΙΡΟΥ 64 - ΑΘΗΝΑ2108811337 - 21088108972108256988
ΤΥΔΕΗΠΕΙΡΟΥ 64 - ΑΘΗΝΑFAX2108814398
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ2494023080
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΑΛΜΥΡΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ2422022360
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ2423054257
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΒΟΛΟΥ2421058774
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ2493023598
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΖΑΓΟΡΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ2426023677
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΙΘΩΜΗΣ (ΦΑΝΑΡΙ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ)2441070868
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝΥΠΟΘΚΟΦΥΛΑΚΑΣ2432022824
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝΦΑΞ2432023424
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΚΑΡΔΙΤΣΑΣ2441025490
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΚΙΣΣΑΒΟΥ (ΣΥΚΟΥΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ)2495051550
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΛΑΡΙΣΑΣ2410235881
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΜΗΛΕΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ2423086463
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ2445043430
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΝΕΥΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ2441095498
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΝΗΛΕΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ2428093432
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΠΑΛΑΜΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ2444022106
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΠΥΡΓΕΤΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ2495041080
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΠΥΡΡΑΣ (ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ)2434022030
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΡΕΝΤΙΝΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ2443071221
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΣΚΙΑΘΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ2427022064
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΣΚΟΠΕΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ2424023417
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΣΟΥΡΠΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ2422031226
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΣΟΦΑΔΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ2443023176
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΤΡΙΚΑΛΩΝΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΑΣ2431025059
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΤΡΙΚΑΛΩΝΦΑΞ2431074998
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ2492024631
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΦΑΝΑΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ2441074980
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΑΣ2433022257
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝΦΑΞ2433023182
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΦΑΡΣΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ2491022545
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΦΕΡΡΩΝ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ΜΑΓΝΗΣ.2425022303
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΑΓΡΟΤ.ΑΝΑΠΤ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ2102124000
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΑΓΡΟΤ.ΑΝΑΠΤ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ2131303000
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ2131307502
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΔΙΚΗΓΟΡΩΝ - ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ2131307439
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ2131307317
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ2131307300
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ2131307234
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΣΧΕΣΕΙΣ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ2131307052
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΤΑΧΔΙΚ2131307293
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΤΑΧΔΙΚ2131307113
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΦΑΞ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ2131307187
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΦΑΞ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ2131307441
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ2131307000
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ2131307234
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΤΜΗΜΑ ΔΙΚ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ2131307439
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΤΜΗΜΑ ΔΙΚ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ2131307088
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ2106555911
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ2131517600
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ2103682000
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ2103683000
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ2109098000
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ2131318000
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ ΑΛ2105295001
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΕΡΓΑΣΙΑΣ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ ΑΛ2131516000
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ2103744000
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ2131510000
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ2104121211
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ2131518000
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ2103332000
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ2103375000
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ2131525000
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ2103442000
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ2131513800
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ2131515000
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ2108201100
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ2106977505
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ2131302100
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ2131308000
ΦΥΛΑΚΕΣΑΓΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ (ΑΓΡΟΤΙΚΗ)ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ2821032368
ΦΥΛΑΚΕΣΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ (ΚΛΕΙΣΤΗ)ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2810223488
ΦΥΛΑΚΕΣΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ (ΚΛΕΙΣΤΗ)ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ2810229576
ΦΥΛΑΚΕΣΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΠΡΕΒΑΝΤΟΡΙΟ)ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2265023283
ΦΥΛΑΚΕΣΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΠΡΕΒΑΝΤΟΡΙΟ)ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ2265023283
ΦΥΛΑΚΕΣΑΥΛΩΝΑ (ΕΚΚΝ)ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2295042771
ΦΥΛΑΚΕΣΑΥΛΩΝΑ (ΕΚΚΝ)ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ2295042772
ΦΥΛΑΚΕΣΒΟΛΟΥ (ΕΚΚΝ)ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2421071781
ΦΥΛΑΚΕΣΒΟΛΟΥ (ΕΚΚΝ)ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ2421072448
ΦΥΛΑΚΕΣΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΚΛΕΙΣΤΗ)ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2462030080
ΦΥΛΑΚΕΣΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΚΛΕΙΣΤΗ)ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ2462030090
ΦΥΛΑΚΕΣΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΚΛΕΙΣΤΗ)ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ2462030000
ΦΥΛΑΚΕΣΔΟΜΟΚΟΥ (ΚΛΕΙΣΤΗ)2232023163
ΦΥΛΑΚΕΣΔΟΜΟΚΟΥ (ΚΛΕΙΣΤΗ)2232023164
ΦΥΛΑΚΕΣΔΟΜΟΚΟΥ(ΚΛΕΙΣΤΗ)2232023153
ΦΥΛΑΚΕΣΔΟΜΟΚΟΥ(ΚΛΕΙΣΤΗ)2232023154
ΦΥΛΑΚΕΣΕΛΕΩΝΑ ΘΗΒΩΝ (ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΕΞ)ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2262071747
ΦΥΛΑΚΕΣΕΛΕΩΝΑ ΘΗΒΩΝ (ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΕΞ)ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ2262071725
ΦΥΛΑΚΕΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ)ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2310754933
ΦΥΛΑΚΕΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ)ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ2310754930
ΦΥΛΑΚΕΣΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ)ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2651041513
ΦΥΛΑΚΕΣΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ)ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ2651040268
ΦΥΛΑΚΕΣΚΑΣΣΑΒΕΤΕΙΑΣ (ΑΣΚΑ)ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2422051233
ΦΥΛΑΚΕΣΚΑΣΣΑΒΕΤΕΙΑΣ (ΑΣΚΑ)ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ2422051237
ΦΥΛΑΚΕΣΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ (ΑΓΡΟΤΙΚΗ)ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2374081510
ΦΥΛΑΚΕΣΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ (ΑΓΡΟΤΙΚΗ)ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ2374031498
ΦΥΛΑΚΕΣΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΚΛΕΙΣΤΗ)ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2661039414
ΦΥΛΑΚΕΣΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΚΛΕΙΣΤΗ)ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ2661037712
ΦΥΛΑΚΕΣΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ)ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2531032968
ΦΥΛΑΚΕΣΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ)ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ2531035450
ΦΥΛΑΚΕΣΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ)ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2741085464
ΦΥΛΑΚΕΣΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ)ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ2741085464
ΦΥΛΑΚΕΣΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ (ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ)ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2104950339
ΦΥΛΑΚΕΣΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ (ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ)ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2104953323
ΦΥΛΑΚΕΣΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ (ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ)ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2104958740
ΦΥΛΑΚΕΣΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ (ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ)ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2104960733
ΦΥΛΑΚΕΣΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ (ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ)ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2104965205
ΦΥΛΑΚΕΣΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ (ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ)ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2106404549
ΦΥΛΑΚΕΣΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ (ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ)ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2106404755
ΦΥΛΑΚΕΣΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ (ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ)ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ2104957136
ΦΥΛΑΚΕΣΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΑΝΗΛΙΚΩΝΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ2106404649
ΦΥΛΑΚΕΣΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2104953323
ΦΥΛΑΚΕΣΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ2104952078
ΦΥΛΑΚΕΣΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Κ.Α.ΥΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ2104950343
ΦΥΛΑΚΕΣΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2104960733
ΦΥΛΑΚΕΣΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ2104974964
ΦΥΛΑΚΕΣΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΕΙΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2104958740
ΦΥΛΑΚΕΣΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΕΙΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ2104955648
ΦΥΛΑΚΕΣΚΩ (ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ)ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2242025660
ΦΥΛΑΚΕΣΚΩ (ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ)ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ2242021022
ΦΥΛΑΚΕΣΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ)ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2410619905
ΦΥΛΑΚΕΣΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ)ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ2410619915
ΦΥΛΑΚΕΣΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ (ΚΑΤΑΣΤ. ΚΡΑΤ)ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2266053020
ΦΥΛΑΚΕΣΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ (ΚΑΤΑΣΤ. ΚΡΑΤ)ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ2266053053
ΦΥΛΑΚΕΣΝΑΥΠΛΙΟΥ (ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ)ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2752021284
ΦΥΛΑΚΕΣΝΑΥΠΛΙΟΥ (ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ)ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ2752021284
ΦΥΛΑΚΕΣΝΕΑΠΟΛΗΣ (ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ)ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2841033737
ΦΥΛΑΚΕΣΝΕΑΠΟΛΗΣ (ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ)ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ2841033373
ΦΥΛΑΚΕΣΠΑΤΡΑΣ (ΚΛΕΙΣΤΗ)ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2610647441
ΦΥΛΑΚΕΣΠΑΤΡΑΣ (ΚΛΕΙΣΤΗ)ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ2610647254
ΦΥΛΑΚΕΣΤΙΡΥΝΘΑΣ (ΑΓΡΟΤΙΚΗ)ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2752028051
ΦΥΛΑΚΕΣΤΙΡΥΝΘΑΣ (ΑΓΡΟΤΙΚΗ)ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ2752022930
ΦΥΛΑΚΕΣΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΚΛΕΙΣΤΗ)ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΕΙΟ2431026714
ΦΥΛΑΚΕΣΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΚΛΕΙΣΤΗ)ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΕΙΟ2431076148
ΦΥΛΑΚΕΣΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΚΛΕΙΣΤΗ)ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2431030535
ΦΥΛΑΚΕΣΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΚΛΕΙΣΤΗ)ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΑΞ2431033640
ΦΥΛΑΚΕΣΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΚΛΕΙΣΤΗ)ΓΡΑΦ. ΚΟΙΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ2431021457
ΦΥΛΑΚΕΣΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΚΛΕΙΣΤΗ)ΓΡΑΦ. ΚΟΙΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ2431087718
ΦΥΛΑΚΕΣΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΚΛΕΙΣΤΗ)ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ2431027501
ΦΥΛΑΚΕΣΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΚΛΕΙΣΤΗ)ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑ2431020075
ΦΥΛΑΚΕΣΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΚΛΕΙΣΤΗ)ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑ (ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ)2431078223
ΦΥΛΑΚΕΣΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΚΛΕΙΣΤΗ)ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΘΥΡΩΡΕΙΟ2431087728
ΦΥΛΑΚΕΣΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΚΛΕΙΣΤΗ)ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ2431070840
ΦΥΛΑΚΕΣΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΚΛΕΙΣΤΗ)ΣΧΟΛΕΙΟ2431087691
ΦΥΛΑΚΕΣΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΚΛΕΙΣΤΗ)ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ2431070694
ΦΥΛΑΚΕΣΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΚΛΕΙΣΤΗ)ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ2431087714
ΦΥΛΑΚΕΣΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΚΛΕΙΣΤΗ)ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ2431087716
ΦΥΛΑΚΕΣΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΚΛΕΙΣΤΗ)ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ2431087718
ΦΥΛΑΚΕΣΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΚΛΕΙΣΤΗ)ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ2431087718
ΦΥΛΑΚΕΣΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΚΛΕΙΣΤΗ)ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ2431087719
ΦΥΛΑΚΕΣΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΚΛΕΙΣΤΗ)ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ2431087721
ΦΥΛΑΚΕΣΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΚΛΕΙΣΤΗ)ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ2431087727
ΦΥΛΑΚΕΣΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΚΛΕΙΣΤΗ)ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ2431087744
ΦΥΛΑΚΕΣΤΡΙΠΟΛΕΩΣ (ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ)ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2710226707
ΦΥΛΑΚΕΣΤΡΙΠΟΛΕΩΣ (ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ)ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ2710230160
ΦΥΛΑΚΕΣΧΑΛΚΙΔΑΣ (ΚΛΕΙΣΤΗ)ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2221083208
ΦΥΛΑΚΕΣΧΑΛΚΙΔΑΣ (ΚΛΕΙΣΤΗ)ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ2221083227
ΦΥΛΑΚΕΣΧΑΝΙΩΝ (ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ)ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2821046700
ΦΥΛΑΚΕΣΧΑΝΙΩΝ (ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ)ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ2821054020
ΦΥΛΑΚΕΣΧΙΟΥ (ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ)ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2271044272
ΦΥΛΑΚΕΣΧΙΟΥ (ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ)ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ2271044270

Τα cookies βοηθούν ανώνυμα στην εύρυθμη λειτουργία της σελίδας μας. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στη χρήση τους από εμάς.